Gå till huvudinnehållet

Tillsammans återskapar
vi lekplatser och vandringsvägar

Det här kan du göra

När det är dags för att föröka sig lämnar många fiskar sina vanliga vatten. De simmar upp i åar, älvar eller våtmarker för att leka. På de här mötesplatserna träffas alltså hanar och honor på en bestämd tid – men det gäller att komma fram! Och att mötesplatsen finns kvar…

Blir det någon träff för gäddan
när dejtingsajten är torrlagd?

Gäddor och abborrar lever både i sjöar och längs Östersjöns kust. När det är dags att leka vill de hitta en grund vik – eller vandra längs åar och bäckar till en våtmark. Det blir en perfekt, lugn barnkammare. Här finns skyddande växtlighet att fästa romkornen på och ett skafferi med mat när ynglen kläckts, för här i undervattensdjungeln trivs även insektslarver och mindre kräftdjur.

Men det finns problem. Många av de vandringsvägar som leder till lekplatserna har stopp och hinder. Det kan vara så enkelt att en bäck vuxit igen, men det kan också vara människans vägar, infrastruktur eller ett kraftverk som gör att fiskarna inte längre kan komma fram. Och sen gäller det förstås att själva mötesplatsen finns kvar. Idag är många av fiskens lekplatser borta – i grunda vikar har växtligheten kvävts av övergödning, våtmarker har dikats ut, och mer än 2500 sjöar har torrlagts eller gjorts grundare för att få mer odlingsbar mark.

Laxen simmar i månader till dejten

Laxen är en utpräglad vandringsfisk – och den ger sig ut på ett antal tuffa strapatser under sin livstid. Den föds i en älv, där den tillbringar sina första år. Sen tar den sig ut och lever sitt vuxna liv i havet eller i Vänern. Och varje år när det är dags för parningslek, så söker sig laxen tillbaka sin födelseplats.

Men många av laxens vandringsvägar har under det senaste seklet försvunnit. De har täppts igen eller torrlagts, ofta av vattenkraftverk och dammar. Bara runt tio procent av vattenkraftverken har idag fiskpassager, och långt ifrån alla fungerar som de ska.

Idag har bara en tredjedel av Sveriges åar och älvar god ekologisk status. Århundraden av exploatering har förstört miljön.

Agera! Så här kan du hjälpa fiskarna:

 1. Påverka ditt elbolag – förslag på färdigt mail att skicka:
  Hej! Jag undrar vad ni gör för att minska vattenkraftens påverkan på våra vattendrag, och djuren som lever där? Fiskvänlig vattenkraft är en viktig fråga för mig som kund.
 2. Påverka din kommun och länsstyrelse – förslag på färdigt mail att skicka:
  Hej! I Sverige finns över 10.000 dammar, varav många inte är i bruk men ändå står kvar. Och en stor del av landets våtmarker har dikats ur för jord- och skogsbruk. Detta stoppar den vandring som fiskar behöver göra när de ska föröka sig. Jag undrar vad ni gör för att ta bort vandringshinder, och öppna upp stängda vandringsvägar?
  (Din kommun kan åtgärda vandringshinder på sin mark, och länsstyrelsen kan förelägga markägare att vidta åtgärder.)
 3. Är du markägare? Kontakta din länsstyrelse kring vad du kan göra för att hjälpa fisken att vandra. Samverka med dina grannar genom att exempelvis bilda ett lokalt vattenråd.
 4. Stöd vårt arbete – bli Naturfadder. Då bidrar du bland annat till arbetet att återskapa våtmarker och fiskarnas naturliga vandringsvägar.

Så hjälper WWF gäddor och abborrar

Vi arbetar med handfasta och konkreta åtgärder som hjälper gäddornas och abborrarnas lek.

 • Vi restaurerar kustnära våtmarker som torkat ut, tidigare uträtade diken och igenvuxna områden, så att de återigen kan bli ideala mötesplatser för fiskarnas fortplantning.
 • Vi tar bort hinder, öppnar upp och skapar fria vandringsvägar till de här lekplatserna, så att fiskarna kan ta sig dit. När vandringsvägarna är på plats blir lekplatserna så kallade ”gäddfabriker”, som utöver gäddor även uppskattas av abborre, karpfiskar som mört och id och den hotade arten flodnejonöga.
 • Och så bygger vi helt nya lekområden, som fiskarna tycker om.

Läs mer om vad WWF gör för kustens och skärgårdens viktiga rovfiskar

Följ med WWF TV på gädd-dejting

Visste du att gäddorna styr Östersjön? Jo, det är sant! Utan gäddor skulle vi få mycket mer övergödning och algblomning i havet. Följ med WWF TV och marinbiolog Lotta Nygård längs gäddans långa vandringsväg, kantad med utmaningar och hinder. I slutet väntar en skatt – nämligen en gäddfabrik.

WWF jobbar för naturvänlig vattenkraft

Det är hög tid att vattenkraftsbranschen tar sitt ansvar och miljöanpassar sina kraftverk på riktigt. I Sverige finns omkring 2000 vattenkraftverk och ytterligare några tusen dammanläggningar som tillhör vattenkraftverken. Vattenkraften är en viktig förnybar energikälla, men behöver anpassas till vattendragets omgivande natur och sötvattensmiljö.

I januari 2019 infördes ny lagstiftning för vattenmiljö och vattenkraft i Sverige. Enligt den ska Sveriges vattenkraftanläggningar förses med moderna miljövillkor. Regeringen har beslutat om en nationell tidsplan för när villkoren för varje kraftverk ska prövas i domstol. De påbörjas i april 2024 och beräknas pågå under 20 år.

WWF visar att det går. Vi har genomfört tre restaureringsprojekt i Ångermanälven: Bullerforsen, Torvsjöån samt Albloselbäcken. Här visar vi tydligt att det går att göra vattenkraft naturvänlig. Projekten är genomförda tillsammans med Telge Energi och Vilhelmina Model Forest.

WWF kräver att branschen genomför konkreta miljöförbättringar så att fiskarna kan vandra upp i älvarna för att leka. Vi vill se följande åtgärder i svenska kraftverk:

 • Fria vandringsvägar upp- och nedströms via passager vid sidan av dammar och kraftverk.
 • Säkerställa att ett konstant flöde av vatten passerar turbinerna, så kallad minimitappning, för att upprätthålla ekologiska funktioner i vattendragen.
 • Miljöanpassade, varierade vattenflöden som liknar de naturliga, helst utan onaturligt snabba vattenståndsvariationer.

Läs mer om WWFs arbete med vattenkraft

Bli en Matchmaker!

Logga in i WWFs community Agera och utför uppdraget Matchmakern för att du hjälper fiskarna till (kär)leken!

Våtmarkslandskap. Eriksbergs viltpark.

Bli Naturfadder

Hjälp oss skydda våra pollinatörer och rädda svensk natur genom att:

 • Skydda minst 30 % av svensk natur till år 2030
 • Rädda hotade arter och bevara vår biologiska mångfald.
 • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk.
 • Sätta press på beslutsfattare och politiker för skärpta lagar och bättre skydd av svensk natur.

Just nu får du en fröpåse som välkomstgåva!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för vår svenska natur.

Välj välkomstgåva

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 18/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se