Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2022

Förbättrad förvaltning av sötvatten i Kenya

Lake Naivasha
WWF-Kenya is working in the Lake Naivasha Basin through the Lake Naivasha Programme to ensure the ecosystem integrity is protected.

WWF har genom det Sida-finansierade programmet Leading the Change stöttat en tredagarskampanj för sötvatten i Kenya med fokus på floden Malewa och Lake Naivasha. Kampanjen samlade representanter för lokalbefolkning, myndigheter, politiker, akademin, media med flera och syftade till att öka medvetenheten om utmaningarna och de åtgärder som behövs på dessa platser. Resultatet av denna kampanj var sex antagna resolutioner för en förbättrad förvaltning av floden Malewa.

I resolutionerna kan man läsa både utmaningarna så som intrång av strandmark, ohållbart jordbruk, föroreningar, och avskogning i övre avrinningsområdet, och de nödvändiga åtgärderna till exempel fastställande av strandområdet, informationsspridning om effekterna av strandodling, kartläggning av drabbade områden och främjande av återplantering av skog.

Att många aktörer har kommit överens och definierade dessa ses som ett bra resultat av kampanjarbetet och en bra start på förbättrat samarbete och fortsatt påverkansarbete bland de olika aktörerna för hållbart nyttjande av vattenresurser i området.

Dela gärna:

Senast ändrad 23/02/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se