Gå till huvudinnehållet

Fånga naturens tjänster

Summering
Övningar som syftar till att eleverna ska lära sig det nya begreppet ekosystemtjänster, hur det kan kategoriseras och upptäcka några ekosystemtjänster i naturen.
fanga-naturens-tjanster
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att bli nyfiken på ekosystemtjänsterna och motiverad att lära sig mer om dem.

Det här behövs

 • E-kort (finns i materialet Naturens tjänster från sidan 87 och framåt)
 • Digitalkamera eller mobiltelefon

Fånga naturens tjänster

Naturen är full av så kallade gratistjänster, men de är ofta osynliga för ögat. Det gäller
att ta på sig de rätta glasögonen för att upptäcka humlornas arbete, vattnets kretslopp och nedbrytningen av löven.

Gör så här

Här följer lite olika övningar som ni kan använda för att få eleverna mer nyfikna på naturens tjänster.

Gruppera ekosystemtjänsterna

 1. Gå igenom de olika ekosystemtjänsterna utifrån E-korten. 
 2. Skriv sedan upp de fyra kategorierna på tavlan: stödjande, försörjande, reglerande, kulturella. 
 3. Placera tillsammans med eleverna E-korten under respektive rubrik.
 4. Kopiera E-korten i dubbla exemplar och använd dem som ett memoryspel.

E-lek

 1. Gå ut med klassen, samlas i en stor ring och dela ut ett varsitt E-kort till alla elever. 
 2. Beskriv en ekosystemtjänst för eleverna med hjälp av ett E-kort. När någon eller några elever tycker att de har ett kort som svarar mot lärarens beskrivning springer de ett varv motsols. 
 3. Dela därefter in eleverna i par. De har då två E-kort per par. Be paren att gå runt och leta efter konkreta exempel på E-kortens ekosystemtjänster och fota dem med digitalkamera eller mobiltelefon. Se exempel sid 18 i Naturens tjänster.
 4. Gör en fotoutställning om ekosystemtjänster.

Vad behöver jag?

 1. Gå ut med eleverna och ställ frågan: ”Vad behöver du för att leva ett bra liv?”.
 2. Låt eleverna tänka i någon minut och sedan diskutera vad de tänkt på tillsammans med den de står bredvid. 
 3. Låt varje par lyfta något de pratat om, exempelvis mat, vatten, musik, kärlek, syskon, skola, mobil med mera. Alltså både primära och sekundära behov. 
 4. Fortsätt att ställa frågor av typen: Vilka behov är viktigast? Varför? Hur kan behoven bli tillfredsställda?

Sätt en prislapp på naturen

 1. En avlutande uppgift kan vara att låta grupperna försöka värdera promenaden i naturen i pengar. Om vi skulle behöva betala inträde för att ta del av alla ekosystemtjänster, vad skulle grupperna vilja betala då? Be eleverna att motivera svaren.
 2. Låt alla grupper presentera sina tankar om naturens ekonomiska värde i en diskussion. Grupperna behöver inte vara överens men be dem argumentera för sin ståndpunkt.

Den här uppgiften baseras på utbildningsmaterialet Naturens tjänster.

Dela gärna:

Senast ändrad 18/05/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se