Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|11 nov, 2020

Det sjätte massutdöendet står för dörren – nu måste vi vända trenden

WWF:s rapport Living Planet Report 2020, som granskar tillståndet på planeten, visar att bestånden av vilda ryggradsdjur – som däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur – i genomsnitt har minskat med 68 procent sedan 1970. Det har skett på mindre än 50 år, blott ett ögonblick jämfört med de miljontals år som många av arterna har levt på jorden. Publicerat i Arbetarbladet den 11/11 2020.

Avskogning i Brasilien
Några av de största orsakerna till den kraftiga nedgången av biologisk mångfald är ohållbart jordbruk, avskogning och handel med vilda djur". Bilden visar avskogning i Brasilien.

Vi förlorar idag djurlivet i en takt som gör att forskarna tror att vi är på väg in i det sjätte massutdöendet – det senaste var när de stora dinosaurierna dog ut för cirka 65 miljoner år sedan. Skillnaden är att det massutdöende vi riskerar att vara på väg in i nu är orsakat av mänsklig aktivitet.

Några av de största orsakerna till den kraftiga nedgången av biologisk mångfald är ohållbart jordbruk, avskogning och handel med vilda djur. Det är orsaker som också bidrar till att sjukdomar som Covid-19 sprids från djur till människor. Utan en rik biologisk mångfald som ger livskraftiga ekosystem riskerar vi både hälsa, jobb och en hållbar ekonomi.

En välmående natur ger oss frisk luft, rent dricksvatten och skydd mot naturkatastrofer. Den ger oss också jord att bruka, bin som pollinerar grödor och mediciner. Ändå utvinner vi och konsumerar mer än vad jordens förnybara resurser hinner återskapa.

I Sverige finns få opåverkade livsmiljöer. SLU Artdatabanken har i år rödlistat 21,8 procent av de bedömda svenska arterna, vilket är en ökning jämfört med förra rödlistan 2015.

Vi behöver kraftfulla politiska beslut för att kunna skydda och nyttja naturen på ett hållbart sätt.

WWF uppmanar regeringen att:

• Driva på för hög ambition i FN-förhandlingarna om biologisk mångfald.

• Agera för genomförande fullt ut av EUs 2030 strategi för biologisk mångfald.

• Vara förebild globalt genom att säkra den biologiska mångfalden i Sverige. Besluta om nationella mål om att effektivt skydda 30 procent av land och hav – och öka insatserna för att återskapa livsmiljöer.

• Politiken inom skog, jordbruk och fiske måste utformas så att den biologiska mångfalden nyttjas hållbart. Sverige måste också vidta åtgärder så att vi når de nationella miljömålen.

Med mer ambitiösa beslut, samt en medveten omställning till exempelvis produktion och konsumtion av mat, går det att bromsa och efter hand vända den snabba förlusten av biologisk mångfald. För vår egen skull, och inte minst för framtida generationers.

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF

Louise Carlsson, biolog och naturvårdsexpert WWF

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 24/10/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se