Marinfadder– för livet i haven!

Den största mångfalden av liv på jorden finns i havet. WWF arbetar hårt för att skydda de marina ekosystemen och de fantastiska arter som finns i haven från hot som överfiske, nedskräpning, klimatförändringar och föroreningar. Hjälp oss i vårt arbete för ett levande hav - bli fadder!

 

Bli fadder

För ett rikt och välmående hav

På vår planet utgör haven 71% av ytan. Livet på jorden började här – från den minsta bakterien till den allra största varelsen, blåvalen. Haven förser oss med massor av viktiga resurser. Bland annat med mat, som fisk, skaldjur och alger. Vi människor har sett haven som oändliga, där det alltid funnits ett överflöd, men tyvärr stämmer inte det. Haven mår dåligt och hoten är många. Överfiske, nedskräpning, utvinning av olja, gas och mineraler, sjöfart, klimatförändringar och försurning är några av dem. Det är vårt ansvar att bevara ett levande hav för kommande generationer! Som fadder gör du en ovärderlig insats.

Som Marinfadder får du:

  • Välj mellan en fin sköldpadda i plysch eller en berlock sköldpadda. 
  • Fadderrapporten om WWFs marina arbete (e-nyhetsbrev) fyra gånger per år.
  • Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete.

 

Din månadsgåva gör skillnad!

 


En liten havssköldpadda på väg ut ur sitt skal och mot sitt livs äventyr i havet. Bilden är tagen i Mafias Marina Nationalpark som har skapats bland annat med stöd av WWF. Foto: Roger Hopper WWF Canon.

 

Livet i haven

Havets invånare

Visste du att den största mångfalden av liv på jorden finns i havet? WWF arbetar för ett levande hav genom att säkerställa och förbättra livsmiljöer för hajar, koraller, marina däggdjur och andra marina arter – havens fascinerande invånare! Här kan du läsa om några av dem.

 

Hajar

Hajar räknas till broskfiskar, det innebär att skelettet är gjort av brosk. Till skillnad från benfiskar föder de flesta hajar levande ungar. Med så många hajarter, över 400, varierar levnadsvanor, föda och storlek mycket. Vissa arter trivs bäst långt ner i mörkret på flera hundra meters djup, medan andra håller sig till korallreven eller simmar i det öppna havet. Antalet hajar har sjunkit dramatiskt sedan det industriella fisket tog fart i mitten på 1900-talet. Trots detta sker fortfarande ett intensivt och många gånger brutalt fiske. Varje år dödas över 100 miljoner hajar i hajfensfiske. I många fall skärs fenorna av och hajen kastas levande tillbaka i havet mot en säker död.

 

Havssköldpadda – en uråldrig artgrupp om sju

Redan för mer än 100 miljoner år sedan simmade havssköldpaddor långa sträckor över världshaven mellan rika matplatser och bra sandstränder där de kunde lägga sina ägg. En havssköldpadda kan lägga hundratals ägg per säsong men av dessa överlever bara ungefär en per 1 000 de årtionden det tar att bli vuxen. Många både naturliga och nya mänskliga hot finns på vägen. De sju arterna havssköldpaddor spelar en viktig roll de marina ekosystem men de lever alla under hård press. De senaste 200 åren har jakt, hotellstränder, fiskeredskap och flera andra hot ökat mot havens historiska långsimmare.

 

Valar och delfiner

Det finns mer än 80 arter av valar och delfiner.Om många av arterna känner vi till väldigt lite. Det finns näbbvalsarter som lever långt ute i haven som bara har setts några gånger! Tack vare att valfångsten har reglerats har flera stora valarter, som blåval, knölval och sydkapare, börjat återhämta sig. Tyvärr finns det bara några hundra nordkapare kvar och trots att de har varit fridlysta i över femtio år riskerar de att utrotas, främst på grund av kollisioner med fartyg. Tiotusentals delfiner men även stora valar drunknar också varje år i fiskeredskap och trots stora protester bedriver Island, Norge och Japan fortfarande valfångst. 

 

Havens barnkammare ger skydd och mat

Havens korallrev, sjögräsängar och mangroveskogar är mycket viktiga yngelplatser och matplatser för många havslevande djur. Även mangroveskogar, som växer i tidvattenzonen i tropiska och subtropiska kustområden, fyller en mycket viktig ekologisk funktion som yngelplatser för fiskar, räkor och många andra arter. Dessutom skyddar de liksom korallreven kustmiljö och befolkning mot erosion, stormar och översvämningar. De senaste 50 åren har havens ekosystem – och därmed havens barnkammare och restauranger tyvärr försämrats kraftigt. Därför är det viktigt dessa områden får ett ökat skydd.

 

Sjökor

Alla andra marina däggdjur är rovdjur och äter andra djur som fisk, musslor, krill men även valar och sälar. Sjökorna däremot är rena vegetarianerna. Det finns fyra olika arter uppdelade på manater och dugonger. De är långsamma och lever ett relativt lugnt liv i varma grunda kustvatten och i floder. Tyvärr kolliderar en del av dem med motorbåtar som kommer i hög fart och blir svårt skurna av propellen. När Stellers sjöko upptäcktes i början på 1700-talet tog det endast 20 år innan den var utrotad. Sjöfarare i Stilla Havet åkte dit för att fylla på köttförråden. Denna enormt stora sjöko som levde i flock var helt orädd och försvarade inte sig när de dödades.

 

Hoten

Hoten mot de marina ekosystemen

Våra hav är i dag kraftigt utsatta för föroreningar, miljögifter och överfiske och mycket annat, vilket hotar de marina ekosystemen. WWF arbetar för ett levande hav genom att skydda de marina ekosystemen och säkerställa och förbättra livsmiljöer för havens invånare. Vi måste agera nu för hoten är många och stora: 

 

Nedskräpning och avlopp

Skräp, avloppsvatten, gödningsämnen, insektsgifter, läkemedel och kemikalier från industrin hamnar i slutändan i haven trots att de släppts ut på land. Det kan ske via dumpning, floder eller luftspridning. I Stilla Havet finns stora plastöar av skräp som vi har släppt ut. Och vi får fler och fler larm om att all plast i haven påverkar djuren negativt: sköldpaddor och delfiner som äter och skadas av plastpåsar, plastband som stryper sälar och pyttesmå plastbitar som påverkar kroppens funktioner.

 

Olja, gas, mineraler och sjöfart

Det finns enorma reserver av gas, olja och mineraler under eller på havsbotten. Exploateringen av dessa resurser hotar många marina områden som är viktiga för föryngring av fisk och andra marina arter. Det är viktigt att vi ställer om till förnyelsebara bränslen för att komma ifrån de fossila bränslena. Sjöfarten ökar och därmed även risken för kollisioner med valar, att främmande arter förflyttas till områden där de kan göra skada med hjälp av båtarna, och för oljeutsläpp. Byggandet av nya hamnar riskerar att slå ut våtmarker och andra känsliga områden.


 

Klimatförändringar och försurning

De pågående klimatförändringarna medför att även temperaturen i haven ökar. Det leder till koralldöd och att till havsnivån stiger. Många människor är direkt beroende av korallreven för sin inkomst och mat. När vattentemperaturen stiger dör koralldjuren och det påverkar hela ekosystemet. Havsnivån stiger när glaciärer smälter och vattnet rinner ut i havet. Dessutom ökar vattenvolymen när vattnet blir varmare. Försurningen beror på att koldioxidhalten ökar i luften. Då tas allt mer koldioxid upp i haven vilket gör dem surare. Försurningen medför att djuren får svårt att bilda kalk, vilket är nödvändigt för bildandet av ben och skal.

 

Ohållbart fiske

Det låter konstigt, men världens fisk håller på att ta slut. 90 % av de stora rovfiskarna är redan utfiskade. Fiskeindustrin håvar helt enkelt upp fisken snabbare än den kan föröka sig. Runt 80 % av världens fisken är redan fullt utnyttjade eller överfiskade. Samtidigt dumpas enorma mängder oönskad fisk och andra marina djur som sköldpaddor, sjöfågel och hajar över bord, helt i onödan varje år. I många fall tas bara hälften av fångsten till vara. Den andra halvan kastas tillbaka i havet, död eller döende. Ohållbart fiske är inte bara ett hot mot livet i haven utan även mot matförsörjnigen för miljontals människor.


 

Vad gör WWF

WWF arbetar för ett levande hav!

Världshaven och våra kuster är hem för en otrolig mängd liv - och avgörande för människors försörjning och hälsa. Men skadlig och ohållbar mänsklig aktivitet påverkar marina livsmiljöer, marina arter och människor runt om i världen. WWFs globala arbete för haven skapar lösningar för att skydda de marina ekosystemen och använda havets resurser på ett hållbart sätt.

 

WWFs arbete för ett levande hav innebär att vi stödjer och driver en mängd olika naturvårdsprojekt för att skapa bättre skötsel och skydd för miljön i haven. Vi kämpar på så sätt för att skapa marina skyddade områden med bra skötselplaner. Marina däggdjur och stora fiskar, som är högt upp i näringskedjan, är bra indikatorer på hur haven mår generellt. Om de här arterna försvinner blir effekterna på ekosystemen stora. Människans påverkan i form av jakt och fiske, sjöfart, utvinning av olja och gas samt gruvdrift på havsbotten, är allvarliga hot mot ekosystemen som WWF arbetar med att stävja.

WWF har under lång tid också bidragit till forskningsinsatser i havsmiljön och arbetat med att få beslut om skydd av känsliga marina ekosystem som är barnkammare och förökningsplatser för många arter. 

 

En viktig del av WWFs arbete har varit att bearbeta den internationella valfångstkommissionen (IWC) för att stoppa hänsynslös jakt på valar, och skydda marina däggdjur. Vi arbetar med EU reformer för fiske och den internationella sjöfartsorganisationen (IMO). WWF har också ett engagemang i den internationella ”High Seas Alliance”, bland annat med möten i FNs Generalförsamling.

 

Havets ekosystemen och dess arter behöver allt stöd och skydd de kan få för en hållbar framtid. Det gäller för enskilda länders havsområden likväl som de öppna havsområdena och djuphaven som alla har gemensamt ansvar för.

 

Med ditt stöd kan vi göra ännu mer. Hjälp oss att bevara ett rikt och välmående hav- bli Marinfadder!

Ge bort fadderskap

Ge bort ett fadderskap

Som givare av ett fadderskap bidrar du varje månad till Världsnaturfondens viktiga arbete. För mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge!

Förutom ett mjukdjur och ett gåvobevis (som du själv får överlämna) får man som fadder regelbunden information om WWFs arbete samt rapportering från WWFs fältarbete inom det område du har valt att stödja.

 

Vill du ge bort ett fadderskap? Klicka här! 
  

© Scott Dickerson / WWF-US 


 

Öka din gåva

Är du redan fadder och vill öka din gåva?

Som fadder ger du ett ovärderligt stöd till vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front.

Du kan även hjälpa oss ytterligare genom att öka din månadsgåva. Välj bland olika belopp från 25 kr.

Öka din månadsgåva

Varmt tack för ditt stöd!

  
© Brent Stirton / Getty Images

 

 

Bli Marinfadder!

Hur vill du signera? *:
Månadsbelopp *:
Förnamn * Förnamn *
Efternamn * Efternamn *
c/o c/o
Adress * Adress *
Land * Land *
Postnummer * Postnummer *
Postort * Postort *
E-post * E-post *
Mobiltelefon Mobiltelefon
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
(*) Obligatoriska uppgifter

Välj fadderpremie:

Genom att signera med mobilt BankID, BankID eller e-legitimation aktiveras ditt fadderskap direkt. Du kan också välja att få en blankett hemskickad för signering. Då aktiveras fadderskapet när vi får medgivandet i retur.

Genom att ge en gåva godkänner du att bli kontaktad av Världsnaturfonden WWF.

Så här hanterar vi dina uppgifter