Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|28 maj, 2015|Pressmaterial

Fantastiska Fyledalen blir naturreservat 29 maj 2015

Fyledalen är ett riksintresse för naturvård med värden av internationell betydelse. Området ingår i nätverket av Europas finaste naturområden, Natura 2000. Hela området har ett stort antal nyckelbiotoper och är av riksintresse även för kulturmiljö med forn- och kulturlämningar. Den 29 maj invigs naturreservatet, ett 853 hektar stort område av Fyledalen som omfattar tre kommuner, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. 

– Det är glädjande att ett så fantastiskt område nu blir naturreservat. Med motiveringen ”en unik natur med höga biologiska och ekologiska värden, en vacker och inbjudande plats med höga rekreationsvärden”, utsåg WWF förra året Fyledalen till Skånes ”svenska pärla”. Det är ett av Skånes mest spännande och artrika områden, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Det 20 kilometer långa och några hundra meter breda området består av stora bokskogar och blandskogar med ek och avenbok, ravinskogar med lind och lönn samt tidvis översvämmade lövskogar.

Odlingslandskapet som dominerar områdena längs Fyleån har av EU prioriterade gräsmarker och ängsmarker. Markägare och jordbrukare är hjältar som år efter år hävdar ängs- och betesmarker. Tack vare deras insatser bibehålls och utvecklas Fyledalens internationellt viktiga naturvärden genom aktiv naturvård och god markskötsel.

I naturbetesmarkerna finns mandelblomster, tjärblomster, backnejlika och gullviva och flera orkidéarter som majnycklar, göknycklar och brudsporre. Bland djurarterna finns bland annat kronhjort, trollfladdermus, röd glada, sandödla, lövgroda, klockgroda, sotnätfjäril, glansspinnare och majbagge.

­– Under årens lopp har även WWF dragit sitt strå till stacken genom att finansiera naturvårdsprojekt i Fyledalen – inte minst artprojekt som för lövgroda och röd glada och arbetet med våtmarker. En av höjdpunkterna bland naturupplevelserna i Fyledalen är att lyssna till kören av lövgrodor när de som på en given signal sätter igång för fullt i skymningen, säger Håkan Wirtén.

Svenska Pärlor – tre utvalda platser i varje län som behöver extra skydd
Svenska Pärlor är WWFs sommarkampanj som lyfter behovet av att den svenska naturen – skogar, fjäll, ängs- och hagmarker, sjöar, vattendrag och hav behöver bättre skydd. En expertjury har valt tre ”pärlor” per län som allmänheten kan rösta på fram till den 18 juni.

Läs mer om årets Svenska Pärlor: wwf.se/svenskaparlor 

För mer information kontakta:
Ola Jennersten, naturvårdsexpert WWF, 0705-55 14 02
Katarina Herou, pressekreterare WWF, 0702-82 5 1 25

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 08/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se