Gå till huvudinnehållet
Bergsgorilla (Gorilla beringei beringei)

Projekt bergsgorillor

I Virunga-Bwindi (Albertine Rift)

 

Gorillan är en av människans närmaste släktingar och den största nu levande människoapan. WWF arbetar med att skydda bergsgorillorna och samtidigt hjälpa lokalbefolkningen.

WWF arbetar främst med underarten östlig bergsgorilla (Gorilla beringei beringei), som klassas som akut hotad i IUCNs rödlista över hotade arter. Alla östliga gorillor finns i ett litet område med lummiga skogar i länderna Rwanda, Demokratiska republiken Kongo och Uganda.

Det finns två populationer av den östliga bergsgorillan i dag. Den ena lever i Virunga-landskapet, en vulkankedja som sträcker sig över Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Uganda. Den andra populationen finns i Bwindi-landskapet i Uganda. Båda områdena ligger i Albertine Rift som är ett av WWFs prioriterade områden i Afrika. Regionen är en av Afrikas mest tätbefolkade och efterfrågan på jordbruksmark är stor. Bergsgorillan hotas av minskade och förändrade livsmiljöer, tjuvjakt för att skaffa kött och fånga in unga individer, krig och politisk instabilitet samt av överföring av mänskliga sjukdomar. Dessutom uppstår konflikter när gorillor rör sig från nationalparkerna ut till lokalbefolkningens jordbruksmark, vilket drabbar den redan fattiga befolkningens skördar.

Genom koalitionen International Gorilla Conservation Programme (IGCP) arbetar WWF tillsammans med Fauna & Flora International och Conservation International för att nå det övergripande målet att bevara gorillorna och deras levnadsmiljöer genom samarbete med nyckelaktörer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling för lokalbefolkningen.

Gorillavakter och spårare i Afrika

Resultat

  • Relationerna mellan lokalbefolkningen och nationalparksadministrationerna i Virunga-Bwindi-landskapen har förbättrats, bland annat genom att projektet byggt upp en stenmur som gör att gorillor och andra vilda djur inte längre kan ta sig ut till jordbruksmarken. Muren förstärks nu ytterligare och man beräknar att varje kilometer mur skyddar grödorna för 350 hushåll.
  • Lokalbefolkningen som lever nära gorillornas livsmiljöer i länderna har fått stöd att bygga 185 hushållstankar och 13 kommunala tankar för att samla upp regnvatten. Därmed behöver lokalbefolkningen inte längre ta sig in i nationalparkerna för att hämta rent vatten, vilket minskar risken för att gorillorna smittas av mänskliga sjukdomar.
  • Genom samarbete med parkvakter och myndigheterna i de tre länderna har brottsbekämpningen stärkts och tjuvjakten minskat. Området har  en unik natur med flera endemiska fågelarter och även däggdjur som skyddas i nationalparkerna.
  • Bergsgorillan har varit nära att utrotas och även om hoten mot bergsgorillan fortfarande är stora har insatserna för att bevara den gett resultat. 1989 fanns bara 620 individer kvar men vid inventeringen (2010/2011) hade antalet ökat till 880. IGCP nya inventering 2018 visar på att arbetet ger resultat och nu finns minst 1063 bergsgorillor.
  • Även andra djur får skydd i nationalparken och tack vare kamerafällor har man hittat nya arter för nationalparken som den nattaktiva primaten potto och den afrikanska linsangen med latinska namnet poiana richardsonni.

Läs mer

Nyhet maj 2018: Glädjande ökning av bergsgorillorna
Artfakta: Gorilla i Afrika
Stöd WWF – Bli regnskogsfadder

Vad gör WWF

WWF arbetar hårt för att rädda Afrikas bergsgorillor. En viktig del är stöd till myndigheterna som sköter nationalparkerna i alla tre utbredningsländerna. Stora delar av stödet går till nationalparkernas vakter som kan skydda bergsgorillor och övrig natur.

IGCP

WWF stödjer IGCP, International Gorilla Conservation Programme (det internationella bergsgorillaprojektet). IGCP arbetar med forskning på djurens beteende, turistplanering och samarbete med lokalbefolkningen för att trygga gorillornas livsmiljö.  Mer kunskap är viktigt för att trygga artens överlevnad. Trots flera års oroligheter och bakslag har projektet varit framgångsrikt när det gäller att skydda bergsgorillorna. Senare undersökningar visar att antalet bergsgorillor har ökat med 17 % sedan 1989.

Förutom detta projekt med tre länder finns ett separat projekt i Bwindi i Uganda, där man arbetar med skydd och studier av den unika skogsmiljö som parken har. Det är av yttersta vikt att detta projekt går bra, för i Bwindi finns det enda område där bergsgorillan har möjlighet att öka signifikant i antal.

Senast ändrad 07/09/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se