Gå till huvudinnehållet
Hur på en klippa i skärgården, Östersjön Sverige

Östersjökompassen

WWF om Sverigedemokraternas svar

Sverigedemokraterna säger nej till samtliga av WWFs fyra krav på Östersjöområdet.

Sverigedemokraterna logoSvaren visar ibland att SD antingen sätter andra intressen före eller inte är helt i fas med debatt och kunskapsläge. När det gäller frågan om ålfiskeförbud kommenterar man exempelvis att ålfisket är reglerat i harmoni med beståndens status – detta trots att ålen är akut hotad. Liksom några andra partier vill SD värna ”ålnäringen med dess kunskap som gått i arv i generationer.”

SD kommenterar att arbetet mot övergödning är angeläget, men hänvisar till sin egen Östersjösatsning som ska kunna finansiera pilotprojekt med så kallad strukturkalkning. Detta är en bra åtgärd för att minska näringsläckaget från vissa typer av jordar, medan WWF anser att andra åtgärder också behövs.

När det gäller skydd av marina områden vill SD inte skydda mer än det som redan är skyddat, men partiet är positivt till att upprätta förvaltningsplaner för skyddade marina områden. WWF tycker att det är bra att SD ser behovet av att utveckla förvaltningsplaner för de befintliga skyddade områdena som i dag i flera fall saknar skydd annat än på pappret. Men det kräver också resurser, något vi inte sett att SD i enkäten lyfter fram att de vill satsa.

SD kommenterar även att man är öppen för dialog med miljöorganisationerna om hur olika intressen bäst balanseras mot varandra. Det är positivt, men först och främst behöver partiet visa betydligt mer vilja i sin konkreta miljöpolitik.

Så här kan Sverigedemokraterna utveckla sin politik för Östersjön

Hjälp WWF att lyfta frågorna och ge Östersjön en röst i valet. Om du funderar på att rösta på Sverigedemokraterna – uppmuntra partiet att utveckla sin Östersjöpolitik ytterligare.

Förslagsvis genom att:

  • Lyfta Östersjöfrågor i valrörelsen och driva på för att agera politiskt när det gäller alla de konkreta förslag partiet stödjer
  • Vara öppna för ett totalförbud mot ålfiske även i enbart svenska vatten om det inte nås enighet inom EU om glasålsfisket
  • Vara öppna för att stödja andra åtgärder för att minska näringsläckaget från jordbruket. Det behövs mer än skatt på konstgödsel.

Kontakt till Sverigedemokraterna

Runar Filper, Landsbygdspolitisk talesperson
runar.filper@riksdagen.se

Kajakpaddling i Östersjön
Den vackra svenska skärgården

Östersjökompassen 2018

Enkäten Östersjökompassen är ett initiativ från Världsnaturfonden WWF. Syftet är att få upp Östersjöfrågorna på den politiska agendan och göra information om partiernas politik tillgänglig för väljare inför riksdagsvalet 2018.

WWF Östersjökompassen 2018

Östersjökompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Östersjökompassen 2018.

LADDA NED HÄR

Svensk skärgård

Östersjöfadder

  • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
  • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
  • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

 

Som Östersjöfadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för ett friskt och levande Östersjön.

 

 

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 11/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se