Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|01 feb, 2022|Pressmaterial

Tigerns år 2022 – hot och hopp för världens mest karismatiska kattdjur

Idag firas det kinesiska nyåret och Tigerns år 2022 inleds. Sedan förra sekelskiftet har tigrarna minskat från cirka 100 000 djur till omkring 3 900 år 2016. Läget har ljusnat i bland annat Indien, Ryssland och Nepal, medan det är dystrare i Sydostasien. De allra nyaste siffrorna avslöjas först på tigertoppmötet 5 september i ryska Vladivostok.

Indisk tiger i Bandhavgarhparken. Foto Suyash Keshari, WWF

–Att tigrarna i det vilda ökar är fantastiskt och ger hopp. Det är ett kvitto på att naturvård lönar sig. Men jag är orolig för att tigrarnas utbredningsområde krympt. Fler länder måste genomföra konkreta åtgärder för att vända den här trenden, säger WWFs generalsekreterare Gustaf Lind.

För tolv år sedan (2010) samlades världens tigerländer i Sankt Petersburg till ett krismöte när antalet djur var nere i runt 3 200 djur. Länderna tog då ett historiskt beslut – att fördubbla antalet vilda tigrar till 2022 och målet döptes till TX2. Redan 2016 hade antalet tigrar ökat till 3 900, vilket är den senaste uppskattade globala siffran.

I Indien, liksom i Nepal, Bhutan och ryska Fjärran Östern har bestånden ökat stadigt sedan dess – liksom till viss del i Kina utifrån en låg nivå. Men i Sydostasien ser det mörkare ut.  I Thailand syns knappt någon förändring och Malaysia är på en brant kurva utför. Tigrarna är borta från Kambodja, Laos och Vietnam.

– Att förbättra tigrarnas livsmiljöer genom mer effektivt skydd och åtgärder mot tjuvjakt har gett positiva resultat. Men vi behöver fortsätta med globala insatser och andra nödvändiga åtgärder om vi ska lyckas bevara denna fantastiska art på sikt, säger WWFs tigerexpert Louise Carlsson.

WWFs nya rapport, WWF’s Impact on Tiger Recovery 2010-2022, sammanfattar mer än ett decenniums arbete för att bevara tigrarna. Bättre efterlevnad av lagarna, ökat samarbete med lokalbefolkningar, satsning på sammanhängande och gränsöverskridande naturområden med god tillgång på bytesdjur, är några förutsättningar som krävs för tigrarna.

Enorma områden har inventerats genom åren och naturvårdare, parkvakter och lokalbor har varit engagerade i att följa spår, samla in spillning och tömma kamerafällor.

Världens största tigerreservat har skapats i Kina liksom en nationalpark i Ryssland, där antalet tigrar har tredubblats. I Royal Manas national park i Bhutan har viktiga bevarandeåtgärder lett till en fördubbling av antalet tigrar sedan 2012. Khatakorridoren mellan Nepal och Indien har utvidgats från 115 till 3 800 hektar skog och använts av 46 tigrar de senaste fem åren.

–Bhutan, Kina, Indien, Nepal och Ryssland är exempel på hur starkt politiskt engagemang och lokalt stöd bidragit till att vända kurvan, säger Louise Carlsson.

Mer fakta om tigrar, hoten mot dem och om vad WWF gör hittar du här

Fakta: Det globala tigertoppmötet sker den 5 september 2022 i Vladivostok, Ryssland. Statschefer och ministrar från länder med tigerområden möter andra världsledare, mellanstatliga organ, NGO’s och naturvårdsexperter.

Sedan förra sekelskiftet har tigrarna i världen minskat från cirka 100 000 djur till 3 900 individer år 2016, en minskning med 97 procent. Men antalet var 2010 nere i rekordlåga 3200, så globalt har trenden redan vänt. Tigrarnas ursprungliga utbredningsområden är nere i 5 procent. Orsakerna är illegal jakt, krympande livsmiljöer och handel med tigerdelar.

  • WWF stödjer återhämtningen av tigern i 14 landskap i 12 länder i samråd med regionala myndigheter, där reservat och nationalparker länkas samman.
  • WWF arbetar i partnerskap med byar och lokalbefolkningar som är grannar med tigrarna.
  • WWF stödjer naturbevakare som använder spetsteknologi, parkvakter i fält som spårar tjuvjägare och undanröjer dödliga snaror och tillsynsmyndigheter som beslagtar illegala tigerprodukter.
  • WWF samarbetar med den privata sektorn som vill vara en del av initiativet TX2 och är i dialog med regeringar och beslutsfattare för att hjälpa dem att uppfylla sina TX2-åtaganden.

Citat från WWFs globala tigerteam:

– Tigertoppmötet 2010 satte igång ett oöverträffat arbete för att rädda tigern. Resultaten visar vad som kan uppnås genom långsiktigt samarbete. Engagemanget hos fältteam, naturvårdsorganisationer och lokalsamhällen som lever i tigerlandskap ligger bakom dessa extraordinära resultat, säger Stuart Chapman, ledare för WWFs globala tigerarbete, Tigers Alive Initiative.

– Låt oss inte glömma att tigrarna fortfarande hotas av tjuvjakt och förlust av livsmiljöer. Regeringarna måste göra mer, särskilt i delar av Sydostasien där en tigerkris härjar, säger Margaret Kinnaird, som leder WWFs globala artarbete.

Läs mer på WWFs tigersida: https://www.wwf.se/djur/tiger/

För frågor, kontakta: Louise Carlsson, tigerexpert WWF, 070-603 84 64

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Dela gärna:

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se