Gå till huvudinnehållet
Regnskog med regnbågsskimmer

VAD gör wwf för regnskogen?

WWFs arbetar med att skydda, restaurera och bevara regnskogen på flera sätt. Vi jobbar i fält med konkreta naturvårdsprojekt och vi påverkar beslutsfattare i rätt riktning. Båda dessa angreppssätt är viktiga för att göra stor skillnad.

Lyfter viktiga frågor

WWF deltar vid klimatmötet COP26
WWF-supportrar demonstrerar vid klimatmötet COP26 i Glasgow.

När det gäller policy, eller påverkansarbete, jobbar vi både på global och lokal nivå. Vi driver viktiga skogsfrågor vid internationella förhandlingar som CBD (Convention on Biological diversity), eller på klimatmöten. På lokal nivå deltar vi i olika länders eller regioners interna förhandlingar för att till exempel få in nya skogslagar som syftar till att skydda skog i landet eller förhindra illegal avverkning. Här finns vi på plats för att bevaka och trycka på för att rätt beslut fattas och lyfts upp.

Vi jobbar även med påverkan med allmänhetens hjälp som i fallet med vår namninsamling Together 4 Forest. Mer än en miljon personer skrev på uppropet och krävde en ny stark EU-lag för att stoppa avskogningen världen över.

Läs mer om uppropet här

WWF arbetar även för öka skyddet för regnskogen genom att påverka marknaden för produkter som kommer därifrån. Vi är exempelvis med och utvecklar det globala märkningssystemet FSC, Forest Stewardship Council, som är till för virke som tas fram både ekologiskt, socialt och ekonomiskt riktigt. Vi jobbar även för ansvarsfull produktion av till exempel soja och palmolja och informerar allmänheten om hur man bland annat kan använda sin makt som konsument och inte köpa produkter som skadar regnskogen.

Tips på hur du kan göra bra val för regnskogen

Arbete på plats

En mer direkt inverkan får vi förstås i större utsträckning genom att arbeta med djur och natur på plats. Ofta görs projekten i samarbete med lokala urfolksgrupper, organisationer och andra grupper. Däri ligger ofta nyckeln till framgång – tillsammans kan vi göra skillnad!

WWF Sverige är främst verksamma i följande regioner:

Sydostasien inklusive Sundaöarna (Borneo och Sumatra)

Orangutang med unge
Orangutanghona med unge på Sumatra, Indonesien.

Här kretsar mycket av vårt stöd till att binda ihop skyddade områden med varandra, något som är viktigt för att på så sätt skapa stora sammanhängande områden av regnskog. Detta arbete bygger mycket på samverkan med urfolk, myndigheter och näringsliv. Utöver detta går en stor del av bidraget från Regnskogsfaddrarna till stöd för olika orangutangprojekt, där vi till exempel inventerar olika områden för att se var insatser behövs mest eller till forskning för att ytterligare förstå hur orangutangernas beteende förändras när skogen försvinner och de tvingas till trånga livsutrymmen i andra områden.

Exempel på insatser som WWF Sverige bidrar till:

  • Skapande av en stor spridningskorridor för orangutanger och andra djur mellan nationalparkerna Sebangau och Bukit Baka Bukit Raya i Centrala Kalimantan.
  • Stöd till ett flertal urfolksgrupper för att skapa samförvaltade och skyddade områden i Centrala Kalimantan, Östra Kalimantan och Norra Kalimantan.
  • Stöd till olika lokala grupper och organisationer för att utveckla skog- och jordbruk som bättre bevarar skogen och tar tillvara skogsprodukter och inte leder till avskogning.
  • Inventering av orangutanger i brukade skogar, i områdena Katingan, Muller Schwanner och Mahakam på Borneo.

 

Kongobäckenets regnskogar

Skogselefant i Kongo-Brazzaville
Skogselefant i Kongo-Brazzaville.

Här går mycket av stödet till att engagera och stödja olika lokala initiativ och folkgrupper förbi att bekämpa avskogning och skogsförstörelse i denna unika skogsmiljö. WWF stödjer främst projekt i östra Kongo och i Kamerun, två länder med betydelsefulla regnskogar betydelsefulla med förhållandevis mycket skog kvar, men som nu upplever en stor press på sina naturresurser. Riktade insatser görs för att ge skydd åt hotade arters livsmiljöer som i gorillaarbete i och runt Virungaparken och för skogselefanter i östra Kamerun.

Exempel på insatser som WWF Sverige bidrar till:

  • Samarbete och stöd till urfolksgrupper av Baka i Kamerun för bevarandet av skogsområden.
  • Stöd till lokalsamhällen i Syd-Kivu provinsen i östra Kongo för att skydda och själva ta över förvaltningen av den väldiga Itombwe-skogen, där Grauers gorilla lever.
  • Tillsammans med myndigheter i Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Uganda arbeta för att skapa ett gränsöverskridande samarbete för att rädda bergsgorillorna och deras livsmiljö.
  • Bedriva forskning för att säkra bergsgorillornas överlevnad i Virunga och Bwindi.
  • Inventering av skogselefanter, tillsammans med Bakafolk i områdena runt Nki och Boumba Beks nationalparker i Östra Kamerun.
  • Tjuvjaktsbekämpning för jakt på gorillor och skogselefanter i Östra Kongo och östra Kamerun.

 

Stöttar även Amazonas

WWF Sverige bidrar även med finansiellt stöd till bevarandet av Amazonas regnskogar. Detta stöd fördelas ut till flertalet av de länder som finns inom Amazonasskogen, som t ex Bolivia, Peru och Brasilien. I huvudsak har detta stöd det senaste året gått till att hjälpa urfolk hantera effekterna av de omfattande skogsbränderna i området.

Fler projekt för särskilda arter

WWF är involverade i fler projekt som är specifikt kopplade till olika arter. På varje arts sida kan du läsa mer om vad vi gör just för exempelvis tigern eller bergsgorillan.

Sidan är granskad av mig

Olle Forshed

Olle ForshedAdjungerad personalrepresentant, expert regnskog & tropiskt skogsbruk

Utbildad jägmästare samt doktor i tropisk regnskogsekologi och skötsel. Mina specialområden är tropiska regnskogar, biologisk mångfald – växter och djur i regnskogen, tropiskt skogsbruk, urfolk i regnskogen samt Agroforestry och Non-timber forest products.

Mer om mig

Dela gärna:

Senast ändrad 20/11/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se