Gå till huvudinnehållet

Var finns oljan?

Summering
Ta reda på och markera ut på en världskarta var de största oljefyndigheterna finns. Vilka länder använder mest olja? Gör experiment för att visualisera oljeutsläpp. Hitta sätt att sanera oljan.
Var-finns-oljan
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att ta reda på var oljan finns på jorden, att lära känna det fossila bränslet olja och undersöka hur ett oljeutsläpp påverkar miljön.

Det här behövs

 • Världskarta
 • Internet
 • Smörjolja till motorer
 • Skål med vatten

Fossila bränslen

Kol, olja och gas kommer från levande växter och djur som efter flera hundra miljoner år i jordens inre har omvandlats till föreningar av kol och väte. I över hundra år har vi tagit upp stora mängder olja och kol för att använda som energikällor.

Gör så här

 1. Dela in eleverna i mindre grupper. Kopiera en världskarta och dela ut till varje grupp. Låt eleverna söka fakta på internet och markera var de största oljefyndigheterna på jorden finns. Uppmana dem att vara källkritiska!
 2. Låt sedan eleverna svara på följande frågor genom att söka information på internet:
  – Vilka länder använder mest olja? Rangordna de fem länder som använder mest.
  – Hur transporteras oljan över världen? Hur fraktas den till Sverige? Markera på världskartan hur oljetransporterna går.
  – Vad används oljan till?
  – Vad skulle hända om oljan tar slut eller om användningen av fossila bränslen förbjuds?
 3. Visa eleverna smörjolja och lär känna den!
  – Hur luktar oljan?
  – Vilken färg har den?
  – Hur känns den?
  – Vilka känslor och tankar väcker oljan?
  – Varifrån har den fossila oljan fått sin energi?
  – Hur bidrar oljan till växthuseffekten?
 4. Diskutera med eleverna vad ett oljeutsläpp kan innebära för havet och de som lever i och kring havet:
  – Hur påverkar oljan natur, djur och människor?
  – Hur skulle olja som kommer ut i naturen kunna tas om hand?
  – Enligt krisinformation.se har Kustbevakningen i uppgift att sanera utsläpp i havet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för utsläpp på land. Vilka metoder används?
  – Vilka effekter kan oljeutsläpp få i Östersjön? Tänk på miljön, växterna, djuren och människorna.
 5. Häll lite smörjolja i en skål med vatten. Vad händer? Fungerar de saneringsmetoder eleverna föreslog i diskussionen? Testa de olika metoderna eleverna kommit fram till för att få bort oljan. Sök även efter lösningar på internet.

 

Dela gärna:

Senast ändrad 28/05/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se