Gå till huvudinnehållet

Maria Schultz

Biträdande generalsekreterare

  • Vad har du för bakgrund/utbildning?

Jag har bland annat varit utredare för en statlig offentlig utredning om att synliggöra värdet av ekosystemtjänster. Men jag har även varit tjänsteman på Miljödepartementet, och skrev det 16e miljökvalitetsmålet om biologisk mångfald, med kolleger där.

Under några år var jag chef för ett Sida finansierat program för biologisk mångfald, SwedBio, på Stockholm Resilience Centre, vid Stockholms Universitet. SwedBio var placerat på Centrum för Biologisk mångfald innan flytt till Stockholm Resilience Centre.

Jag har arbetat totalt ca 6 år på Sida, nyligen med ett regeringsuppdrag om biologisk mångfald. Jag har även arbetat för We Effect, som regionchef för verksamheten i Södra Afrika baserad i Zambia, och som internationell chef i Stockholm. Dessutom har jag varit verksamhetschef för Vi-skogen som arbetar med trädjordbruk i Kenya, Tanzania och Uganda.  Längre tillbaka arbetade jag för en urfolksorganisation, quechuaorganisation, i Ecuadorianska Amazonas några år, framförallt med djurhållning av inhemska djur som kapivarer, tapir och vildsvin.

  • Vilka är dina specialområden?

Jag är biolog, systemekolog, i grunden. Min magisteruppsats handlade om omställning av jordbruk på Gotland till mer hållbar produktion och utfördes tillsammans med brukare. Jag har 16 års erfarenhet av chefskap på olika nivåer. Men jag har även erfarenhet av att arbeta med organisationsutveckling, system och strukturbygge av organisationer.

Min sakexpertis rör biologisk mångfald i bred bemärkelse. Jag är intresserad av hur vi kan få till en rättvis omställning av samhället. Jag tror att vi måste väcka förundran för våra medvarelser på denna planet, och arbeta med djupare värderingar för att nå den omställning som behövs. Jag tror att dialog behövs. Det är därför WWF behövs, och den kunskapsbaserade dialog vi har med olika delar av samhällets aktörer.

  • Berätta om ett roligt minne från din tid på WWF/karriär?

Då skulle jag vilja framhålla att varje dag med alla kloka, dedikerade kolleger, som jag har förmånen att arbeta med, skapas ett fint minne. Jag tycker mycket om WWFs slogan ”Tillsammans är det möjligt”!

 

Senast ändrad 05/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se