Gå till huvudinnehållet
sommar-blommor-GettyImages-filmpreview

Gör din trädgård pollinatörsvänlig
för biologisk mångfald

En prunkande trädgård är inte bara vacker, det är också en viktig insats för våra pollinerare och en del i bidragandet till den minskade förlusten av biologisk mångfald. För att skapa en trädgård som pollinatörerna älskar behövs en mångfald av blommor och hjälp med bostad för de små naturhjältarna.

Hur gör jag min trädgård mer pollinatörsvänlig?

Oavsett var man bor, på landet eller i en större tätort, så har de flesta av våra trädgårdar större eller mindre gräsmattor. Och hur välskött en gräsmatta än är, blir den tråkigt nog något av en öken för många av våra vilda vänner pollinatörerna. Här är några exempel på vad man kan göra för att ändra på det och göra sin trädgård älskad av pollinatörer:

 • Sluta klipp delar av gräsmattan

  Låt det bli ett experiment att se vad som växer upp när du slutar klippa. Passa gärna på att så in klöverfrön i den del av gräsmattan som inte längre klipps, och ge klöverblommorna en chans att växa upp.

 • Låt gräsmattan växa

  Lämna cirka 10 kvadratmeter av din gräsmatta oklippt över sommaren så att blomväxterna får blomma. Det är toppen för den biologiska mångfalden i din trädgård!

 • Undvik kemiska bekämpningsmedel i trädgården

  Det är inte svårt att förstå hur en humla eller ett bi blir påverkat om det samlar pollen eller suger nektar från en blomma som ofrivillig fått sig en dusch av bekämpningsmedel.

 • Skapa ett blomsterland

  Om man har en egen gräsmatta kan man ta en del av den och skapa ett nytt blomsterland istället. Annars kan man ta ett par pallkragar och ställa i ett hörn av trädgården. Ett enkelt sätt att skapa mångfald i trädgården är att lägga till lite nya växter i blomrabatterna som lockar till sig flitiga pollinerare.

 • Kompostera mera

  En kompost för ditt matavfall eller trädgårdsavfall hjälper naturen att ta tillvara på näringsämnen i avfallet. Mycket bra för den biologiska mångfalden! Om du inte har tillgång till en trädgårdkompost kan du teckna avtal med din kommun om insamling av ditt matavfall så gör det också nytta för produktionen av biogas.

 • Vildvuxen trädgård

  För pollinatörernas, och mångfaldens skull, är det en bra idé att låta en del av trädgården bli lite charmigt vildvuxen. I något hörn kan man börja samla död ved som är en verklig skatt för många olika arter.

 • Låt det blomma hela sommarhalvåret

  För trädgårdens pollinerande insekter är det bästa att se till att man har valt växter som blommar vid olika tider under sommarhalvåret, hela vägen från mars till oktober. Om man vill väja enbart svenska arter, odlade trädgårdsarter, eller blanda, så är det snarare en fråga om tycke och smak än något annat.

 • De fyra elementen

  Det finns fyra vetenskapligt bevisade element som är en viktig insats för den biologiska mångfalden – föda, vatten, skydd och plats för reproduktion. Får allt det plats i en trädgård gör det mycket!

 • Glöm inte vattnet

  Det allra enklaste, och mest uppskattade, är att erbjuda ett fågelbad. Det uppskattas och kan under varma dagar besökas av både fåglar, bin och fjärilar. Om fågelbadet är marknära, kan det också locka till sig en igelkott!

Det är bra att tänka på att inte göra allting på en gång. Ta en bit i taget, se hur växterna trivs innan planeringen för nästa insats.

Pollintörsvänlig trädgård
Genom att plantera pollenrika växter i din trädgård som blommar hela säsongen kan du underlätta pollineringen.
För att behålla den biologiska mångfalden krävs såväl insekter som många olika sorters blommor. Här rovfjäril (Pieris rapae) vilar på krustistel (Carduus crispus).

Vilka blommor och växter gillar våra pollinerare?

För trädgårdens pollinerande insekter är det bästa att se till att man har valt växter som blommar vid olika tider under sommarhalvåret, hela vägen från mars till oktober. I handelsträdgården kan man alltid be om hjälp att hitta de blommor som insekterna gillar bäst. Det man däremot behöver se upp för, vad man än väljer, är invasiva arter som lätt sprider sig och är främmande för vår flora. Exempel på invasiva arter är blomsterlupin (Lupinus polyphyllus), vresros (Rosa rugosa), jättebalsamin (Impatiens glandulifera), jätteloka (Heracleum mantegazzianum) och kanadensiskt gullris (Solidago canadensis).

Vilka fröer ska man satsa på att plantera i sin trädgård eller på sin balkong om man vill gynna den biologiska mångfalden och hjälpa pollinatörerna?

Man kan själv på samla in frön från populära växter för pollinatörer och sedan så dem. Saknar man möjlighet att på egen hand samla frön kan man köpa svenska ängsfrön och så. Det fungerar både i trädgård, pallkrage och kruka.
Däremot ska man vara försiktig och uppmärksam på en del av de fröblandningar som finns i handeln som kallas ”ängsfrön” och som har mellaneuropeiskt ursprung, då det är risk för att föra in främmande arter eller arter med annan arvsmassa.

Om tanken är att plantera i avgränsat trädgårdsland eller i kruka fungerar det bra att använda perenner från trädgårdshandeln. Satsa då på populära populära arter som blommar från vår till sommar och även längre fram mot hösten.

Här är blommorna som fjärilar, humlor och bin gillar, fem exempel.

 • Vårens blommor är viktiga när insekterna vaknar – plantera lökar av vintergäck, snödroppe, krokus och pärlhyacint
 • Kantnepeta – blommar från maj till sen höst
 • Kryddlandet ger go mat för oss samtidigt som våra pollinerare blir mätta – kungsmynta, timjan, och purpurmejram är populära!
 • Sensommar/höst lockar anisisop, röd rudbeckia och fjärilsbuske (Buddleja davidii)
 • Satsa på en äng med svenska ängsväxter – behövs lite jobb men belöningen är stor!

Kryddväxter

De flesta kryddväxter är bra för mångfalden, så att anlägga ett kryddland är en dra idé. Det behöver inte vara stort, en pallkrage eller större kruka räcker fint. Bra kryddor och örter att odla är lavendel, salvia, isop, timjan, rosmarin, prupurmejram och basilika. Att så från frö eller plantera köpta plantor går lika bra båda två.

Fjäll
Sensommar röd rudbeckia m amiral
sommar kryddtimlan med lysingbi OLA 20200701_172912_01

Plantera för hela säsongen

För att locka pollinatörer året runt är det bra att ha bärbuskar och fruktträd i trädgården. Dessa ger pollen och nektar från tidig vår till sen höst, vilket lockar fjärilar och andra pollinatörer. En populär växt är kantnepetan, som blommar från försommar till höst och lockar humlor, bin och fjärilar dygnet runt.

På våren är det bra att låta vissa ogräs växa då de är viktiga för hungriga humlor och bin. Lökväxter som krokus och pärlhyacint är välkomnade inslag, särskilt bland blombesökande insekter.

Senare på våren finns många pollenrika blommor som lönn, hägg och slån, vilket lockar en mängd olika insekter. Maskrosor är också viktiga källor till nektar och pollen. Bärbuskar och fruktträd ger inte bara näring åt pollinerande insekter utan också åt övervintrande fåglar. På sensommaren kan äppelblommor locka fjärilar till trädgården. För att stödja trädgårdens pollinerande insekter är det bäst att välja växter som blommar vid olika tidpunkter under sommarhalvåret.

Mot sensommaren och hösten är växter som röd rudbeckia, aster, rödklint, rosenstav, fackelblomster och fjärilsbuske viktiga för att ge näring till humlesamhället inför vintern och nästa års pollineringsarbete. Även under skymningen kan fjärilar suga nektar från växter som kaprifol, kantnepeta, anisisop och ängens smällglim, vilket ger stöd åt pollinatörerna under hela dygnet.

Förslag på växter:

Vårväxter

 • Krokus
 • Vårlök
 • Vintergäck
 • Pestskråp
 • Tussilago
 • Maskros
 • Lungört
 • Nunneört
 • Pärlhyacint
 • Gullviva
 • Ärttörne
 • Sälg- och videarter
 • Lönn
 • Slån
 • Vinbär
 • Krusbär
 • Körsbär
 • Fågelbär
 • Försommarväxter

  • Kantnepeta
  • Häckvicker
  • Käringtand
  • Jordgubbar
  • Raps
  • Maskros
  • Vitplister
  • Björnbär
  • Oxbär Cotoneaster scandinavicus*
  • Hagtorn
  • Syren
  • Hästkastanj
  • Äpple
  • Rhododendron
  • Rönn
  • Kaprifol
  • Paradisbuske
  • Hänghortensia

  Högsommarväxter

  • Örtkryddor
  • Ärtväxter
  • Honungsört
  • Gurkört
  • Fodervicker
  • Röd rudbeckia
  • Rosenstav
  • Anisisop
  • Gullris
  • Fackelblomster
  • Rödklint
  • Väddklint
  • Ängsvädd
  • Martorn
  • Slåttergubbe
  • Fingerborgsblomma
  • Fjärilsbuske
  • Kantnepeta

  Höstväxter

  • Röd rudbeckia
  • Rosenstav
  • Anisisop
  • Gullris Solidago virgaurea**
  • Fackelblomster
  • Rödklint
  • Väddklint
  • Ängsvädd
  • Martorn
  • Slåttergubbe
  • Fingerborgsblomma
  • Fjärilsbuske
  • Kantnepeta
  • Kärleksört
  • Höstfibbla
  • Springkorn
  • Ljung
  • Korsört

  * I handeln säljs också kanadensiskt gullris , Solidago Canadensis. Detta är en växt som med stor sannolikhet inom kort kommer att klassas som en invasiv art. Läs gärna mer på Naturvårdsverkets hemsida.

  ** I Sverige finns fyra inhemska arter av oxbär. Se dock upp för den utländska arten Spärroxbär, Cotoneaster divaricatus, som med stor sannolikhet inom kort kommer klassas som en invasiv art av Naturvårdsverket.

  Igelkottar

  Enkla hösttips som hjälper djur och natur

  Under hösten kan du hjälpa vår fantastiska natur och njuta av den på olika sätt. Fortsätt stötta våra vilda vänner och njut av skördetider genom dessa tips!

  • Gör din trädgård djurvänlig

   Genom höststädning i trädgården och området runt ditt hus skapar du en säker plats för igelkottar och andra vilda djur. Låt löven ligga eller skapa högar som fungerar som vinterboenden för insekter och humlor. Bevara de vissnande växtstjälkarna som hem för insekter och som matkälla för fåglar. Genom att skapa en rishög av beskurna grenar ger du insekter, fåglar, groddjur och igelkottar en skyddad plats samtidigt som du främjar en frodig miljö för svampar och mossor. Denna omsorg om trädgården stödjer dess ekosystem och gynnar den lokala naturen samtidigt som den minskar potentiella faror för vilda djur.

  • Hjälp dina flygande grannar med bostad

   Bristen på gamla, döda och ihåliga träd i landskapet leder till bostadsbrist för fåglar. Sätt ut fågelholkar för att hjälpa dem. Nu är det dags att bygga stekelholkar, fågelholkar och förbereda vintermatning för våra övervintrande fåglar. Hålets storlek i holken är avgörande. Ett litet hål på 28 mm lockar blåmesar, medan 30-32 mm passar talgoxar och 45 mm är bra för starar. Tänk på att ha en liten glipa i bottenplattan för ventilation och för att låta regn rinna ut ur boet. Läs mer om hur du kan tillverka en fågelholk här.

  • Plantera för fåglarna i trädgården

   Att plantera träd och buskar som ger bär och frön under hösten och vintern kan locka fåglar till din trädgård. Detta ger fåglarna en viktig källa till föda när det blir kallare och hjälper till att stödja den lokala fågelpopulationen. Delikatesser för ”hemmafåglarna” är rönnbär, oxel och paradisäpplen.

  • Förbereda blomsterlökar inför våren

   Att plantera blomsterlökar på hösten är ett utmärkt sätt att förbereda för en färgrik och blomstrande trädgård när våren kommer. Genom att plantera vårlökarna redan nu får de längre tid på sig att rota och etablera sig och kan blomma extra fint i vår.  Blomsterlökarna planteras på ett varierande djup mellan 5-30 cm, beroende på sort. När du gör detta bidrar du också till att bevara och öka mångfalden av växter i ditt område.

  • Ät mat efter säsong

   Under höst och vinter är det bästa valet svenska grönsaker, inklusive växthusodlade varianter och baljväxter. Rotfrukter, vitkål samt frysta, inlagda, syrade och torkade grönsaker och baljväxter passar särskilt bra för att hålla din kost mångsidig under denna tid. Detta minskar behovet av långväga transporter och främjar en mer hållbar livsstil. Det stödjer också lokala jordbrukare och minskar klimatpåverkan.

  • Slå en äng

   Att slå en äng istället för att klippa gräsmattan kan skapa en mer naturlig livsmiljö och stödja pollinatörer som bin och fjärilar. Det främjar också mångfalden av växt- och djurarter i trädgården. Så här gör du för att slå en äng: Använd en lie, välj en lämplig tidpunkt, börja i ena änden, håll liebladet nära marken, ta pauser vid behov, och samla upp det avklippta gräset. Lycka till!

  naturfadder

  HJÄLP NATURENS SUPERHJÄLTAR!

  Pollinatörernas livsmiljöer krymper och nästan 600 av Sveriges insektsarter är rödlistade. Vi behöver din hjälp för att bevara dem!

  Bli Naturfadder – just nu får du en fröpåse för pollinatörerna

  Välj månadsbelopp

  Valfritt belopp (minst 50 kr)
  • Skydda minst 30% av svensk natur till år 2030.
  • Rädda hotade arter och bevara vår biologiska mångfald.
  • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk.
  • Sätt press på beslutsfattare och politiker för skärpta lagar och bättre skydd av svensk natur.
  Bli Naturfadder nu

  Välj månadsbelopp

  Valfritt belopp (minst 50 kr)
  • Skydda minst 30% av svensk natur till år 2030.
  • Rädda hotade arter och bevara vår biologiska mångfald.
  • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk.
  • Sätt press på beslutsfattare och politiker för skärpta lagar och bättre skydd av svensk natur.
  Bli Naturfadder nu
  balkong

  Odla på balkongen

  Alla kan dra sitt stå till stacken för att hjälpa till med att göra förutsättningarna för biologisk mångfald gynnsam. Balkongen ger bra möjligheter att hjälpa pollinerande insekter. Samma saker gäller som för en stor trädgård: att försöka se till att det finns pollen- och nektarrika blommor från vår till höst. Alla rotade växter vi köper levereras ju i en kruka. Det går alldeles utmärkt att ha mängder av perenner i stora krukor och blomlådor, bara fantasin begränsar (och säkerligen också storleken på balkongen).

  Det går också bra att ordna med bostad för de hållevande insekterna på balkongen. Ett bihotell bjuder in både stora och små vilda bin och en och annan solitär geting (ingen av dessa är aggressiv så man kan lugnt sitta och njuta med en kopp kaffe bland bihotell och perenner)! Aktiviteten på balkongen kommer att variera beroende på var man bor, söderbalkong är bättre än en i norrläge och en balkong i närheten av parker eller ängar kommer få fler besök en mitt i betongen.

  Lycka till!

  I Sverige är blomsterlupinen ett exempel på en invasiv art. Det är en nordamerikansk art som kommit hit som trädgårdsväxt. Den frodas och trivs men har spridit sig så mycket att den slår ut andra ängsblommor som annars hade skapat större variation i landskapet.

  Invasiva arter

  När en växt eller ett djur hamnar på en plats där de inte hör hemma, kan de sprida sig och hota de arter som levde där tidigare – det kallas en invasiv art. De leder till rubbningar i ekosystemet och är ett hot mot den biologiska mångfalden. I Sverige är blomsterlupinen ett exempel. Lupiner är nämligen en invasiv art och hotar att slå ut alla våra traditionella ängsblommor, som blåklocka och prästkrage. Den nordamerikanska blomsterlupinen togs hit som en vacker trädgårdsväxt. Men, sedan dess har lupinen tyvärr spridit sig långt utanför våra trädgårdar där den bland annat binder kväve i marken – så mycket att den slår ut andra ängsblommor som annars hade skapat större variation i landskapet. Dessutom producerar lupinen ingen nektar åt bin och är även giftig för människor och boskap. Däremot erbjuder den mycket pollen som uppskattas av de pollinerande insekterna.

  Såhär bekämpar du lupinen:

  Kapa lupinen flera gånger per säsong innan fröna mognar, så att de inte kan sprida sig mer. Små bestånd kan även grävas upp med rötterna, men tänk på att slänga lupinerna i brännbart eller i kärl för invasiva arter på återvinningscentralen. Då kan spridning via rötterna eller frön som missats undvikas.

  Olas bästa trädgårdstips

  Allt hänger ihop – blommor, pollinerande insekter och trädgårdens fåglar. Här visar WWFs naturexpert Ola Jennersten hur du enkelt kan hjälpa mångfalden i din egen täppa!

  – Tänk om vi alla kunde göra någonting för vår gemensamma natur. Vilken effekt det skulle bli! säger Ola Jennersten. Vi är många som vill ta del av Olas kunskap om blommor, pollinerande insekter, fåglar och hur allt hänger ihop i naturen!

  – Vår natur är en fantastisk gåva som vi måste förvalta och vårda ömt, som Ola säger.

  I sin bok ”Naturlycka” visar Ola hur skillnaden mellan att göra ingenting och någonting kan vara ofantlig. Så om du undrar om det verkligen spelar någon roll vad just du gör hemma hos dig, så är svaret obetingat ja. Varje insats har verklig betydelse för fjärilar, humlor, bin och fåglar i din närhet.

  -Lägger man ihop alla Sveriges trädgårdar motsvarar de hela Gotlands yta. Du kan själv hjälpa till med mat- och bostadsbristen i naturen, inte minst för våra viktiga pollinerande insekter! konstaterar Ola Jennersten.

  Här kommer några av Olas tips på hur du gynnar naturen hemma hos dig – och får ett rikare liv på köpet.

  Rengörning av göktyteholkFoto: Lars-Olov Karlsson

  Hur bygger man en fågelholk?

  Genom att erbjuda en plats för fåglar att bo kan vi hjälpa till att bevara olika arter, öka mångfalden i vår omgivning och minska mängden skadliga insekter. Dessutom är det en kul aktivitet som ger oss möjlighet att lära oss mer om fåglar och deras beteenden. Ritningar och instruktioner hittar du här.

  Material: Använd obehandlat trä av hög kvalitet, gärna lövträd som ek eller lönn. Träet bör vara tjockt nog för att isolera bra och hålla värmen inuti holken.
  Dimensioner: Dimensionerna på holken och ingångshålet är viktiga och kan variera beroende på vilken fågelart du vill locka. Generellt sett bör ingångshålet vara placerat någorlunda högt på holken och ha en diameter som passar fågelarten.
  Ingångshålet: Storleken på ingångshålet är viktig för att hålla ut oönskade djur och skydda fågelungarna. Ofta rekommenderas ett ingångshål på 25-32 mm för småfåglar som mesar och 32-38 mm för större fåglar som stare och talgoxe.
  Rengöring: En öppningsbar eller avtagbar sida eller tak på holken underlättar rengöringen och underhållet av holken. Detta är viktigt för att förhindra sjukdomar och parasiter hos fåglarna.
  Placering: Placera holken på en lugn och skyddad plats, gärna i närheten av träd eller buskar där fåglarna kan hitta skydd. Undvik att placera holken på platser där den kan bli utsatt för stark vind eller direkt solljus under dagen.

  Se filmen med Ola

  Bibon
  Ola
  Trädgård

  Hur bygger man ett bihotell och insektshotell?

  Insektshotell kallas också ibland för bihotell. Ett insektshotell är ett uppskattat inslag i trädgården och enkelt att göra själv. Insektshotellets funktion är att erbjuda framförallt pollinerande insekter, men även andra arter, en skyddad bostad för larverna och där de kan övervintra. Genom att bygga insektshotell kan vi hjälpa de bin och pollinerande insekter som bor ovan jord. Eftersom det är enkelt att göra på egen hand, och kräver ganska liten insats från oss, är det ett roligt pyssel för barn som både engagerar i närmiljöns biologiska mångfald och hjälper pollineringen. Det som behövs är i princip håligheter som skyddar insekternas larver mot regn och rovdjur. Om man saknar möjlighet att göra ett eget insektshotell är de vanliga inslag på de flesta trädgårds- eller byggnadsmarknader.

  Ett bihotell

  Att själv bygga ett insektshotell är enkelt! Allt som behövs är att snöra ihop några stycken bambupinnar som är olika tjocka och ca 20 centimeter långa. Bunta ihop pinnarna med snöre och häng upp på en plats som inte är för solig och en liten bit ovanför marken. Vill man dekorera det ytterligare är det fritt fram. Se det som en vacker och nyttig installation i trädgården.

  Man kan också bygga insektshotell genom att borra håligheter i gamla träbitar. Det går bra att använda träbitar av plankor och virke som har blivit över vid något bygge, gärna råspont, så djupet på insektshotellet blir cirka 15-20 cm. Hålen bör ha en håldiametern på 3-13 millimeter, som enkelt borras med en vanlig borr, och inte hela vägen igenom träbiten. Om insektshotellet ska placeras fristående på en stolpe, en trädstam eller på annat sätt saknar skydd, är det bra att bygga ett litet tak som sticker ut ovanför framsidan.

  bihotell, JurateBuiviene, Shutterstock

  Insektshotell kan med fördel byggas och placeras ut i trädgården men går lika bra att placera på en balkong. Om ett insektshotell placeras i en trädgård kommer de pollinerande insekterna samla pollen i trädgården och pollinera där. Om insektshotellet istället placeras i en tät stad eller på en balkong kan eventuellt en brist på pollinerande växter i närområdet vara en begränsande faktor. Men om det finns gott om blommor på balkongen, eller i närheten i stan, kan det mycket väl komma att nyttjas av pollinerande insekter som letar bostad.

  Om hålen blir igenmurade kan man se att de är bebodda!

  vildare-bg4

  GÖR SVERIGE VILDARE!

  Humlor, bin och fjärilar får allt mindre plats i vår natur. Men vi kan ge tillbaka lite utrymme till våra pollinerande superhjältar.
  Var med i Sveriges vildaste experiment – bidra med en del av din trädgård, balkong eller rabatt. Varje vild kvadratmeter räknas!

  Jag vill vara med

  Dela gärna:

  Senast ändrad 04/07/24

  Stäng sök

  Har du frågor?

  Besök Frågor och svar om du har några frågor.

  För press

  Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

  Telefon pressjour: 08-54657500
  E-mail: press@wwf.se