Gå till huvudinnehållet

Förna

Summering
Ta upp förna och räkna hur många smådjur som bor där.
forna
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att upptäcka smådjuren i jorden.

Det här behövs

 • Vita stora papper
 • Pennor eller kritor
 • Bok om smådjur
 • Luppar
 • Små burkar
 • Eventuellt små spadar (sandlådespadar eller planteringsspadar)

Gör så här

 1. Ta med eleverna ut i en skog och dela in dem i grupper.
 2. Be eleverna att ta det översta skiktet av jorden med en spade eller med händerna och lägga det på ett ljust papper.
 3. Be grupperna undersöka vad förnan innehåller utifrån följande frågor och sortera djuren de hittar i burkar.
  – Vilken sorts djur är det flest av?
  – Hur många olika sorters levande kryp större än en millimeter finns i förnan?
  – Hur många ben har djuren?
  – Vilket är det största djuret?
  – Hur agerar djuren mot varandra?
 4. Låt varje elev välja ut ett djur som de ritar av, undersöker namnet på och tar reda på fakta om.
 5. Gör en utställning av elevernas teckningar.

Glöm inte att sätta tillbaka djuren i jorden igen!

Förna

Hur den översta delen av jorden ser ut beror delvis på vilka växter och djur som lever i skogen. Barr och löv singlar ner till marken. Det översta jordlagret kallas förna och är jordens kompost. Förnan bryts ner med tiden och blir jord och näring för träden.

Dela gärna:

Senast ändrad 18/05/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se