Gå till huvudinnehållet
Mountain gorillas, Virunga National Park, Democratic Republic of

Fakta om regnskogen

BLI FADDER

Världens regnskogar är jordens rikaste platser vad det gäller biologisk mångfald – här finns mer än hälften av alla landlevande djur- och växtarter! Utöver att vara hem till en unik artrikedom så ger regnskogen även oss mat, mediciner, rent vatten och bromsar klimatförändringarna genom att binda och lagra enorma mängder kol.

Vad är en regnskog?

Det som man oftast menar med regnskog kallas i själva verket för tropisk regnskog. Det är skog där det faller mycket regn, minst 2000 mm per år, och där det är ett ganska jämnt klimat året runt. Skogarna är gröna året om då träden byter ut sina löv gradvis. Träden är ofta enorma, då de ofta växer nära intill varandra blir deras kronor är som ett tak över skogen. Lövverket är så tätt på sina håll att det kan ta 10 minuter för en regndroppe att ta sig ner till marken! Många av dropparna som faller blir dock inte kvar i skogen särskilt länge, då vattnets kretslopp är väldigt snabbt i regnskogen. Det som avdunstar i förmiddagens värme faller ner igen som regn redan på eftermiddagen.

Djur i regnskogen

Den tropiska regnskogen breder ut sig över ca 7 % av jordens landyta, men över hälften av jordens alla arter hittar man här. Ingen vet exakt hur många arter som finns där, men olika uppskattningar lägger antalet från några miljoner till kanske så många som flera hundratals miljoner olika djur och växter.

I trädtopparna finns papegojor, fladdermöss och apor. På skogens golv vandrar elefanter, vildsvin och där smyger tigrar och fågelspindlar. I floderna simmar delfiner, jätteuttrar och pirayor. Där lever våra närmaste släktingar – människoaporna. I princip överallt finns dessutom regnskogens mångtaligaste invånare: insekter.

Växter i regnskogen

Avokados och bananer

Artrikedomen är alltså även enorm vad gäller växter. På en enda hektar regnskog i Sydamerika till exempel kan det finnas upp till 600 olika trädarter! Här hemma i Sverige har vi inte mer än ett 20-tal trädarter totalt.

Här finns träd på upp till 100 meter, köttätande kannrankor, unika orkidéer och gigantiska näckrosor. Regnskogens växter har gett oss många mediciner som vi använder i dag. Upp emot 40% av alla mediciner har aktiva substanser som utvunnits från växter, exempelvis värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra eller kinin som används mot malaria. I och med regnskogens otroliga artrikedom är den förstås ovärderlig för oss och det forskas och letas ständigt efter nya mediciner att utvinna därifrån.

Dessutom kommer mängder med livsmedel ifrån regnskogen – kaffe, bananer, kakao, avokado och ananas är bara några av dem. En del produktion skadar regnskogen och som konsument har du möjlighet att vara med och förhindra det genom att göra medvetna val.

Tips på hur du kan göra bra val för regnskogen

Var ligger regnskogen?

Karta över världens regnskogar
Den tropiska, blöta regnskogens ungefärliga utbredning.

I dag är regnskogen främst koncentrerad till tre områden runt ekvatorn. Det största utgörs av regnskogen Amazonas i Sydamerika. Den näst största skogen finns i centrala Afrika, det så kallade Kongobäckenet, och det tredje området finns inom den Indo-malaysiska regionen i Sydostasien, Sundaland. Det finns också ett fjärde regnskogsområde som sträcker sig från ön Papua (Nya Guinea) till norra delen av Australien.

För mig är regnskogen symbolen för det äventyrliga, farliga och okända, men också för det orörda och det vackraste vi har – en verklighetens Edens lustgård!

Olle Forshed Expert Regnskog och tropiskt skogsbruk
Tocotukan (Ramphastos toco)

BLI REGNSKOGSFADDER

Som fadder bidrar du till att:

  • Stoppa avskogningen
  • Öka skyddade regnskogsområden
  • Stoppa massutrotningen
  • Återskapa förstörda skogar

Det enda vi inte får göra är inget. BLI FADDER!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete. Med ditt fadderskap planteras ett träd i regnskogen.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Regnskogen och människan

En bosättning hos Bakafolket
En av urfolket Bakas byar vid nationalparken Messok-Dja i Kamerun.

Runt 300 miljoner människor bor i dag i världens skogar, och en stor del av dem finns i regnskogen. Flera av dessa människor lever fortfarande traditionellt på ett sätt som deras folk har levt i tusentals år. Ett exempel är de olika Baka-folken som lever  i Kongobäckenets skogar. De lever av och tillsammans med skogen och är skickliga jägare, samlare och fiskare.

Många av människorna som bor i och kring regnskogarna har en stor del i arbetet med att skydda, bevara och återskapa skogarna.

Läs om hur WWF samarbetar med lokalbefolkningar i flera olika projekt

Fördjupning om regnskogen

OLIKA TROPISKA SKOGAR

Bergsregnskogen

Den tropiska regnskogen sträcker sig från en höjd på ca 2 500 meter och ända ned till havet. På de höga höjderna dominerar bergsregnskogen. Luften är mättad av fukt och på riktigt höga höjder är skogens krontak höljt i dimma, vilket har gett dem namnet molnskogar. Trädgrenarna är täckta av olika former av epifyter (växter som växer på andra växter) som lavar, mossor, olika former av orkidéer och ananasväxter. Här finner man även stora trädormbunkar och ljungväxter som kan bli manshöga.

Låglandsregnskogen

Nedanför bergsregnskogen breder låglandsregnskogen ut sig. Den är den mest artrika och vidsträckta regnskogstypen. Ett flertal olika varianter förekommer beroende på nederbörd, jordmån och topografi. Vissa av dessa skogar översvämmas regelbundet och bildar så kallad översvämningsskogar eller sumpskogar. Skogarna har en stor betydelse för ett flertal fiskarter och fungerar som yngelkammare för många av de 1 000-tals olika fiskarter som finns i floderna. När klimatet blir torrare minskar krontaket och kronhöjden.

Fuktskogar och monsunskogar

Den här typen av skogar innefattar en hel serie med säsongsvis lövfällande skogar med en eller fler torrperioder. Monsunskogar utgör den naturliga vegetationstypen i stora delar av Sydostasien. Dessa skogar är inte lika artrika, utan domineras av få arter. I Indien och Nepal finns stora områden av så kallade salskogar. De är monsunskogar, där stora delar av skogarna består av salträd. Djungelboken av Rudyard Kipling utspelar sig just i en sådan salskog och har fått stå som grund för begreppet ”djungel”.

Mangroveskogar

Vid kustzonen, vid de tropiska stränderna och vid flodmynningar, växer en speciell typ av tropisk skog, mangroveskogen. De olika mangrovearterna har anpassat sig till återkommande översvämningar och variationer i salthalten. Vissa arter har styltrötter som gör att de står stadigt och luftrötter som de kan andas med vid översvämning. Mangroveområdena är viktiga fiskeområden och ett flertal fiskarter växer upp inne i mangroveområdena för att sedan vandra ut i havet och korallreven i vuxen ålder.

Torrskogar

Det finns i tropikerna även torrskogar där mer eller mindre långa perioder av torka påverkar floran och faunan. Miombon i östra och sydöstra Afrika är ett exempel på ett torrskogsområde.

REGNSKOGENS OLIKA SKIKT

Regnskogens träd och växter växer ofta i ganska tydliga våningar eller skikt i höjdled. I varje våning finns växter och djur som kan vara specialiserade för att leva i just den våningen, tex olika arter av fåglar, insekter eller växter.

Regnskogarna ser inte likadana ut världen över utan de skiljer sig åt på många sätt, genom olika krontakshöjder och artsammansättningar. Även skogens våningar skiljer sig åt och är mer eller mindre distinkta. Men någonstans mellan 4-6 våningar kan man generellt säga att regnskogen består av.

Lager 1: Trädtopparna

I vissa regnskogar växer det träd som är så höga, runt 60-90 meter, att de sticker distinkt upp ovanför själva krontaket och bildar solitära trädkronor. Dessa träd behöver mycket ljus. Även en del orkidéer, fåglar och insekter trivs här i dessa trädtoppar.

Lager 2: Krontaket

På höjden, runt 40-60 m finns de flesta trädkronorna och bildar en tjock, nästan ogenomtränglig matta av blad tillsammans med andra växter. Dessa lager är väldigt vackra sedda ovanifrån med mängder med blommande växter, men det syns sällan från marken. Här finns mängder med insekter som myror och fjärilar. Även fåglar som papegojor och näshornfåglar finns här och bland däggdjuren är de mest påtagliga olika apor som gibbonapor och makaker. Det är även här som orangutangen bygger sitt bo varje kväll.

Lager 3: De stampande trädens skikt

På en höjd av c:a 15-40 meter finner vi de träd som är redo att ta över när en av krontakets jättar dör och faller. Många gånger är det samma arter av träd vi återfinner som i själva kronskiktet men det finns också trädarter som är helt anpassade för att leva här i dunklet och i skuggan av jättarna. Många typer av frukt som är bekanta för oss växer här, som till exempel banan, mango och kakao. Djurlivet upplevs som mindre intensivt, men det finns många insekter, mindre ödlor, ormar, apor, fåglar, civettkatter och trädleoparder här.

Lager 4: Undervegtation

Går man in i en regnskog är det detta skikt tillsammans med själva regnskogsgolvet (Lager5) man ser. Det är dunkelt, men trots det slås man av hur många olika palmer och andra sorters växter det finns som ändå kan leva här nere. Växterna är anpassade till att fånga upp de små solstrålar som når ner till denna nivå. En välkänd sådan växt är Monsteran som många har som krukväxt hemma. Här finner man på många olika sorters insekter som cikador och myror. Men även många fåglar är anpassade till ett liv här såsom många kräldjur som ormar och ödlor.  Sedan rör sig ju även många däggdjur i denna nivå som skogselefanter och noshörningar.

Lager 5: Regnskogens golv

Går man in i en orörd regnskog slås man av hur enkelt det ändå är att gå här. Golvet är täckt av torra löv, men om ett stort träd har fallit så gör solens strålar att en ogenomtränglig massa av växter snabbt tittar fram. Regnskogsgolvet är också fyllt av djurliv. Insekter och termiter, grodor, ödlor, spindlar och skorpioner. Och på golvet rör sig många av de stora däggdjuren vi så ofta associerar med regnskogen som tigrar, skogselefanter, tapirer, skogslevande noshörningar, gorillor och jaguarer.

Lager 6: Jorden

Det som ofta kännetecknar lagret under marken i en regnskog är att det är mycket fattigt på organiskt material (dock finns det undantag som tex torv- och träskregnskogarna som innehåller otroligt mycket organiskt material). Här i regnskogen omsätts skogen näring nästan omedelbart. När ett löv faller till marken tar det ibland bara några timmar innan bladet är nedbrutet då jorden är full av olika nedbrytare som svampar, maskar och insekter. Skorpioner och mångfotingar, som skolopendrar, hjälper också till och trivs i den fuktiga jorden.

rOLIGA FAKTA OM DJUR i regnskogen

Sun bear (Helarctos malayanus); Sepilok Rehabilitation Centre, S

Ja, det finns björnar i regnskogen på Borneo och Sumatra! Den här Malajbjörnen är en liten björn med en stor kärlek för honung. Den letar upp bikupor i regnskogen och mumsar i sig. När den inte hittar honung äter den gärna insekter som termiter eller frukt. Ja, egentligen är malajbjörnen en riktig allätare.

 

Toco toucan, Bolivia

I Amazonas finns tocotukanerna som har de största näbbarna av alla fåglar i förhållande till kroppsstorlek – runt en tredjedel av hela kroppslängden! Oväntat nog är näbben så stor för att hjälpa fåglarna att reglera sin kroppstemperatur eftersom de inte kan svettas, men den används också för att knäcka hårda frön och frukter.

Clouded leopard

Ja, på engelska heter faktiskt trädleoparden Clouded leopard, eftersom fläckarna kan se ut som moln. Trädleoparden lever i regnskogenarna i Sydostasien.

Natural Habitat Adventures

Ja, namnet orangutang betyder skogsmänniska och de lever just i skogen, på öarna Sumatra och Borneo, i Asien. Orangutangen är inte bara bra på att klättra i träd, man har också sett dem använda smarta verktyg! Stora blad eller kvistar med löv kan användas som paraply när det regnar.

Indian tiger, Thailand

I regnskogen i Sydostasien är tigern det största rovdjuret – men  visste du att de även har en viktig roll  i ekosystemet som fröspridare?

Mer än hälften av alla växter i tropikerna får hjälp att sprida sig genom att djur äter upp dem och sedan bajsar ut dem eller att att frön fastnar i pälsen.

small_WW22314

Detta är en amazondelfin som kännetecknas av sitt långa tryne och klotformade huvud. De blir runt 2-3 meter långa och och vuxna djur får ett lätt rosa färg. Som namnet antyder lever de i Amazonasfloden, alltså i sötvatten!

okapi-1721087_1920

Det här lustiga djuret är en okapi. Den ser ut lite som om den är en ihopsättning av flera olika djur! Lite zebra, lite åsna, lite giraff. På svenska kallas den ibland skogsgiraff. Den finns bara på en enda plats på jorden – i en regnskog i Kongo.

Malaysia

Det finns många olika slags kannrankor i regnskogen. De är köttätare och  har utvecklat en unikt samspel med många olika arter.

De producerar ämnen som lockar dit myror och andra insekter. När tungt regn faller, tappar myrorna balansen och trillar ner i kannrankan och blir till middag.

Dela gärna:

Senast ändrad 20/10/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se