Gå till huvudinnehållet
Flodhäst (Hippopotamus amphibius)

Lake Naivasha i Kenya

Lake Naivasha är Kenyas näst största sötvattensjö. Här samarbetar WWF med regeringen, den privata sektorn och det civila samhället för att restaurera och bevara ekosystemen och skapa en hållbar vattenförsörjning för alla.

Lake Naivasha är listad som en våtmark av internationell betydelse enligt skyddskonventionen Ramsar. Avrinningsområdet har en unik mångfald av djur, inte minst fåglar, och växter. Samtidigt delar de området med de människor och företag som har sin vattenförsörjning från Lake Naivasha, vilket innebär stora utmaningar.

Genom åren har området genomgått stora förändringar, vilket har lett till att trycket på områdets naturresurser ökat. Trycket är särskilt högt på redan knappa miljöresurser som vatten och biomassa. Det har inneburit ett överutnyttjande av yt- och grundvatten, utarmning av skogar, förorening av vattendrag och igenslamning av sjön.

Efter torkan 2009 samlades regeringen, den privata sektorn, det civila samhället och WWF för att tillsammans titta på riskerna och ta ett gemensamt ansvar för vattenresursförvaltningen. Målet var att hitta en väg för att säkerställa långsiktig hållbar utveckling i Lake Naivashas avrinningsområde.

Tillsammans tog man fram en gemensam vision för avrinningsområdet. De tre viktigaste punkterna var slutförandet av en tioårig skötselplan för Lake Naivasha (2012–2022), inrättandet av Imarisha Naivasha-styrelsen, med mandat att samordna insatser för sjön och avrinningsområdet, samt utvecklingen av ett handlingsprogram för integrerade vattenresurser (IWRAP).

Målen för IWRAP baserades på Imarishas femårsplan (2012–2017) för hållbar utveckling för Lake Naivashas avrinningsområde. IWRAP syftar till att skapa förutsättningar för effektiv vattenförvaltning, hållbar mark- och naturresursanvändning samt hållbar utveckling i området.

Oserian Flower Company, Lake Naivasha, Kenya

I samarbete mellan WWF och Kenya Flower Council har en förbättrad nationell standard och certifiering tagits fram.

Hyacint på Lake Naivasha, Kenya
Bati Malicha, Lake Naivasha, Kenya

Resultat

  • IWRAP har tillsammans med WWF stärkt kapaciteten hos institutioner runt avrinningsområdet, myndigheten som förvaltar vattenresurser samt de lokala föreningarna för vattenanvändare som arbetar med vattenresurshantering. Tack vare modeller och systemförbättringar finns nu ökad kunskap och teknisk kapacitet för en effektivare vattenhantering och övervakning i avrinningsområdet. Därigenom har ett kunskapscentrum bildats för integrerad vattenresurshantering, som kommer många till godo. Tack vare utbildningar för de lokala föreningarna för vattenanvändare är det lätt att engagera sig i frågor som rör problem med vattenresurshantering.
  • Imarisha (ett initiativ mellan lokalsamhället och den privata sektorn kring hållbarhetsfrågor och utveckling i Lake Naivasha) har tillsammans med WWF stärkts till att bli en samordnad institution med förbättrad kapacitet. Det gör att Imarisha kan underlätta utveckling och styrning i samhällsinstitutioner som arbetar för hållbarhet i boenden, naturhantering och investeringar. Det här har lett till fler aktörer som bidrar till restaurerings- och förvaltningsarbetet i avrinningsområdet.
  • Skogsförvaltning genom gemensamma skogsföreningar har förbättrat restaureringen av de förstörda områden som bidrar till skydd av vattenkällor och säkrar vattenflödet. Fram tills nu har över 452 hektar restaurerats, och 90 % av de restaurerade områdena har överlevt.
  • Genom systemet Payment For Ecosystem Services (PES), som utvecklats tillsammans med WWF, får jordbrukare uppströms betalt av vattenanvändare nedströms (exempelvis blomsterodlingar och hotell) för att inte förorena eller ta ut för mycket vatten. Det har lett till förbättrad vattenkvalitet och minskad erosion. Samtidigt bidrar detta arbete till en minskad fattigdom i området.
  • Lake Naivasha-regionen är en av de största producenterna av snittblommor. I samarbete mellan WWF och Kenya Flower Council har en förbättrad nationell standard och certifiering tagits fram. Standarden bidrar till att styra utvecklingen av industrin och säkra sektorns framtid i avrinningsområdet, och har bidragit till en mer hållbar produktion och bättre vattenförvaltning inom sektorn.
Pelikaner på Lake Naivasha, Kenya

Ramsarkonventionen

Naivashasjön är mycket fågelrik med över 350 arter noterade

Läs mer

Senast ändrad 18/05/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se