Gå till huvudinnehållet

Allt om COP15 i Montreal 2022

Ge en gåva

I december 2022 möttes världens ledare vid COP15 för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) i Montreal för att enas om ett nytt globalt ramverk för den biologiska mångfalden. Världens ledare stod inför en unik chans att anta ett ambitiöst globalt ramverk för biologisk mångfald med omedelbara åtgärder för en naturpositiv värld. Det här är vår chans att skapa ett ”Paris-avtal” för biologisk mångfald.

Vad är COP15?

Den 3-5 december inleds ett förmöte i Montreal, Kanada där de deltagande ländernas förhandlare närvarar. Själva mötet (COP15) håller på från den 7 till 19 december. Över 10 000 personer deltog och 600 journalister har i förväg ackrediterat sig. Syftet med konventionen om biologisk mångfald, som ursprungligen undertecknades av 150 världsledare vid Rio Earth Summit 1992, är att främja hållbar utveckling. Nu är 196 länder med i konventionen vars vision är att till 2050 uppnå en värld som ”lever i harmoni med naturen”.

Vad hände under COP15?

Under mötet har världens ledare enats om den historiska handlingsplanen för arterna. Om planen uppfylls ska alltså förlusten av biologisk mångfald stoppas och vändas till 2030 – ett globalt mål som hyllas som motsvarigheten till Parisavtalet för klimatet. WWF varnar dock för att målet att vända förlusten av biologisk mångfald till 2030 kan gå om intet om inte de enskilda länderna skyddar intakta ekosystem och hanterar ohållbar produktion och konsumtion. En av de mest omtvistade frågorna i förhandlingarna var finansieringspaketet för att stödja globala insatser, särskilt i utvecklingsländer.  WWF välkomnar regeringarnas åtagande att stoppa eller styra om skadliga subventioner och öka de ekonomiska resurserna för naturen till 2030, vilket innebär minst 200 miljarder US-dollar per år. Det är en fördubbling jämfört med 2020. En stor framgång är också åtagandet om 20 miljarder US-dollar i internationella finansiella flöden till utvecklingsländerna fram till 2025 och 30 miljarder US-dollar till 2030.
Läs hela pressmeddelandet 

Varför är COP15 viktigt?

Världen står mitt i en dubbel kris för den biologiska mångfalden och klimatet. Årets Living Planet Index visar att de studerade populationerna av ryggradsdjur- fåglar, fiskar, däggdjur, groddjur och kräldjur-, i genomsnitt minskat med hela 69 procent mellan 1970 och 2018. För att vända förlusten av biologisk mångfald senast 2030 krävs ökade naturvårdsinsatser i kombination med kraftfulla insatser för att ta itu med drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald. Genomgripande samhällsförändringar behövs för att åstadkomma en hållbar produktion och konsumtion inom sektorer som har stor påverkan på den biologiska mångfalden och klimatet. Detta är en unik möjlighet att säkra en ambitiös global plan för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald senast 2030. Planen är ett viktigt dokument som ofta omnämns som ett ”Paris-avtal” för naturen.

Vi behöver en naturpositiv värld till 2030, till gagn för alla människor och planeten. Det globala ramverket för biologisk mångfald måste leda till omedelbara åtgärder för att vända naturförlusten – men det nuvarande utkastet är inte tillräckligt ambitiöst för att på allvar ta itu med naturkrisen. WWF har identifierat ett antal områden där det nya ramverket måste stärkas. Alla länder måste öka ambitionen och åtgärderna för att skapa ett heltäckande och vetenskapligt baserat ramverk som kan vända naturförlusten senast 2030.

Vad vill WWF att COP15 ska landa i?

WWF vill att alla länder ska komma överens om en ambitiös plan med tydliga formuleringar för att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden. Kort sagt vill WWF att COP15 ska leda fram till:

• Ett övergripande mål om att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald till 2030.
• Ett mål om att skydda 30 procent av världens land, vatten och hav till 2030 genom rättighetsbaserade tillvägagångssätt.
• Ett rättighetsbaserat och inkluderande angreppssätt, som erkänner ledarskap, rättigheter och kunskap hos urfolk och lokalsamhällen, och en helhetssyn som gör det möjligt för alla delar av samhället att delta i genomförandet av avtalet.
• Ett mål om att halvera det globala fotavtrycket från produktion och konsumtion till 2030.
• En strategi för resursmobilisering för att finansiera genomförandet av ramverket.
• En stark genomförandemekanism där insatserna utvärderas och skärps över tid, såsom i Parisavtalet, med indikatorer för att mäta framsteg.

Läs WWF Internationals huvudbudskap och förväntningar på COP15, på engelska här.

Toppmötet i Montreal under december är vår sista chans att säkra en ambitiös global plan för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald senast 2030. Planen, ett ”Paris-avtal” för biologisk mångfald krävs för att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden. Med en stark global handlingsplan som driver brådskande åtgärder kan naturen återhämta sig.

Stötta WWF

4% vilda däggdjur, 60% tama däggdjur & 36% människor.

 

 

Mer boskap än vilda däggdjur

Forskare har beräknat att 96 procent av däggdjurens biomassa idag utgörs av människor och boskap (främst kor och grisar). Och endast cirka 4 procent utgörs av vilda däggdjur.

Källa: The Guardian/ The Weizmann Institue of Sciences/ PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Enligt Living Planet Report har populationer av vilda ryggradsdjur i snitt minskat med 69% sedan 1970. Vi måste hitta nya sätt att genomföra de lösningar vi redan har för att minska klimatförändringarna och stärka den alltmer utarmade biologiska mångfalden. Nya innovationer måste skalas upp. Detta arbete måste ske tillsammans med de människor som berörs mest. De som ofta är mest sårbara och beroende av ett stabilt klimat och välfungerande ekosystem.

Läs mer om Living Planet Report

Team Earth

När världen för tillfället pratar fotboll, går flera stora fotbollsprofiler ut och tar ställning för vikten av mål för biologisk mångfald inför FN-toppmötet i WWFs kampanj #TeamEarth. Från Sverige medverkar Therese Sjögran, Glenn Hysén, Hanna Bennison, Dawid Fjäll, Elin Landstöm, Patrick Ekwall med flera.

Team Earth World Cup

Oavsett vem vi håller på, så spelar vi alla för samma lag.

Även om vi kommer från olika länder, borde vi alla stötta samma lag – vårt hemmalag.
Vår planet står inför sin svåraste motståndare hittills – förlust av natur – men vi har en unik chans detta årtionde att vända matchen. På FNs toppmöte om biologisk mångfald, COP15, måste världens ledare sätta målet som betyder allt. Att vända på förlusten av djur och natur innan år 2030. Det är dags att löften nu blir till handling. Det är dags för avspark för en naturpositiv värld.

Relaterade ämnen

Dela gärna:

Senast ändrad 20/12/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se