Gå till huvudinnehållet

Nyheter|22 aug, 2023

WWF och svenska företag i samarbete för hållbar vattenförvaltning

Buyuk Menderes, WWF Turkiey

Büyük Menderes flodområde i Turkiye är en viktig region för jordbruk och textilproduktion. Området har en rik biologisk mångfald men står inför flera utmaningar som vattenbrist, föroreningar och klimatförändringar. För att rädda de lokala ekosystemen samarbetar WWF med företag för att få till renare och mer hållbar textil- och bomullsproduktion och återskapa viktiga ekosystemtjänster.

Sedan 2018 har WWF i Turkiet utvecklat en modell för naturvård och hållbar användning av vatten i Buyuk Menderes-floden. Långsiktigt vill man förbättra ekosystemens hälsa i vatten och på land, och öka konkurrenskraften för regionens textilindustri och bomullsproduktion.

– Utmaningarna i Buyuk Menderes är tyvärr inte unika. Överallt finns produktion som är viktig för landets ekonomi men som drabbar natur och arter. WWFs ambition är därför att skapa en samverkansmodell som kan användas och skalas upp i andra regioner i Turkiet, säger Eren Atak på WWF i Turkiet.

För att uppnå det samarbetar WWF med textilaktörer som Gina Tricot och IKEA. Dessa företag har leverantörer i regionen och vill bidra till att skydda områdets sötvattensmiljöer och arter. Även lokala och regionala myndigheter, banker och samhällen i avrinningsområdet är involverade i projektet.

– Samverkan är en viktig del i vår vattenstrategi. Genom samarbetet med WWF och andra företag i Turkiet kan vi ta ett mer heltäckande grepp för att skydda sötvattensekosystemet. Dels är det positivt för naturen och den lokala befolkningen, dels ser vi att det även stärker våra leverantörsrelationer och minskar våra affärsrisker kopplat till användning och påverkan på vatten, säger Rebecca Watkins, hållbarhetschef på Gina Tricot som deltar i projektet sedan 2021.

Ekosystemtjänster och förbättrad bomulls- och textilproduktion

Satsningen har utgått från tremålsättningar; att uppnå renare textilproduktion, mer hållbar bomullsproduktion och att förbättra ekosystemens och markens hälsa och därmed återskapa viktiga ekosystemtjänster.

Buyuk Menderes, WWF Turkiye

Bild: Büyük Menderes genom landskap. WWF Turkiet

  1. Renare textilproduktion:

Textilproduktion har stor miljöpåverkan, däribland klimatutsläpp och föroreningar på land och i vatten. Renare produktionsteknik gör det möjligt för företag att använda naturresurser mer effektivt, minimera avfall och utsläpp och förbättra ekonomisk avkastning.

2018 startade WWF programmet "Renare produktion av textilier" i samarbete med handelskammaren i Denizli och den regionala utvecklingsenheten (GEKA). Inom programmet investerade sju textilföretag 6,5 miljoner euro i renare produktionsmetoder. Det ledde till besparingar på 1,5 miljoner kubikmeter vatten – som jämförelse skulle motsvarande vattenmängd räcka till produktionen av 12 000 ton textilier.

2019 initierade GEKA, i samarbete med WWF-Turkiet, ett bidragsprogram för att främja renare produktionsinvesteringar, där 15 projekt fick bidrag på totalt 2,7 miljarder euro till sina investeringar.  Senare samma år släppte WWF en guide för renare produktion och enheter för våtprocesser i regionen engagerades i tekniska utbildningar och i förstudier för att installera renare teknik.

Genom samarbetet med handelskammaren i Denizli arbetar man nu för att ytterligare fyrtio textilföretag i Denizli-provinsen ska investera i renare produktion.

2. Mer hållbar bomullsproduktion:

Utmaningar med konventionell bomullsodling är bland annat att den slukar vatten och kräver mycket konstgödsel och bekämpningsmedel. Det sätter tryck på ofta redan knappa vattenresurser och bidrar till föroreningar och övergödning i vattendrag.

 Sedan 2018 har programmet i Büyük Menderes utbildat cirka 2 000 bönder att odla enligt Better Cotton, en mer hållbar metod för bomullsproduktion. Under 2019 bidrog WWF Turkiet till etableringen av Soke Cotton Water Stewardship Committe i ett av de största bomullsodlingsområdena i Büyük Menderes. Kommitténs uppdrag är att skala upp modern bevattning av bomullsodlingar i regionen och påverka intressenter, däribland politiker, att skapa policyer och finansiering som stödjer detta. Parallellt arbetar programmet också för att främja regenerativ bomullsodling, det vill säga metoder som använder naturens principer för att återställa markens jordhälsa, skydda vatten och biologisk mångfald och förbättra produktiviteten.

3. Återställa ekosystemtjänster:

Enligt analysen utförd av WWF är det lokala samhället runt Büyük Menderes till stor del beroende av de tjänster som sötvattensekosystemet ger, och som skapar förutsättningar för näringar som bomullsodling, fiske och ekoturism. Utifrån analysen skapades ett ramverk för hur dessa ekosystemtjänster kan bevaras och, där det behövs, återställas.

Under 2021 gjordes även en satsning för att engagera en bredare allmänhet i Büyük Menderes och öka kunskapen om fördelarna med området. Bland annat skapades en “virtuell resasom tog besökarna på floddeltats väg genom grottor, sjöar och laguner. Kampanjen fick stort genomslag i media, och brett engagemang från fem miljoner människor, däribland ett femtiotal kända personer.

Siktet framåt för vattenprogrammet

Framöver ska projektet skala upp metoderna för renare textilproduktion och hållbar bomullsodling, och genomföra planerna för att skydda och återställa ekosystemtjänsterna i avrinningsområdet. För att uppnå det är fokus på policypåverkan och på att hitta vidare finansiering från aktörer i området.

Vill du höra mer om projektet och hur du kan engagera ditt företag? Kontakta foretag@wwf.se

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 26/09/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se