Gå till huvudinnehållet
Lake Tanganyika Tanzania, Afrika

Projekt i African Rift Lakes

Hållbar utveckling i African Rift Lakes

Med sitt dramatiska landskap och sina stora sjöar har området African Rift Lakes den största biologiska mångfalden på det afrikanska fastlandet. Här har WWF en unik ställning i att arbeta med gränsöverskridande naturvård i åtta länder.

I området finns några av de äldsta och djupaste sjöarna i världen, såsom Malawisjön och Tanganyika, liksom Afrikas största sjö, Viktoriasjön. Sjöarna är kända för att vara rika på fiskar i ciklidfamiljen, groddjur, fåglar och krokodiler. Här finns också den 395 km långa Mara-floden.

Men avskogning, minskning av våtmarker, föroreningar från jordbruk och industrier samt överfiske hotar området. Även klimatförändringen är ett hot. Det naturliga skogsområdet vid Marafloden minskade med nästan 60 procent mellan 1975 och 1999. Som en följd har vattennivån sjunkit till kritiska nivåer i floden, och bifloder är ofta helt uttorkade. Samtidigt svämmar floden över under regnsäsongen.

I de omkringliggande bergen och dalarna lever arter som bergs- och låglandsgorilla, schimpans, elefant och noshörning. Många av arterna är akut hotade. Samtidigt finns här massor av arter som ännu inte har upptäckts. Bergsregnskogarna som löper som ett pärlband utefter branterna (så kallade förkastningsbranter) är fortfarande inte kartlagda. Varje gång forskare besöker dem hittas nya arter. I regionen finns flera skyddade områden som är välkända världen över, som nationalparken Virunga, Serengeti, Masai Mara, Nakuru och Ngorongoro.

En stark global efterfrågan på naturresurser som olja, mineraler, metaller, virke, biobränslen och livsmedel – i kombination med en bristande styrning av resursuttag – driver på utarmningen av den biologiska mångfalden och hotar de viktiga ekosystemtjänsterna. Naturresurserna är av avgörande betydelse för både lokala och nationella ekonomier i regionen. Tiotals miljoner människor är beroende av dem för sitt uppehälle. Regionen skulle samtidigt behöva utvecklas ekonomiskt för att försörja en snabbt växande befolkning.

WWF har varit aktiva i området sedan 1962 och har under tiden byggt upp en unik ställning i att arbeta gränsöverskridande med naturvård och hållbar utveckling. När det gäller arbetet med människoapor och energifrågor i Virunga samarbetar tre länder, och i Serengeti-Masai Mara samarbetar två länder kring landskapsplanering med förvaltningen av vattenfrågor samt med bevarande av noshörningar och elefanter. Genom att utgå ifrån ett landskapsperspektiv arbetar vi både för att skydda viktiga naturvärden och för att främja ett ansvarsfullt och rättvist brukande av naturresurserna. Fokus är naturvård och hållbar utveckling där lokalbefolkningen har en viktig roll i både utformning och förvaltning,

Åtta länder

Området African Rift Lakes sträcker sig över åtta länder: södra Etiopien, östra Demokratiska Republiken Kongo, Uganda, västra Kenya, norra och västra Tanzania, Rwanda, Burundi och den nordligaste delen av Zambia. Naturresurserna är av avgörande betydelse för både lokala och nationella ekonomier i regionen, och tiotals miljoner människor är beroende av dem för sitt uppehälle.

Afrikansk elefant (Loxodonta africana africana) i solnedgången

Resultat

  • Elefanterna i Serengeti nationalpark har ökat från cirka 2 000 till 7 000 på fem år. Det är en effekt av invandring från omkringliggande landskap, främst Kenya där tjuvjakten är hög.
  • WWFs arbete med landskapsplanering i buffertzonen till Masai Mara ekosystem börjar ge resultat. Flera viktiga naturvårdsområden har etablerats som skyddar de stora däggdjurens betesmarker.
  • I dag finns flera infrastrukturprojekt som hotar att fragmentera bergsgorillornas livsmiljö. WWF har i samarbete med International Gorilla Conservation Programme kartlagt konsekvenserna av detta.
  • Längs Marafloden har vi infört ett system som belönar ambitiösa lantbrukare som har sina odlingar uppströms. De belönas för sina insatser för att lantbrukarna nedströms också ska ha tillgång till vatten. 500 lantbrukare deltar i programmet och ytterligare 500 är på väg att ansluta.

Arbetet stöds bland annat av Sida.

Läs mer

Bergsgorillor i Virunga-Bwindi (Albertine Rift)
Miljöutbildning vid Viktoriasjön
Om African Rift Lakes på vår internationella hemsida
International Gorilla Conservation Programme
Rapporten Pave the Impenetrable? Exploring the costs and benefits of road improvements in and near Bwindi (September 2014)

Senast ändrad 17/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se