Gå till huvudinnehållet
Grön finans

Börsen – hållbar ekonomi

Minska utsläppen från ditt sparande, men öka ditt klimatsmarta och hållbara sparande. Ställ frågor och välj en bank, fondförvaltare eller ett försäkringsbolag som kan hjälpa dig. Ta del av våra tips här på sidan!

Investera i en bättre framtid

Du sparar dina pengar för en bättre framtid. Eller är det för en sämre? Vi är helt beroende av naturen, den biologiska mångfalden och ett gynnsamt klimat. Vet du hur dina sparpengar påverkar den biologiska mångfalden? Och vet du om dina spar-, försäkrings- och pensionspengar investeras i olja och kol? Visste du att hundratals miljarder kronor av vårt svenska sparkapital är investerade i energirelaterade bolag främst inom kol, olja och gas?

Genom hela livet sparar vi pengar via fond-, försäkringsbolag och banker. Insättningar sker genom arbetsgivare och privat sparande till bland annat pension men även andra investeringar som bostadsköp och sparande åt barnen.

Vårt sparkapital förvaltas i aktier och värdepapper på finansmarknaden över hela världen, investerade i olika typer av verksamheter. Genom det är vi alla delägare i en mängd bolag på världens börser. Många av dessa är verksamheter som bidrar till klimatförändringar och minskad biologisk mångfald och därmed hotar förutsättningarna för allt levande på vår jord.

Istället för att spar-, försäkrings- och pensionspengarna investeras i fossiltunga bolag borde investeringar ske i mer hållbara alternativ. Exempelvis är investeringar i förnybar energi och energieffektivisering nödvändiga för omställningen till en hållbar värld.

Vad WWF gör inom ekonomi och finans

De nationalekonomiska frågorna behöver vara en naturlig del i omställningsarbetet för klimat och biologisk mångfald och vad WWF gör inom dessa områden. WWF arbetar med detta genom två huvudsakliga strategier: Dels utvecklar vi metoder och verktyg för att hjälpa finansiella institutioner att styra om kapitalflöden så att de bidrar till en hållbar omställning, dels arbetar vi för att påverka politiker och myndigheter att skapa regelverk som driver på denna omställning.

Läs mer om ekonomi och finans

Investera hållbart

Kapitalägarnas bidrag till Parisavtalet

Finanssektorn har en viktig roll att spela för att vi ska nå Parisavtalet och hålla den globala uppvärmningen till max 1,5 grader. Till viss del är detta arbete igång. Men betydligt mer arbete krävs för att Europas stora kapitalägare ska investera i linje med Parisavtalet. Flera av dem är har för mycket investeringar och utlåning till fossila bränslen. Analysmetoder är en nyckel till att öka finansmarknadens bidrag till klimatmålen. Det visar bland annat en rapport från WWF som kartlagt kapitalägares bidrag till den global uppvärmningen.

Begär hållbart och klimatsmart sparande!

Sätt press på dem som sköter dina bankkonton, besparingar, fonder, försäkringar och din pension! Bankerna behöver få veta att det finns efterfrågan på miljömässigt hållbara sparalternativ! Fråga hur deras investeringar och utlåning bidrar positivt till naturen och den klimatomställning som är nödvändig för att nå Parisavtalet.

Här är några förslag på vad du kan skriva till banker, försäkringsbolag och fondförvaltare – gärna även på Facebook och Twitter där många av dem finns:

  • Hej! Jag skulle vilja ha information om den klimatpåverkan som orsakas genom min portfölj hos er. Jag vill vara kund hos en bank / försäkringsbolag / fondförvaltare som aktivt arbetar för en lösning på klimatfrågan, och inte fortsätter att orsaka problemet. Hur säkerställer ni att er kapitalförvaltning bidrar till det internationella klimatmålet att hålla oss väl under 2 grader med sikte på max 1,5 grader? Hur långt har ni kvar till det målet idag?
  • Hej! Jag undrar vilka fossila kol-, olje- och gasbolag som stöds genom min portfölj hos er – och vad ni gör för att få dessa bolag att ställa om sin verksamhet? Jag är kund hos er genom ***** (uppge hur) och vill veta om jag bidrar med resurser till övervärderade klimatvärstingar, eller om jag faktiskt bidrar till omställningen mot ett klimatsmart samhälle.
  • Hej! Jag undrar, som potentiell kund hos er, hur ni arbetar för att ställa om fossila kol-, olje- och gasbolag som ni eventuellt har i era portföljer/sparalternativ? Min nuvarande bank / försäkringsbolag / fondförvaltare har inget bra svar på den frågan, så jag överväger att byta för att bidra till en ljusare framtid för mig, mina barn och vår planet.
  • Hej! Jag vet att vi måste investera offensivt i energieffektivisering och energi med låga utsläpp för att klara av klimatkrisen, och samtidigt fasa ut investeringarna i fossil kol, olja och gas. Erbjuder ni några bra alternativ för offensivt sparande för en klimatsmart framtid?”
  • Hej! Jag vet att vi måste investera offensivt i energieffektivisering och förnybar energi för att klara av klimatkrisen, och samtidigt fasa ut investeringarna i fossil kol, olja och gas. Erbjuder ni några bra alternativ för offensivt sparande för en klimatsmart framtid?”
  • Hej! Jag vet att den biologiska mångfalden är basen för vår framtida överlevnad och har hört att allt fler forskare varnar för att vi kan vara på väg in i ett sjätte massutdöende. Hur arbetar ni för att inte bidra till en fortsatt utarmning av naturen och den biologiska mångfalden, utan istället hjälpa till för att vända utvecklingen för den?

Så kan vi minska kapitalets klimat- och miljöpåverkan

För att få till klimatsmarta investeringar och hållbart pensionssparande, behöver förändringar ske på flera plan. Politiker behöver se till att vårt privata sparande och våra statliga pensionspengar slutar bidra till global uppvärmning och förlust av biologisk mångfald, och istället sparas hållbart. De behöver ställa krav på att offentliga och privata investeringar ska vara i linje med Parisavtalets mål om en temperaturhöjning på väl under 2 grader, med sikte på max 1,5 grader. De behöver också ställa krav på sparformer med långsiktig hänsyn till den biologiska mångfalden.

Ställ krav på din bank eller kapitalförvaltare!

Sätt press på dem som sköter dina bankkonton, besparingar, fonder, försäkringar och din pension! Fråga efter investeringar med låg påverkan på globala uppvärmningen eller utarmning av den biologiska mångfalden. Kräv att de redovisar hållbarhetsresultat från sina placeringar. Kräv också att de redovisar om resultaten är tillräckliga för att hålla klimat- och övrig miljöpåverkan inom ramen för en planet.

Kapitalägare och förvaltare kan kostnadsfritt analysera hur portföljer med aktier och företagsobligationer bidrar till klimatmålen i Parisavtalet. Det betyder att du som kund också kan be din bank eller förvaltare att redovisa hur ditt sparkapital bidrar till klimatet och hänvisa till att det finns verktyg för detta t.ex. PACTA, som är tillgängligt kostnadsfritt. Science Based Target Initiative använder bl.a. ett temperaturratingsverktyg utvecklat av WWF och CDP, där vi får svar på hur mycket ett företag eller en portfölj bidrar till den globala uppvärmningen, uttryckt i grader Celsius. Det gör det lätt att se om en bank eller fondförvaltare bidrar till nå Parisavtalets mål på max uppvärmning av 1.5C.

Utöver klimatet så behövs motsvarande verktyg även för andra globala hållbarhetsmål, inte minst när det gäller biologisk mångfald. För att påskynda den utvecklingen är det viktigt att banken, försäkringsbolaget, de som förvaltar våra sparpengar, får veta att det finns efterfrågan på hållbart sparande som tar hänsyn till såväl klimatet som den biologiska mångfalden och övriga hållbarhetsmål. Du kan bidra genom att berätta det för dem! Här går att läsa mer om FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. Du kan också hänvisa dem till att använda WWFs riskfilter för biologisk mångfald för att underlätta den här processen.

Alla måste börja ställa krav!

Regering och riksdag, Finansinspektionen och Riksbanken, kommuner, kapitalägare, kapitalförvaltare och alla privata sparare kan åstadkomma stora förändringar om vi bara börjar ställa krav. Här är saker vi kan göra.

Kapitalförvaltare

 • Utveckla finansiella produkter och tjänster som levererar absoluta, mätbara hållbarhetsresultat.
 • Redovisa om resultatet är förenligt med vetenskapliga gränsvärden och internationella överenskommelser.

Kommuner

 • Se över era investeringar och börja förvalta dem i linje med Parisavtalets mål. Använd ert ägande och påverka energibolagen att fasa ut fossilt.
 • Se WWFs rekommendationer till svenska kommuner som vill driva ett aktivt klimatarbete för att bidra till en hållbar framtid på en levande planet.

Regering och riksdag

 • Ställ krav på vetenskapligt baserade mål för såväl offentliga som privata investeringar.
 • Inför ramverk som leder till att investerare
  (1) analyserar och redovisar i vilken grad deras portföljer ligger i linje med målen i de globala avtalen för klimat och biologisk mångfald, och hur tillgångarna påverkar och påverkas av risker kopplade till klimat och natur.
  (2) stimulerar kapitalägare att med sina portföljer bidra till de globala avtalens mål för biologisk mångfald och klimat, genom att hantera sina klimat- och naturrelaterade risker och öka investeringar som bidrar till omställningen.

Kapitalägare

 • Sätt vetenskapligt baserade mål för klimat och biologisk mångfald, gärna enligt Science Based Targets.
 • Redovisa om det förvaltade kapitalet bidrar till hållbarhetsresultat i linje med vetenskapliga gränsvärden och internationella överenskommelser. För klimatmålen finns kostnadsfria metoder och verktyg från SBTi, WWF och CDP, som CDP-WWF Temperature Rating method, och ett enkelt analysexempel.
 • Sätt mätbara mål och gör ett publikt åtagande för att ställa om er portfölj i linje med 1.5 grader senast år 2050 – se exempelvis Science Based Targets initiative och UN Net-Zero Asset Owner Alliance.

Privata sparare

Begär att banken eller förvaltaren redovisar vilka konkreta hållbarhetsresultat deras placeringar skapat. Fråga om dessa resultat är tillräckliga för att hålla oss inom ramarna för en planet.

Tillsynsmyndigheter och centralbanker

 • Gör framåtblickande analyser med hjälp av klimatscenarier för att förstå nationella och europeiska finansiella marknaders bidrag till Parisavtalets mål och redovisa resultaten publikt, vilket tidigare gjorts i till exempel Schweiz, Holland och Kalifornien. Ett verktyg för det kan till exempel vara CDP-WWF Temperature Rating method.
 • Använda de metoder och vägledning för framåtblickande scenarioanalyser för finansiella portföljer, som till exempel har utvecklats av Science Based Targets Initiative, för att hålla uppvärmningen till max 1,5 grader  – exempelvis inom ramen för initiativet Network for Greening the Financial System.

Vägen till en hållbar livsstil

Du Äger

Så påverkar pengarna klimatet

Läs mer om svenska investeringar i energisektorn och kapitalets klimatpåverkan i WWFs rapport från 2014 – Du Äger! Den är baserad på en rapport av PwC, och visar att mångmiljardbelopp av svenska folkets sparkapital investerats i bolag som orsakat stora koldioxidutsläpp både utomlands och på hemmaplan. Omräknat till årliga utsläpp motsvarade det svenska sparandet då analysen gjordes (2014) cirka 53 miljoner ton globala koldioxidutsläpp per år. Då var detta ungefär lika mycket som Sveriges årliga utsläpp.

LADDA NED

Film

Du Äger – en film om hur våra sparpengar påverkar klimatet

Producerad år 2015 av Världsnaturfonden WWF och Hyper Island-studenterna Ingrid Bergman, Emma-Gun Karlsson, Søren Rosenkrands Danielsen och Viktor Karlstrand.

Havssköldpadda sedd bakifrån (Caretta caretta), Zakynthos, Grekland Foto Michel Gunther.jpg

Ditt stöd behövs

Ge en gåva och stötta WWFs arbete

Dela gärna:

Senast ändrad 05/07/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se