Gå till huvudinnehållet

Mossor och lavar

Summering
Gå ut i skogen och märk ut ett område. Undersök var och hur mycket mossor och lavar det finns i området.
mossor-och-lavar
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att upptäcka och lära sig mer om mossor och lavar i skogen.

Mossor är en grupp gröna landväxter som sprider sig med sporer från sporhus. Mossor är för det mesta gröna, men vissa arter kan vara mer eller mindre röda, svarta och bruna. Lavar är organismer bildade av en svamp och en alg och kan vara gråa, röda, svarta, vita och vissa arter är gröna i fuktigt tillstånd. De flesta mossarter har en tydlig uppdelning mellan stam och blad. Lavarna däremot växer tätt tilltryckt mot sitt underlag eller är busklikt förgrenade och saknar helt blad. Lavar är i torrt tillstånd ofta mycket sköra och går lätt sönder (Mossornas vänner 2019).

Det här behövs

 • Två meter långt rep till varje grupp
 • Kompass
 • Mossbok eller internet

Gör så här

 1. Ta med eleverna ut i en skog och se er omkring efter mossor. De växer på marken, på stenar eller på trädstammar.
 2. Dela in eleverna i grupper och ge grupperna följande uppgifter:
  a, Lägg ut ett rep som är två meter långt i en cirkel på tre olika ställen: på marken, på en sten och på en trädstam. Hur många olika sorters mossor hittar ni i de olika cirklarna? Verkar det vara samma mossor som växer på alla tre ställen? Var finns det flest arter?
  b, Växer det lika mycket mossa på alla sidorna av trädens stammar? Vad beror det på? Använd en kompass för att ta reda på i vilket väderstreck det finns mest mossa.
  c, Är det fuktigt eller torrt ute? Hur påverkar det hur mossan känns? Vad kan mossa ha använts till historiskt?
  d, Välj den mossa ni tycker är mest intressant. Titta noga på den så ni inte missar några detaljer. Många arters namn har sitt ursprung i artens utseende eller egenskaper. Om ni skulle ge er utvalda mossa ett namn, vad skulle den heta? Ta med er mossa till klassrummet och försök, med hjälp av en mossbok eller internet, ta reda på vad mossan heter.
 3. Låt eleverna montera sina mossor på kartong och göra en beskrivning av dem, både fakta och egna reflektioner. Gör en mossutställning i klassrummet.
 4. Gör övningen på motsvarande sätt fast med fokus på lavar istället, för att ta reda på mer om den organism-gruppen.

Dela gärna:

Senast ändrad 17/05/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se