Gå till huvudinnehållet

Lavar i skogen

Summering
Undersök lavar i skogen. Lägg ett rutat OH-blad mot ett träd och räkna rutor som är täckta av lavar.
lavar-i-skogen
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att upptäcka och lära sig mer om lavar i skogen.

Natursidan finns information om att lavar är mycket föroreningskänsliga. Det beror på det sköra samarbetet mellan alg och svamp, där samarbetsmekanismerna lätt störs. Ju större yta en lav har i förhållande till sin volym, ju känsligare är laven för luftföroreningar. Det beror på att den tar upp föroreningar genom sin bålyta. Busklika lavar som till exempel tagellavar och skägglavar är känsligare för luftföroreningar eftersom de har en större bålyta än lavar med mer bladlik form. I den fjällnära skogen där luften är mycket ren växer därför mycket skägglav. De tåligaste lavarterna är skorplavarna, det är de som ofta växer i städer.

Det här behövs

  • OH-blad eller genomskinlig platsfilm med 10×10 rutor
  • Papper och pennor
  • Kompass
Räkna lavar

Låt gärna eleverna själva rita rutmönstret på plastfilmen som ska användas i undersökningen.

Gör så här

  1. Gå ut i en närliggande skog med klassen. Dela in eleverna i mindre grupper.
  2. Låt varje grupp välja ut tre träd och anteckna vilka trädarter det är.
  3. Ge grupperna varsitt genomskinligt blad med 100 rutor. Visa hur eleverna ska lägg plasten mot stammen i ögonhöjd och räkna hur många rutor som är täckta av lavar? Be eleverna att gör undersökningen på stammens södra sida på alla tre träden, eftersom många ovanliga lavar gillar solljus.
  4. Låt sedan grupperna leta lavar på andra ställen. Finns det lavar på marken, på stenar på byggnader eller på andra ställen?
  5. Återsamla eleverna och be eleverna redovisa vad de kommit fram till och svara på frågan: Vad kan lavar berätta om luften i skogen där ni befinner er?

Dela gärna:

Senast ändrad 05/06/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se