WWF kommenterar:

Olyckligt att EU stoppade förslaget om ålfiskeförbud

2017-12-12

Idag kom beskedet att EUs fiskeministrar bortsett från vetenskaplig fakta och röstat ned förslaget om ett ålfiskestopp i EUs vatten, i bland annat Östersjön. WWF anser att beslutet är oansvarigt då det gäller en akut hotad art som länderna enats om att ”implementera gemensamma åtaganden för att rädda”. Det är tyvärr inte särskilt överraskande, eftersom inte ens den svenska linjen stött förslaget fullt ut. 

 

WWFs havs- och fiskeexpert Inger Näslund kommenterar:
• Det är väldigt olyckligt men tyvärr inte så förvånande att förslaget om ett ålfiskestopp i EU röstades ned. När inte ens Sverige som är ett av de tre EU-länder som fiskar mest på arten stödjer förslaget så finns inte stora möjligheter att få igenom ett fiskestopp.
 
• Det är bedrövligt att det är tillåtet att fiska på en utrotningshotad art. Nu när frågan var uppe på EU-nivå igen hade vi väntat oss större ansvarstagande av alla svenska partier. Istället blir regeringen bakbunden i förhandlingarna från start. Det är omöjligt att driva igenom ett förbud i EU när man samtidigt vill avsäga sig sitt eget ansvar.

 

För mer information, kontakta:

Inger Näslund, inger.naslund@wwf.se, 070-105 30 57

WWF press, press@wwf.se, 08 - 546 575 00

 


FAKTA om ålen

Den europeiska ålen tillhör ett och samma bestånd. Den klassas som akut hotad på Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlista och hos Artdatabanken. Ålen har rött ljus i WWFs fiskguide och visar inga tecken på återhämtning. Invandringen av yngel, "glasål", från Sargassohavet är nere på några få procent jämfört med 1970-talet.
 
I Östersjön fiskar man huvudsakligen på den utvandrande blankålen, den ål som ska vandra tillbaka till Sargasso för att para sig. Vid Atlantkusten mot Frankrike och Spanien fiskas glasål, det vill säga unga ålar på 2-3 år.

Ålen har en spännande livscykel. Den föds på stora djup i Sargassohavet utanför den amerikanska ostkusten, driver med strömmen till östra Atlanten och simmar vidare upp i floder och sjöar i Europa. 

I de kalla vattnen i norr kan livslängden överstiga 80 år om ålen blir instängd. Vanligen vandrar den tillbaka till Sargasso för att fortplanta sig när den är 5-20 år och dör sedan. Världens äldsta ål dog 155 år gammal i slutet av 2014, efter att ha tillbringat nästan hela sitt liv i en brunn i Österlen. Ålen kan till och med ta sig över land.

 

Mer info på: www.wwf.se/radda-alen

 

Senast uppdaterad 2017-12-12

 

Pressbilder ål

Ål Anguilla Anguilla. Foto: Erling Svensen / WWF-Canon.jpg

Ål (Anguilla Anguilla). Foto: Erling Svensen / WWF

Ladda ner bilden högupplöst

 

Ål Anguilla Anguilla. Foto: Rudolf Svenson / WWF

Ål Anguilla Anguilla. Foto: Rudolf Svenson / WWF

Ladda ner bilden högupplöst

 

Inger Näslund. Foto: Peter Knutson

Inger Näslund, Expert havs- och fiskefrågor WWF.

Foto: Peter Knutson

Ladda ner högupplöst