Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|20 sep, 2023|Pressmaterial

Ny färdplan förenar svenska livsmedelsföretag

Tillsammans blir vi starkare – så tänker de 15 företag som är medlemmar i initiativet Hållbar Livsmedelskedja, lett av WWF. Nu skalas arbetet upp med en gemensam färdplan för 2030. Den förenar några av Sveriges största livsmedelsaktörer i arbetet för klimat, biologisk mångfald, resurseffektivitet, djurvälfärd och mänskliga rättigheter.

Blommande kantzon bredvid en åker.
För att säkra matproduktionen sätter färdplanen mål om ökad biologisk mångfald i odlingslandskapen. Blommande kantzoner är en metod som kan bidra till det. Foto Ola Jennersten WWF

–  Syftet med Hållbar Livsmedelskedja är att samla betydande livsmedelsföretag i Sverige för att tillsammans hitta lösningar för en hållbar produktion och konsumtion. Tack vare denna gemensamma färdplan får nu samarbetet ytterligare kraft i att staka ut riktningen för hela branschen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare, WWF.

Den nya färdplanen är en gemensam agenda för hela svenska livsmedelsbranschen och går under namnet ”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja”. Varje medlemsföretag ska utifrån sina egna verksamheter, omsätta planen i konkreta mål och handlingar.

Färdplanen innehåller målsättningar inom klimat, biologisk mångfald, resurseffektivitet, djurvälfärd och mänskliga rättigheter. Den tydliggör hur företagen, både var och en och tillsammans, ska verkar för att ”växa toppen och lyfta botten”. Det innebär att öka andelen av bättre och mer hållbara livsmedel, samtidigt som de mindre hållbara alternativen ska fasas ut.

–  Svenska livsmedelsaktörer vill, och måste vara en del av lösningen. Att företagen har enats om en gemensam färdplan som tar ett brett grepp om hållbarhetsfrågan är fantastiskt men det betyder inte att vi är färdiga, tvärtom, vi har bara börjat. Livsmedelssystemet hänger ihop och gemensamma kraftansträngningar är nödvändiga och vi välkomnar fler att ansluta sig och stödja arbetet, säger Christina Snöbohm, programsamordnare för Hållbar Livsmedelskedja, WWF.

Färdplanens mål handlar bland annat om att klimatavtrycket ska minskas längs hela värdekedjan för att bidra till Parisavtalets 1,5 graders mål. Detta ska bland annat ske genom fossilfri energi i egna verksamheter och fossilfria transporter men också genom att minska matproduktionens klimatpåverkan och hjälpa konsumenter att välja mer klimatsmarta livsmedel.

För att gynna den biologiska mångfalden sätts mål om att inga råvaror ska komma från områden som avskogats eller markomvandlats efter år 2020. Medlemmarna ska även öka andelen ekologiska produkter och arbeta för mer naturbetesmarker som bidrar till öppna landskap.

Färdplanen sätter även upp mål om att halvera matsvinnet i egna verksamheter till år 2030. Senast 2025 ska samtliga medlemmar ha ett systematiskt och kvalitetssäkrat arbete för socialt ansvar där risker i värdekedjan identifieras, följs upp och åtgärdas.

FAKTA:

Om Hållbar Livsmedelskedja Initiativet Hållbar Livsmedelskedja syftar till att öka omställningstakten till en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i Sverige. Initiativet leds av WWF och har varit i gång sedan 2015. Idag består nätverket av 15 medlemmar och samlar några av Sveriges största livsmedelsproducenter, dagligvaruhandlare och restauranggrossister. Allt material som tas fram av gruppen är open source och alla medlemmar har åtagit sig att aktivt bidra till att all livsmedelsproduktion och -konsumtion ska bli väsentligt mer hållbar till 2030. Läs mer på www.hallbarlivsmedelskedja.se

Medlemmar: Arla, Axfood, Coop, Fazer, Findus, HK Scan, ICA, Lantmännen, Löfbergs, Martin & Servera, Menigo, Orkla, Polarbröd, Pågen, Unilever.

För frågor, kontakta:

Christina Snöbohm, Programsamordnare Hållbar Livsmedelskedja WWF christina.snobohm@wwf.se, 08-53 33 46 61

Cecilia Gustavsson, pressekreterare WWF, cecilia.gustavsson@wwf.se, 073- 514 34 98

__________________________________________________________________________________________________

Citat från medlemmar i Hållbar Livsmedelskedja:

Anders Axelsson, ICA:

–  Ända sedan starten 2015 har Hållbar Livsmedelskedja varit en oerhört viktig plattform för oss på ICA och andra som vill verka tillsammans för mer hållbar produktion, distribution och konsumtion av mat i Sverige. Att vi nu landat i ett Handslag som ger oss gemensamma mål och riktning framåt är oerhört glädjande, och jag vill passa på att tacka alla medlemmar som lagt ner sin själ i detta arbete, liksom WWF som med varm och fast hand drivit arbetet framåt.

Cecilia Isaksson Sajland, Orkla Foods Sverige:

–  Vi på Orkla Foods Sverige är stolta över att vara en del av detta banbrytande samarbete för en hållbar livsmedelsbransch. Det är bara genom att arbeta tillsammans som vi kan förändra hela livsmedelskedjan och forma en hållbar livsmedelskedja för framtida generationer.

Emelie Hansson, hållbarhetschef Martin & Servera:

– Vi restauranggrossister är mitt i värdekedjan mellan produktion och servering – därför är samarbete kring de stora samhällsfrågorna som rör vår bransch jätteviktigt. Vi arbetar naturligtvis med att göra vår egen verksamhet bättre genom fler fossilfria leveranser, mer förnybar energi och ökad effektivitet – men vi vill också att både kunder och leverantörer ska följa med oss på hållbarhetsresan. De stora effekterna når vi först genom förändrade köpmönster och beteenden – och där kan vi inte agera helt på egen hand.

FAKTA:

Färdplanen och dess målområden:

Klimat: De pågående klimatförändringarna och de extremväder vi ser i dag hotar vår matförsörjning. I vissa områden slås skördarna ut av riklig nederbörd, i andra av torka och bränder. Det är en allvarlig situation vi befinner oss i där alla, enskilt och tillsammans med andra, måste minska klimatpåverkan. Färdplanen innehåller därför mål om att till år 2030 ska medlemsföretagens klimatavtryck ha minskat längs hela värdekedjan i syfte att bidra till Parisavtalets 1,5 graders mål. Minskning av klimatavtrycket ska bland annat ske genom energieffektiviseringar, fossilfri energi och fossilfria transporter, men också genom att minska matproduktionens klimatpåverkan och hjälpa konsumenter att välja mer klimatsmarta livsmedel.

Biologisk mångfald: Den biologiska mångfalden minskar i snabbare takt än någonsin. När den minskar rubbas balansen i ekosystemen och utan fungerande natur kollapsar vår matförsörjning. De nedåtgående kurvor som vi ser för växt- och djurarter runt om i världen måste vända. Färdplanen sätter därför mål om att till år 2030 ska medlemsföretagens negativa påverkan på den biologiska mångfalden ha minskat på land, i hav och i sötvatten, samt bidra till att skydda och återskapa den. Detta ska bland annat ske genom att inga att råvaror i företagens värdekedjor ska komma från områden som avskogats eller markomvandlats efter år 2020. Medlemsföretagen ska även arbeta för att öka biologisk mångfald längs hela värdekedjan i nära samarbete med leverantörer.

Resurseffektivitet: För att minska människans påverkan på biologisk mångfald och klimat måste vi använda jordens resurser på ett bättre och mer cirkulärt sätt än vad vi gör idag. Färdplanen sätter upp mål om att till år 2030 ska medlemsföretagen ha ökat sin resurseffektivitet och prioritera cirkulära system samt material från förnybara källor. Detta ska bland annat ske genom återvinningsbara förpackningar, av antingen förnybart eller återvunnet material, samt att matsvinnet i egna verksamheter ska halveras till 2030.

Mänskliga rättigheter: Färdplanen sätter mål om att till år 2030 ska medlemsföretagens leverantörskedjor utmärkas av anständiga arbetsvillkor i enlighet med Agenda 2030, Mål 8; anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Senast 2025 ska medlemsföretagen ha ett systematiskt och kvalitetssäkrat arbete för socialt ansvar där risker i värdekedjan identifieras, följs upp och åtgärdas.

Djurvälfärd: Färdplanen sätter även särskilda mål som avser behandling av djur och användning av antibiotika.

Dela gärna:

Senast ändrad 12/12/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se