Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|16 feb, 2023|Pressmaterial

Djur och människor svälter när torkan förvärras i Kenya

Läget i Kenya har förvärrats. Torkan, som är inne på fjärde året, breder ut sig alltmer. Nu är 22 provinser påverkade, vilket motsvarar ungefär hälften av Sveriges yta. WWF Kenya jobbar på plats med humanitära organisationer med att ge akut hjälp till människor, boskap och vilda djur.

Dead giraff Garissa Kenya Feb 2023(1).jpeg
Torkan fortsätter i norra Kenya och nätgiraffen är en av de hotade arter som dör. Foto:Jackson Njehia/WWF-Kenya

– Läget har blivit värre sedan december och det har lett till att tjuvjakten av sällsynta arter som grevyzebra, nätgiraff, impala, hirola och koantilop ökar. Anledningen är att människor har brist på mat och att de säljer köttet vidare till städerna eftersom de inte har andra inkomster, säger Yassuf Wato, naturvårdschef för WWF Kenya, som förra veckan besökte norra delarna av landet, där torkan är utbredd.

Det regnade minimalt under regnperioden i november och december och endast i vissa delar av landet. Och det räckte inte alls för att odla och ännu mindre till någon skörd.

Värst drabbade är de nordliga delarna av Kenya och grannländerna norrut, Etiopien och Somalia. Enligt FNs matprogram (WFP) riskerar 22 miljoner människor att svälta på Afrikas Horn och 5,1 miljoner barn är akut undernärda på grund av torkan.

Torkan slår hårdast i de områden där den sällsynta grevyzebran finns. Runt 20 procent av den totala populationen uppskattas redan ha dött under den pågående torkkatastrofen. Var tionde elefant som lever i nationalparken Amboseli har också dött.

– Torkan har aldrig pågått så här länge tidigare. Den orsakas av väderfenomenet la Niña som gör att regnen i denna del av Afrika uteblir, samtidigt som exempelvis Sydostasien drabbas av svåra översvämningar. Västra Kenya har haft god nederbörd medan östra och norra delen av landet samt delar av Afrikas horn knappt fått något regn alls, säger Allan Carlson, naturvårds- och Afrikaexpert på WWF Sverige.

WWF Kenya arbetar främst i avlägsna byar med akutinsatser, nära skyddade områden där väldigt få andra organisationer når ut. Här rör sig mycket vilda djur. I områden som Garissa och Marsabit i norra Kenya ger WWF ekonomiskt stöd sedan december till hö- och vattentransporter för vilda djur, boskap och människor samt livsmedel till byar som nu börjar avverka skogen för att skaffa inkomster och skjuta vilda djur för att överleva. Försiktiga beräkningar pekar på att 60–70 procent av nomadfolkens boskap – får, getter och kameler – har dött på grund av svält eller för att människorna har tvingats slakta dem för att ha något att äta.

En annan följd av torkan är att människor börjat hugga ner träd, exempelvis i skogarna i Marsabit. Invånarna behöver träkol för att elda med till matlagning och för att sälja vidare för att tjäna pengar.

– Det är en dubbel katastrof när skogar försvinner och med dem naturens gratistjänster. När exempelvis de stora acaciaträden huggs ner så förlorar man skuggan träden ger och trädens frökapslar, som varit ett viktigt tilläggsfoder för bybornas boskap, fortsätter Allan Carlson.

En annan konsekvens av torkan är den akuta bristen på vatten, vilket lett till att elefanter går in i byarna, där de luktar sig till att människor har vatten. På flera ställen har elefanterna haft sönder vattenbehållarna i byarna när de försökt komma åt dricksvatten.

Parallellt med akutinsatserna arbetar WWF med den tredje fasen av långtidsinsatser mot torkan i större delar av Kenya. Det handlar om klimatanpassningsåtgärder, exempelvis att borra efter vatten, och stödja småföretagare som arbetar med hållbar naturvård och biodling. 

FAKTA: WWF Sveriges akut- och grundstöd till WWF Kenya:

WWF Sverige har skjutit till över 2,5 MSEK till akutinsatser till WWF Kenya, främst i naturvårdsområden sedan slutet av 2021. WWF stöttar urfolk för att skydda elefanter, lejon och noshörningar. WWF Sverige finansierar också tankbilar som sedan i december kör ut tusentals liter vatten till områdena. Lastbilar med släp kör ut hö för att hjälpa både vilda djur och urfolkens tamboskap att överleva.

WWF Sverige har också bidragit till att 5000 hushåll fått regelbundna matpaket och mer än 220000 liter rent dricksvatten i isolerade områden. En ny brunn har borrats som förser flera byar med vatten och även en 5000 kvadratmeter stor damm som ska samla vatten till de vilda djuren. Inom kort ska ytterligare två brunnar borras och 50 vattenhoar fyllas upp och sättas ut för både vilda djur och boskap. WWF ser också över de brunnar som finns, så att de fungerar som de ska.

Långsiktigt arbetar WWF Kenya med att skapa ekologiska korridorer med träd och växtlighet för elefanter och andra djur mellan de delar av landskapet där det finns vatten och bete. Med fler grönområden och skogar får marken hjälp att behålla vattnet. Samtidigt jobbar WWF också för att bromsa klimatförändringarna på en mängd olika sätt, bland annat genom att påverka politiskt och via konkreta åtgärder som restaurering av våtmarker.

WWF Sverige stöttar WWF Kenya regelbundet, utöver akutinsatserna. Förra året uppgick stödet till över 12 miljoner kronor. Pengarna går främst till naturvårdsprojekt och stöd till civilsamhället genom programmen Leading the Change och Voices for Diversity, som delvis finansieras med Sidabidrag.

FAKTA Korta filmer med Yassuf Wato, naturvårdschef för WWF Kenya om läget:

Elefanter dör

Om hotade grevyzebran

Vattenbristen

FAKTA Länkar till mer info om torkan i Kenya:

https://reliefweb.int/report/kenya/narok-county-drought-early-warning-bulletin-january-2023

https://www.the-star.co.ke/news/realtime/2023-01-07-drought-to-ease-as-experts-see-la-nina-weakening-next-month/

https://sverigesradio.se/artikel/djur-extra-drabbade-av-svar-torka-nar-de-inte-kan-vandra-fritt

https://www.theguardian.com/global-development/2022/dec/26/miracles-and-heartbreak-saving-orphaned-elephants-as-kenyas-drought-devastates-herds

 

Kontaktpersoner

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 16/02/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se