Gå till huvudinnehållet

BÖRSEN – placera hållbart

Minska utsläppen från ditt sparande, men öka ditt klimatsmarta och hållbara sparande. Ställ frågor och välj en bank, fondförvaltare eller ett försäkringsbolag som kan hjälpa dig. Ta del av våra tips här på sidan!

 

Investera i en bättre framtid

Du sparar dina pengar för en bättre framtid. Eller är det för en sämre? Vi är helt beroende av naturen, den biologiska mångfalden och ett gynnsamt klimat. Vet du hur dina sparpengar påverkar den biologiska mångfalden? Och vet du om dina spar-, försäkrings- och pensionspengar investeras i olja och kol? Visste du att hundratals miljarder kronor av vårt svenska sparkapital är investerade i energirelaterade bolag främst inom kol, olja och gas?

Genom hela livet sparar vi pengar via fond-, försäkringsbolag och banker. Insättningar sker genom arbetsgivare och privat sparande till bland annat pension men även andra investeringar som bostadsköp och sparande åt barnen.

Vårt sparkapital förvaltas i aktier och värdepapper på finansmarknaden över hela världen, investerade i olika typer av verksamheter. Genom det är vi alla delägare i en mängd bolag på världens börser. Många av dessa är verksamheter som bidrar till klimatförändringar och minskad biologisk mångfald och därmed hotar förutsättningarna för allt levande på vår jord.

Att vi placerar våra pensionspengar och investerar i fossilindustrin, förvärrar klimatproblematiken varje dag. Spararna riskerar dessutom att förlora en stor del av pensionskapitalets värde genom att placera i fossila tillgångar som inte kan användas om vi ska kunna förhindra katastrofala klimatförändringar.

Spar-, försäkrings- och pensionspengarna bör flyttas från fossiltunga bolag till hållbara investeringar. Investeringar i förnybar energi och energieffektivisering är nödvändiga för omställningen till en hållbar värld.

 

Vad WWF gör inom ekonomi och finans

Vi är helt beroende av naturen. Det är bara på en välmående och livskraftig planet som det går att ha en god social och ekonomisk utveckling. Inom ekonomi och finans arbetar WWF exempelvis för en hållbar blå ekonomi och de för människan så livsviktiga haven. Under rubriken Investera för en planet ryms arbetet för att stora kapitalägare ska styra om investeringar i linje med klimatavtalet från Paris.

Läs MEr

Kapitalägarnas bidrag till Parisavtalet

Finanssektorn har en viktig roll att spela för att vi ska kunna hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader (med siktet på max 1,5 grader). Till viss del har detta arbete påbörjats. Men betydligt mer arbete krävs för att Europas stora kapitalägare ska investera i linje med Parisavtalet. Flera av dem är överexponerade mot fossila bränslen. Nya analysmetoder är en nyckel till att öka finansmarknadens bidrag till klimatmålen. Detta visar en rapport från WWF som kartlagt kapitalägares bidrag till att hålla global uppvärmning väl under 2 grader. En svensk sammanfattning: Kapitalägarnas bidrag till Parisavtalet 2018.

Begär hållbart och klimatsmart sparande!

Sätt press på dem som sköter dina bankkonton, besparingar, fonder, försäkringar och din pension! Fråga efter investeringar som inte bidrar till den globala uppvärmningen eller utarmning av den biologiska mångfalden. Bankerna behöver få veta att det finns efterfrågan på gröna sparalternativ!

Här är några förslag på vad du kan skriva till banker, försäkringsbolag och fondförvaltare – gärna även på Facebook och Twitter där många av dem finns:

  • Hej! Jag vill investera mina sparpengar på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling, bevarad biologisk mångfald, och en klimatsmart framtid. Vilka möjligheter har er bank/ert fondbolag/försäkringsbolag att hjälpa mig med detta?
  • Hej! Jag skulle vilja ha information om den klimatpåverkan som orsakas genom min portfölj hos er. Jag vill vara kund hos en bank / försäkringsbolag / fondförvaltare som aktivt arbetar för en lösning på klimatfrågan, och inte fortsätter att orsaka problemet. Hur säkerställer ni att er kapitalförvaltning bidrar till det internationella klimatmålet att hålla oss väl under 2 grader med sikte på max 1,5 grader? Hur långt har ni kvar till det målet idag?
  • Hej! Jag undrar vilka fossila kol-, olje- och gasbolag som stöttas genom min portfölj hos er? Jag är kund hos er genom ***** (uppge hur) och vill veta om jag bidrar med resurser till dessa övervärderade klimatvärstingar. Nu när forskningen visar att runt 80 procent av de fossila reserverna måste bli kvar under marken om vi ska stanna under 2 graders global uppvärmning, (och naturligtvis ännu mer om vi ska hålla oss under 1,5 grader) undrar jag om ni slutat investera i sådana bolag?
  • Hej! Jag undrar om jag kan slippa stötta fossila kol-, olje- och gasbolag som eventuell framtida kund hos er? Min nuvarande bank / försäkringsbolag / fondförvaltare erbjuder inga bra alternativ, så jag överväger att byta för att bidra till en ljusare framtid för mig, mina barn och barnbarn.
  • Hej! Jag vet att vi måste investera offensivt i energieffektivisering och förnybar energi för att klara av klimatkrisen, och samtidigt fasa ut investeringarna i fossil kol, olja och gas. Erbjuder ni några bra alternativ för offensivt sparande för en klimatsmart framtid?”
  • Hej! Jag vet att den biologiska mångfalden är basen för vår framtida överlevnad och har hört att allt fler forskare varnar för att vi kan vara på väg in i ett sjätte massutdöende. Har ni några sparalternativ utan negativ påverkan för biologisk mångfald?
  • Hej! Jag undrar om ni erbjuder sparalternativ som främjar den biologiska mångfalden?

 

 

 

.

 

Så kan vi minska kapitalets klimat- och miljöpåverkan

Vi vill ha klimatsmarta investeringar och hållbart pensionssparande! Ansvariga politiker – se till att vårt privata sparande och våra statliga pensionspengar slutar bidra till global uppvärmning och förlust av biologisk mångfald, utan istället sparas hållbart. Ställ krav på att offentliga och privata investeringar ska vara i linje med Parisavtalets mål om en temperaturhöjning på väl under 2 grader, med sikte på max 1,5 grader. Ställ krav på framtagande av sparformer med långsiktig hänsyn till den biologiska mångfalden.

Ställ krav på din bank eller kapitalförvaltare!

Sätt press på dem som sköter dina bankkonton, besparingar, fonder, försäkringar och din pension! Fråga efter investeringar som inte bidrar till den globala uppvärmningen eller utarmning av den biologiska mångfalden. Kräv att de redovisar hållbarhetsresultat från sina placeringar. Kräv också att de redovisar om resultaten är tillräckliga för att hålla klimat- och övrig miljöpåverkan inom ramen för en planet.

Foldern Investera för en planet beskriver hur finanssektorn kan styra de finansiella flödena mot de globala hållbarhetsmålen. Kapitalägare och förvaltare kan kostnadsfritt analysera hur portföljer med aktier och företagsobligationer bidrar till klimatmålen i Parisavtalet. Det betyder att du som kund också kan be din bank eller förvaltare att redovisa hur ditt sparkapital bidrar till klimatet och hänvisa till att det finns verktyg för detta. Det verktyg som kapitalägarna använder sig av i WWF-rapporten Kapitalägarnas bidrag till Parisavtalet heter PACTA, och finns tillgängligt kostnadsfritt, online: här.

Utöver klimatet så behövs motsvarande verktyg även för andra globala hållbarhetsmål, inte minst när det gäller biologisk mångfald. För att påskynda den utvecklingen är det viktigt att banken, försäkringsbolaget, de som förvaltar våra sparpengar, får veta att det finns efterfrågan på hållbart sparande som tar hänsyn till såväl klimatet som den biologiska mångfalden och övriga hållbarhetsmål. Du kan bidra genom att berätta det för dem! Här går att läsa mer om FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.

Alla måste börja ställa krav!

Regering och riksdag, Finansinspektionen och Riksbanken, kommuner, kapitalägare, kapitalförvaltare och alla privata sparare kan åstadkomma stora förändringar om vi bara börjar ställa krav. Här är saker vi kan göra.

Kapitalförvaltare

 • Utveckla finansiella produkter och tjänster som levererar absoluta, mätbara hållbarhetsresultat.
 • Redovisa om resultatet är förenligt med vetenskapliga gränsvärden och internationella överenskommelser.

Kommuner

 • Se över era investeringar och börja förvalta dem i linje med Parisavtalets mål. Använd ert ägande och påverka energibolagen att fasa ut fossilt.
 • Se WWFs rekommendationer till svenska kommuner som vill driva ett aktivt klimatarbete för att bidra till en hållbar framtid på en levande planet.

Regering och riksdag

 • Ställ krav på vetenskapligt baserade mål för såväl offentliga som privata investeringar.
  Inför ramverk som leder till att investerare (1) analyserar och redovisar i vilken grad deras portföljer ligger i linje med Parisavtalets mål samt hur dess tillgångar påverkas av klimatrelaterade risker, och (2) stimulera kapitalägare att med sina portföljer bidra till Parisavtalets mål, genom att minska sina klimatrelaterade risker och öka investeringar som leder till en meningsfull omställning i riktning mot klimatmålen.
 • Sätt in de åtgärder som krävs för att få våra finansiella flöden på rätt kurs för att klara de globala hållbarhetsmålen.

Kapitalägare

 • Sätt mätbara mål.
 • Redovisa om det förvaltade kapitalet bidrar till hållbarhetsresultat i linje med vetenskapliga gränsvärden och internationella överenskommelser. (När det gäller klimatmålen så finns kostnadsfria verktyg, exempelvis PACTA som även nämns ovan).
 • Sätt mätbara mål och gör ett publikt åtagande för att ställa om er portfölj i linje med 1.5 grader senast år 2050 – se UN Net-Zero Asset Owner Alliance.

Privata sparare

Begär att banken eller förvaltaren redovisar vilka konkreta hållbarhetsresultat deras placeringar skapat. Fråga om dessa resultat är tillräckliga för att hålla oss inom ramarna för en planet.

Tillsynsmyndigheter och centralbanker

 • Gör framåtblickande analyser med hjälp av klimatscenarier för att förstå nationella och europeiska finansiella marknaders bidrag till Parisavtalets mål och redovisa de aggregerade resultaten publikt, såsom gjorts i t ex Schweiz, Holland och Kalifornien.
 • Utveckla gemensamma metoder och vägledning för framåtblickande scenarioanalyser för finansiella portföljer, baserade på standardiserade scenarier för bland annat, att hålla uppvärmningen till max 1,5 grader  – exempelvis inom ramen för initiativet Network for Greening the Financial System.

GÖR SKILLNAD HELA ÅRET!

 

Du Äger

Så påverkar pengarna klimatet

Läs mer om svenska investeringar i energisektorn och kapitalets klimatpåverkan i WWFs rapport från 2014 – Du Äger! Den är baserad på en rapport av PwC, och visar att mångmiljardbelopp av svenska folkets sparkapital investerats i bolag som orsakat stora koldioxidutsläpp både utomlands och på hemmaplan. Omräknat till årliga utsläpp motsvarade det svenska sparandet då analysen gjordes (2014) cirka 53 miljoner ton globala koldioxidutsläpp per år. Då var detta ungefär lika mycket som Sveriges årliga utsläpp.

LADDA NED

Film

Du Äger – en film om hur våra sparpengar påverkar klimatet

Producerad år 2015 av Världsnaturfonden WWF och Hyper Island-studenterna Ingrid Bergman, Emma-Gun Karlsson, Søren Rosenkrands Danielsen och Viktor Karlstrand.

Havssköldpadda sedd bakifrån (Caretta caretta), Zakynthos, Grekland Foto Michel Gunther.jpg

Ditt stöd behövs

Ge en gåva och stötta WWFs arbete

Dela gärna:

Senast ändrad 06/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se