Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|22 okt, 2013|Pressmaterial

”Twitterstorm” vill rädda europeiskt fiske

Fiskeflottan i Europa är tre gånger större än vad fiskbestånden tål. Om EU-parlamentet på onsdag röstar för subventioner till nya fiskefartyg riskerar EUs nya mål om återhämtning av överfiskade bestånd att gå om intet. Budgeten för EU:s maritima fiskefond (EMFF) omfattar 6,57 miljarder euro och ska finansiera fisket 2014-2020.

– Två tredjedelar av de europeiska fiskbestånden är överexploaterade och kommer kanske aldrig att kunna återhämta sig. Om subventioner införs för att bygga nya båtar och öka fångstkapaciteten genom bidrag till nya motorer, skulle tillståndet förvärras och omöjliggöra återhämtningen av våra få återstående friska fiskbestånd. En sådan användning av skattemedel måste få ett slut en gång för alla, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. Att redan överfiskade bestånd jagas av fler fartyg skulle lamslå den återhämtning som EU-parlamentet själva beslutat. Vi måste tvärt om sätta stopp för utarmningen av den marina miljön och de fiskesamhällen som långsiktigt är beroende av fisket. WWF har varit med och initierat en pågående ”twitterstorm” i Europa för att rädda fisket. WWF har uppmanat EU-parlamentarikerna att istället rösta för ökad finansiering av datainsamling och efterlevnaden av gällande regler. Det handlar om korrekt datauppskattning av bestånd och fungerande fiskekontroll. Idag är mellan 30 och 40 procent av fångsterna i Europa från bestånd som saknar datauppskattning. Inför omröstningen har WWF även tillsammans med andra miljöorganisationer startat upp den "twitterstorm" som nu pågår i hela EU med uppmaning till parlamentarikerna att rösta för mer fisk och mot fler fartyg. – Tidigare i år röstade EU-parlamentet för nya åtgärder som skulle tillåta långsiktig återhämtning av fiskbestånden och stödja ökad sysselsättning inom fiskerinäringen. Skulle nya pengar nu pumpas in i en fiskeflotta – som redan har överkapacitet – undergräver det de här åtgärderna, säger Jenny Fors, fiskepolicyansvarig på WWF. WWF uppmanar parlamentet att stödja: 1. Inga subventioner till fartygskonstruktion och motorbyten. Den potten ska istället läggas till stöd för åtgärder som leder till att de beslutade målen med fiskeripolitiken uppnås. 2. Investeringar i datainsamling och verkställighet av gällande lagar bör tredubblas så vi får ökad kunskap om fiskbeståndens tillstånd och kan bekämpa den nuvarande situationen där 30 -40 procent av fisken som fångas saknar data och därmed är illegal. Europeisk ”Twitterstorm”: WWF har tillsammans med andra miljöorganisationer har WWF lanserat en kampanj för att uppmana politikerna i EU-parlamentet att rösta för mer fisk och mot fler fartyg. Den pågår fram till den 23 oktober. Tweetsen finns under: #OCT23 och #EMFF Länk: wwf.se/votefish   Fakta: Enligt Världsbanken motsvarar det globala överfisket förlorade intäkter på över 50 miljarder dollar per år.  I EU uppskattas det grovt räknat till 3 miljarder dollar per år (Världsbanken, 2011 "The sunken billions"). Den oberoende tankesmedjan "New Economics Foundation" pekar i en rapport på att det ekonomiska värdet av att återställa hälften av EUs kommersiella bestånd till hållbara nivåer motsvarar hela 5 gånger värdet av EUs fiskefonder (EHFF) varje år. Dessutom skulle detta i sin tur innebära att över 32 000 heltidsjobb inom näringen skapades. • Två tredjedelar av Europas bedömda fiskbestånd är överfiskade. • EUs fiskeflotta uppskattas till två till tre gånger den storlek som behövs för att fånga de tillgängliga resurserna. • EU är den fjärde största producenten av fisk -och vattenbruksprodukter i världen. • Fisket i Nordsjön ger idag endast en femtedel av torsk, rödspätta jämfört med för 25 år sedan • I Medelhavet är över 90 procent av bedömda bestånd överfiskade • Över 60 procent av den fisk vi konsumerar i EU är fångad utanför unionen. För frågor: Jenny Fors, fiskepolicyansvarig WWF, 0705-13 77  64 Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 0706 - 29 10 77

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 19/03/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se