Gå till huvudinnehållet

Nyheter|01 mar, 2023

WWF, INGKA IKEA och H&M-gruppen uppmanar till ambitiösa energi- och klimatmål i EU 

Förnybar energi
Konceptbild över en park för förnybar energi med möjlighet att lagra energi. Foto: Shutterstock / petrmalinak / WWF

Under mars ska Ministerrådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen nå en slutlig överenskommelse för direktiven om energieffektivitet och förnybar energi. Sverige är för närvarande ordförande i EUs ministerråd och har därför en viktig roll i att bidra till ett resultat som stödjer en framtid där den globala uppvärmningen inte överstiger 1,5 grader.

För att visa våra politiker att svenskt civilsamhälle och näringsliv vill ha ambitiösa klimat- och energimål i EU, har WWF Sverige, Ingka Ikea och H&M-gruppen gått samman i ett gemensamt brev till energi- och näringsminister Ebba Busch och miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari.  

I brevet kräver vi att EU bör sätta ett mål på minst 45 procent förnybar energi till 2030, men gärna högre. 45 procent är det mål som har föreslagits av kommissionen, parlamentet och flera medlemsstater och som också är den högsta nivån som ligger på förhandlingsbordet. Lägre ambitioner än detta skulle bara fördröja energiomställningen, förlänga företagens beroende av fossil energi, underblåsa ytterligare inflation och äventyra företags förmåga att uppfylla sina klimatmål.  

Ett ambitiöst mål för förnybar energi bör kombineras med ett lika ambitiöst mål i direktivet om energieffektivitet. Den renaste och billigaste energin är den energi som vi inte använder alls. Vi anser därför att den ambition som Europaparlamentet har lagt fram, motsvarande 14,5 procent till 2030 i förhållande till 2020 års nivåer, bör vara minimum. Sett till omfattningen av vår nuvarande energikris och klimatförändringens otvetydiga effekter, skulle en ambitionsnivå på närmare 20 % till 2030 vara närmare det som många i civilsamhället kräver och som enligt studier vore möjligt.  

EU:s solcellsanläggningar ökade sin kapacitet med 47 procent förra året till 41,1 GW. Samma år uppgick vindkraftskapaciteten i hela Europa till 236 GW,, motsvarande mer än 15 procent av efterfrågan på el. Enligt Internationella energirådet (IEA) behöver EU minst 60 GW solenergi i år för att kompensera för underskottet av rysk gas. Riktningen är tydlig, och ett mål om minst 45 procent förnybar energi kommer att förstärka den exponentiella marknadstillväxten och stöds bland annat av kampanjen Yes to 45 RES.   

Dessa mål är också nödvändiga för att EU-baserade företag ska kunna uppfylla sina hållbarhetsåtaganden. IKEA Retail (Ingka Group) och H&M Group har fastställt vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskningar i linje med en 1,5 graders framtid. En hög ambitionsnivå i direktivet om förnybar energi (RED) och direktivet om energieffektivitet (EED) är avgörande för att de ska kunna uppnå sina företagsstrategier och hållbarhetsmål, eftersom de är beroende av tillgång till leverantörer och elsystem med höga nivåer av energieffektivitet och förnybar energi.   

Vi hoppas att Sverige tar den ledande roll som behövs för att säkra ambitiösa energi- och klimatmål för EU. 

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 01/03/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se