Gå till huvudinnehållet
© Luis Barreto / WWF

Fakta om Amazonas regnskog

Amazonas är världens största sammanhängande regnskog – och den mest artrika skogen på hela planeten. Amazonas regnskog och floder ger oss mat, mediciner och rent vatten, och hjälper samtidigt till att reglera jordens klimat. Trädens förmåga att binda kol är dessutom viktig för att nå de globala klimatmålen. Men Amazonas regnskog brinner och utsätts för skövling. Djuren flyr för sina liv och hela ekosystemet rubbas. Läs om människans påverkan, och om WWFs lösningar.

Amazonas regnskog

Amazonas_utbredning

FAKTA: VAR LIGGER AMAZONAS?
Amazonas regnskog sträcker sig över nio länder i Sydamerika: Brasilien (med över 60 % av regnskogen), Colombia, Peru, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam och Franska Guyana.

Vilka djur bor i Amazonas?

Amazonas regnskog täcker 3,6 procent av planetens landyta, och här lever hela 10 procent av alla jordens djurarter. Omkring 500 däggdjur har hittills identifierats. Jaguar och ozelot är de största kattdjuren. Här klättrar vrålapor, spindelapor, dödskalleapor och många fler arter i trädkronorna. De delar träden med 1.300 fågelarter, däribland färgstarka tukaner och papegojor. På marken finns världens största gnagare kapybaran, bältdjur, sengångare och myrslokar.

Amazonas regnskog har också flest arter sötvattensfiskar i världen, över 3.000 arter, 400 kräldjursarter och 450 arter groddjur. Här finns den rosa Amazondelfinen och den mytomspunna pilgiftsgrodan.

Det är också i Amazonas vi har den största artrikedomen bland träd. Uppskattningar visar att det finns mellan 19.000 och 25.000 olika trädarter (i Sverige har vi 20). Uppskattningsvis finns här flera tiotal miljoner arter insekter.

Den biologiska mångfalden och mängden djur är helt enkelt enorm, och här hittas en ny art nästan varannan dag! Många av Amazonas djur och arter är ”endemiska” och finns ingen annanstans i världen. Om Amazonas regnskog och floder försvinner, så dör de ut för alltid.

 

Regnskogens invånare
Den biologiska mångfalden i Amazonas regnskog och floder är enorm. Här lever 10 procent av jordens djurarter. Att Amazonas urfolk tar hand om regnskogen traditionellt är en effektiv skyddsform av skog, floder och ekosystem. På bilden syns Isabel Castro, med de två barnbarnen Diana och Wendy i den lilla Colombianska byn – Maloca in Milan.

Människorna som lever av ekosystemet

Här lever också 34 miljoner människor, ungefär hälften i storstäder som Belém och Manaus. Men också många i regnskogen, där de livnär sig som jordbrukare, i olje- och gruvindustrin och på turism.

Amazonas urfolk beräknas ha varit sju miljoner när de europeiska kolonisatörerna kom. I dag är de knappt tre miljoner. De är viktiga samarbetspartners för WWF i kampen mot skövlingen av Amazonas. Att ge urfolk och lokalbefolkningar möjlighet att fortsätta att leva som de gjort – och bruka, sköta och ta hand om skogen traditionellt – har visat sig vara bland de mest effektiva skyddsformerna av skog, floder och hela ekosystem.

Växter trivs i Amazonas fuktiga klimat. Amazonas regnskog har medeltemperatur på runt 27 grader.
Växter trivs i Amazonas fuktiga klimat. Amazonas regnskog har medeltemperatur på runt 27 grader.

Växterna trivs i Amazonas klimat

Det tropiska klimatet är hett och fuktigt. Amazonas regnskog har en medeltemperatur på ungefär 27 °C året runt och här växer många av de växter vi uppskattar på fönsterbrädet. Moses stentavlor och monstera är några kända favoriter som har sitt ursprung här.

Bränder och skövling av regnskog

Världens regnskog är starkt hotad. Hälften har försvunnit bara de senaste 100 åren. Amazonas representerar över hälften av världens återstående regnskogsyta. Men just nu pågår skövling, bränder och exploatering. Den vanligaste orsaken till avskogningen är omvandling till plantage och jordbruksmark. Samtidigt orsakar gruvdrift föroreningar som hamnar i vattendragen. Vägar in i skogarna öppnar upp möjligheter för människor att ta sig in. Allt detta har förödande konsekvenser.

Planetens bestånd av vilda ryggradsdjur har i snitt minskat med 68 procent mellan 1970 och 2016, enligt Living Planet Report 2020. Och det är just i regnskogar och andra tropiska områden som den biologiska mångfalden minskar allra snabbast.

Samtidigt innebär bränderna miljontals extra ton koldioxid i luften, förlorad biologisk mångfald, förstörda ekosystem och hot mot människor, ekonomi, egendom, boskap och hälsa.

Vad är definitionen av en regnskog? Det handlar om nederbörden.

FAKTA: VAD ÄR EN REGNSKOG?
En regnskog är en ständigt grön skog i områden med en nederbörd av minst cirka 2.000 mm/år, fördelad över minst 9–10 av årets månader. De flesta områdena i Amazonas får mellan 2.000–3.000 mm regn/år.

På vilken sätt är Amazonas viktig för jordens klimat?

Träd och stora skogar som Amazonas behövs för att nå de globala klimatmålen. Idag lagrar dessa skogar enorma mängder kol. Detta kol måste få stanna här för att inte ytterligare spä på växthuseffekten. Dessutom ger regnskogarna motståndskraft mot klimatförändringar, till exempel genom att binda mer koldioxid, avkylning som minskar effekterna av extremhetta. Och de skapar stabila lokala klimat, väder och vindar, som både växter, djur och människor är helt beroende av.

Tocotukan (Ramphastos toco)

BLI REGNSKOGSFADDER

Som fadder bidrar du till att:

 • Stoppa avskogningen
 • Öka skyddade regnskogsområden
 • Stoppa massutrotningen
 • Återskapa förstörda skogar

Det enda vi inte får göra är inget. BLI FADDER!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete. Med ditt fadderskap planteras ett träd i regnskogen.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Vad finns det för hot mot Amazonas?

El Nino Skogsbrand Amazonas

Amazonas hotas av jordbruk och bränder

Till skillnad från många andra skogstyper har regnskogen och dess arter svårt att återhämta sig när det brunnit. Hettan drabbar ett ekosystem som bygger på en konstant fuktig miljö, som aldrig torkar ut. Därför är bränder en katastrof för regnskogarnas ekosystem. Klimatförändringarnas varmare och torrare väder är en faktor bakom bränderna. Men 75 procent av dem är direkt kopplade till mänsklig aktivitet, som den avskogning som pågår för att skapa jordbruksmark.

Skogsskövling i Bolivia

Amazonas kan nå en ”tipping point”

Tack vare sin storlek kan Amazonas regnskog skapa sitt eget regn. Vattnet rör sig i ett kretslopp mellan mark, växter, djur och luft. Systemet är skört. När tillräckligt mycket skog försvinner, så kommer kretsloppet att brytas. Då börjar regnskogen stegvis ersättas av torrare savannliknande områden. Forskare menar att vi kan nå en ”tipping point” och brytpunkt när 25 procent av Amazonas regnskog är borta. Idag har runt 20 procent försvunnit.

Vad kan jag göra för att skydda Amazonas?

 • Välj certifierat/märkt från regnskogsområden: Krav, Rainforest Alliance, Utz, EU-ekologiskt och Fair Trade.

Vanliga produkter: kaffe, kakao, banan, ananas, vanilj, kanel, peppar, cashew- och paranöt, kokos, kokosolja.

 • Välj tropiskt trä som är FSC-certifierat – då är det ansvarsfullt producerat och du bidrar till ett ansvarsfullt skogsbruk.

Köp alltså gärna virke från regnskogen, men alltid FSC-certifierat. Vanliga produkter: rotting, utemöbler och parkettgolv.

 • Stötta ekoturism. Besök seriösa verksamheter, så bidrar du till att bevara den levande regnskogen och skapa inkomster.

Nationalparker och lokal turistnäring är ett sätt att stötta och skapa inkomster från den levande regnskogen och dess djur.

 • Se över placeringar, sparande och kapitalförvaltning – ställ frågor och sätt press på dem som sköter dina pengar.

Fråga efter investeringar som inte bidrar till den globala uppvärmningen eller utarmning av den biologiska mångfalden.

DETTA GÖR WWF

WWF var en av pionjärerna i arbetet med att bevara regnskogarna och deras mångfald, och idag pågår  projekt på alla kontinenter med regnskog. WWF jobbar på flera plan för att rädda regnskogen; både i fält med konkreta projekt, och med att bedriva påverkan av beslutsfattare. Båda dessa angreppssätt är viktiga för att kunna uppnå resultat.

I påverkansarbetet jobbar vi både på global och lokal nivå. Här kan det handla om att delta och pusha viktiga skogsfrågor i internationella förhandlingar eller på globala klimatmöten. På lokal nivå kan det handla om att delta i olika länder eller regioners förhandlingar för att exempelvis få in nya skogslagar för att skydda skog i landet, eller förhindra illegal avverkning. Här finns vi på plats för att bevaka och trycka på att rätt beslut fattas. Vi arbetar med myndigheter såväl som med andra organisationer, samt med lokalbefolkning och urfolk.​

När det gäller konkreta projekt och fältverksamhet jobbar WWF Sverige i huvudsak i två regioner för att bevara regnskogen: i Sydostasien inklusive Borneo och Sumatra, samt i de centrala delarna av Afrika, i Kongobäckenet regnskogar. ​

 

Stöd till bevarandet av Amazonas regnskogar

Utöver dessa två huvudspår när det gäller egna fältprojekt, sänder WWF Sverige också finansiellt stöd till bevarandet av Amazonas regnskogar. Detta stöd fördelas ut till länder som finns inom Amazonas regnskog, som tex Bolivia och Peru. Under de senaste åren har stödet gått till att hjälpa urfolk att hantera effekterna av de omfattande skogsbränderna i området. ​Stöd har också gått till att bekämpa illegal skogsavverkning och handel med hotade arter från regnskogen.

 

VAD GÖR WWF FÖR AMAZONAS?

WWF har arbetat i Amazonas i 40 år för att tillsammans med lokalsamhällen och myndigheter hitta lösningar som både tillgodoser ekonomiska intressen och samtidigt bevarar regnskogen och dess invånare. Nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar i Amazonas.

Skapa skyddade områden

Att bevara och skydda befintliga regnskogsområden i Amazonas är något som WWF arbetat med på olika sätt under i stort sett hela vår existens. Ofta är detta långsiktiga engagemang och processerna att få ett område bevarat och skyddat kan ta många år. Efter att områdena är skyddade kvarstår dessutom mycket arbete med att bygga upp hållbara och ansvarsfulla förvaltningar, vilket är något som WWF arbetar mycket med. Även att försvara skyddet isig från tex ändrade intressen från stat och samhälle kräver mycket engagemang och kraft.

Några exempel på skyddade områden i Amazonas där WWF varit en drivande kraft: 

 

 • I Brasilien,

har WWF arbetat under en lång tid arbetat för att skapa ett sammanhängande nätverk av skyddade områden och nationalparker. Området sträcker sig över arealer på uppemot 150 miljoner hektar skog, vilket motsvarar ca 1/5 av Brasiliens totala skogsareal. WWF är idag fortfarande en viktig del av den pågående förvaltningen av dessa skogsområden.  

 • I Colombia,

ledde en flera decennier lång insats av WWF och andra organisationer, tillsammans med olika miljömyndigheter, till utbyggnaden av Serranía de Chiribiquete National Park 2018. Beläget i hjärtat av det colombianska Amazonas, utökades parken till 4,3 miljoner hektar, vilket gör den till världens största nationalpark som skyddar en tropisk regnskog.

 • I Peru,

drivs sedan ett initiativ från 2019 för att permanent skydda nästan 41 miljoner hektar i det Peruanska Amazonas. Finansieringen, som bland annat kom från WWF, ger också stöd till utrustning och utbildning av parkvakter.

Skyddade områden i Amazonas
På bilden syns parkvakten Segundo i Tambopata National Reserve i Peru, som arbetar med att skydda regnskogen. Till höger syns en överblick av Amazonas regnskog Juma Settlement som ligger i Apuí, Brasilien.

I Amazonas arbetar WWF även med:

 • Stoppa illegalt och oansvarsfullt skogsbruk

En hög efterfrågan på timmer i kombination med svag lagstiftning och dåligt implementerade regler för handel, leder till ett oansvarsfullt skogsbruk som förstör naturen.  
Ett ansvarsfullt skogsbruk måste leva upp till speciella miljömässiga krav, men också sociala och ekonomiska krav om arbetsvillkor och hänsyn till lokalinvånares rättigheter. WWF bedömer att FSC, Forest Stewardship Council, är det enda trovärdiga system som finns i nuläget för att certifiera ansvarsfullt skogsbruk. WWF arbetar därför med att öka medvetenheten om och utveckla kapaciteten för att bruka skogen enligt kriterierna i FSC.

 • Infrastruktur

I Colombia har WWF samarbetat med regeringen vid framtagandet av Green Road Infrastructure (GRI), en uppsättning riktlinjer för att bygga hållbar och motståndskraftig vägtransportinfrastruktur som lanserades 2021. Riktlinjerna tar hänsyn till lokalbefolkningens behov och är en stor framgång för folket i Colombia och Amazonas.

 • Vattenkraft

Olämpligt placerade vattenkraftverk kan ha en förödande påverkan på fisket och den biologiska mångfalden i området, och därmed även på de människor som är beroende av dessa för sin överlevnad. WWF arbetar för en hållbar vattenkraft som tar hänsyn till och minimerar påverkan på både människa och natur. Här ingår energiplanering som tar hänsyn till alternativa energikällor, och stöd för en långsiktigt hållbar vattenkraft med bland annat fria vandringsvägar för fisk och andra vandrande arter, och miljöanpassade flöden för att minimera negativ inverkan på omgivande natur.

Bevara regnskogen genom att bruka den

Ett sätt att bevara regnskogen, är att bruka den på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Efterfrågan på naturresurser som timmer och fisk kan tillgodoses utan att förstöra miljön. Certifierade produkter från regnskogsområden bidrar till att regnskogen får stå kvar, främjar biologisk mångfald och stödjer de urfolk som bor och lever i regnskogsområden. WWF strävar efter att uppnå en ansvarsfull produktion av varor som kommer från regnskogsområden, som tar hänsyn till både natur och människor.  

 Som en del i det arbetet engagerar WWF lokalbefolkning, urfolk och regeringar i hur de bäst hanterar skyddade områden, och stödjer lokalsamhällenas förmåga att försörja sig på ett hållbart sätt. Bland annat driver vi tillsammans med olika lokala organisationer projekt som uppmuntrar till utveckling av lokala företag som baseras på hållbar användning av produkter från regnskogen, samt hållbart fiske- och vattenbruk.  

Tocotukan (Ramphastos toco)

BLI REGNSKOGSFADDER

Som fadder bidrar du till att:

 • Stoppa avskogningen
 • Öka skyddade regnskogsområden
 • Stoppa massutrotningen
 • Återskapa förstörda skogar

Det enda vi inte får göra är inget. BLI FADDER!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete. Med ditt fadderskap planteras ett träd i regnskogen.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se