Tiger

Tiger

Hjälp oss öka antalet tigrar

BLI FADDER

Tigern är den största medlemmen i kattfamiljen. Tidigare kunde man hitta tigrar ända från Turkiet i väst till Ryssland i öst, men idag finns de bara kvar i ett tiotal länder i Asien. Här kan du lära dig mer om tigern som art och hoten mot den.

Vetenskapligt namn

Tigrar (Panthera tigris)

Storlek och livslängd

Storlek: 65-105 cm hög
Vikt: 100-300 kg
Livslängd: 15-20 år
Könsmognad: 3-4 års ålder
Dräktighetstid: 96-110 dagar

Utbredning
Delar av Asien
Antal i det vilda ( år 2016 )
3900
Bevarandestatus (IUCN)
Starkt hotad
  • LC
  • NT
  • VU
  • EN
  • CR
  • EW
  • EX
  • DD

Tigern lever och jagar ensam. Den äter främst större hovdjur, till exempel hjortar, men jagar även andra djur som vildsvin och apor. Tigern är mest aktiv under dygnets mörka timmar och tillbringar resten av dygnet i vila. Hanarna rör sig över ett större område än honorna och ett tigerrevir i exempelvis Indien kan uppgå till runt 60 kvadratkilometer för hanarna och 25 kvadratkilometer för honorna. I områden med lägre bytestäthet, som till exempel Sibirien, kan ett tigerrevir vara upp till 1 000 kvadratkilometer.

Trivs i olika naturtyper och klimat

Tigerhonan blir könsmogen vid 3-4 års ålder. Tre månader efter parningen föder hon vanligtvis 1-3 mycket små, blinda och hjälplösa ungar. Den första månaden hålls de väl gömda, gärna i en grotta eller bland täta buskar. Ungarna diar tills de är fem månader gamla, men börjar att äta kött redan efter sex veckor. Vid sex månaders ålder börjar ungarna att jaga tillsammans med sin mamma och vid två års ålder lämnar de henne för gott.

Bara tigern har tillgång till vatten och föda samt skydd för sig själv och sina ungar trivs den i mycket olika naturtyper och klimat. Den kan leva i Sibiriens kalla barrskogar, i norra Kinas ekskogar eller i Sydostasiens monsun-, bambu-, mangrove- och regnskogar.

En hotad art

Antalet vilda tigrar har minskat dramatiskt under 1900-talet. I dag återstår runt 4 000 individer. Lämpliga tigerområen har dessutom förändrats starkt så idag finns bara 6-7% kvar av tigerns forna jaktmarker.
Jakt och skogsavverkning på grund av ett allt högre befolkningstryck är de främsta anledningarna till att tigrarna minskar i antal. Inte minst har den ökande användningen av palmolja resulterat i omvandling av många skogar till monokulturer av oljepalmer. På senare år har också användandet av malda tigerben i såkallade tigervin ökat starkt . Uppgången i den sydasiatiska och östasiatiska ekonomin sedan mitten av 1970-talet har lett till en hög efterfrågan på tigerprodukter, även bland grupper i Nordamerika och Europa.

Tigern och människan

När tigerns skogar och dess bytesdjur reduceras ökar risken för konflikter mellan människor och tigrar. Tigrarna ser människans boskap som lätta bytesdjur. Och på många ställen, inte minst i tigerlandskapets spridningskoridorer dödas mängder av tamboskap av tigrar. För att minska dessa konflikter gäller det att hålla tillräckligt höga vilda bytespopulationer, samarbeta med bybor med exempelvis biogasanläggningar eller effektiva spisar så att ingen behöver vandra in i tigerskogarna efter ved.

Tiger

Hjälp oss öka
antalet tigrar

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Tigerfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för att rädda tigrarna.

 Hjälp oss att förverkliga målet att öka antalet tigrar – bli Tigerfadder! 

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Signera autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Nya rön om de olika tigerunderarterna

Traditionellt har forskningen beskrivit åtta underarter av tigrar, bengalisk, indokinesisk, sydkinesiskt, Java, Bali, Sumatra, kaspisk, och Amurtiger. Senare föreslogs efter genetiska studier att de tigrar som finns på majasiska halvön tillhörde en separat underart, malajtiger, vilket gav nio olika underarter av tigrar. Fyra av dessa är idag försvunna, bali-, java-, kaspisk- och sydkinesisk tiger (som bara finns i ett begränsat antal i hägn).

År 2015 publicerade ett forskningslag en studie där man använt nio olika karaktärer när man analyserade arten tiger. Det var morfologiska (kranium inklusive tänder, päls), ekologiska (klimat, habitat, bytesdjur) och genetiska/molekylära karaktärer som man undersökte från ett stort antal tigrar som representerade alla de nio underarterna.

Resultatet av deras studie är mycket intressant. Analysen visade att de nio underarterna bara är två! Det var bara de tigrar som funnits på den indonesiska övärlden som vara så pass olika så att de skilde ut sig statistiskt från alla de som kom från fastlandsasien. Forskarna föreslog att man nu skall tala om ötigrar (dvs de från Java, Bali och Sumatra) med föreslaget namn Panthera tigris sondaica, och fastlandstigrar (alla övriga) med föreslaget namn Panthera tigris tigris.

Bland fastlandstigrarna är det dock stor skillnad i utnyttjat habitat. De som finns i norr (Ryssland och angränsande Kina) lever i skogar med kalla snöiga vintrar.

Författarna föreslår därför att man delar upp fastlandstigrarna i två förvaltningsområden (management units). De som finns i Ryssland och norra Kina (dvs Amurtigrar) i ett och övriga i söder i ett andra förvaltningsområde.
Fördelen med denna indelning är att naturvårdsarbetet förenklas, i och med att man inte måste ta hänsyn till de många olika underarterna. Exempelvis kan man använda ryska tigrar när man vill återinföra tigrar i Kazakstan, och indiska tigrar vid eventuell framtida återutsättning i Kambodja.

Källa: Wilting, A., A. Courtiol, P. Christiansen, J. Niedballa, AK Scharf, L. Orlando,N. Balkenhol, H. Hofer, S. Kramer-Schadt, J. Fickel, AC. Kitchener. 2015. Planning tiger recovery: Understanding intrespecific variation for effective conservation. Sci. Adv. 1, e1400175

Tidigare uppdelning i underarter

Sydkinesisk tiger

Sydkinesisk tiger finns inte längre i det vilda utan enbart i hängn.

Indokinesisk tiger

Finns idag framförallt i gränstrakterna mellan Thailand och Burma (Myanmar).

Sibirisk tiger

Sibirisk tiger kallas även Amurtiger. Finns idag i Ryska fjärran östern och ett mindre antal i det angränsande Kina. Senaste ryska inventeringen visar att de ökar och att det finns minst 433 tigrar i Ryssland. Den är tillsammans med den bengaliska tigern den största av tigrarna.

Ötiger

Den underart som idag kallas ötiger fanns tidigare på de tre Indonesiska öarna Java, Bali och  Sumatra. Idag finns de bara kvar på Sumatra, där de hela tiden hotas av skogsbruk och palmoljeplantagens utbredning.

Bengalisk tiger

Bengalisk tiger också kallad indisk tiger, är den underart det finns flest  av. De senaste inventeringarna visar att det finns 2226 i Indien, 198 i Nepal, 103 i Buthan och 106 i Bangladesh.

Indien är det viktigaste tigerlandet i Asien. Här jobbar WWF för att öka antalet tigrar, som en del i det övergripande målet att dubblera tigrarna i världen till år 2022.

Kaspisk tiger

Den kaspiska tigern hade tidigare ett stort utbredningsområde, från Kazakhstan till Kaspiska havet, men är sedan 1970 utdöd.
Idag finns långt framskridna planer på att återinföra ryska tigrar till Kazakhstan – Till ett område söder om Balkansjön som tidigare var ett hem för tigrar.

Var finns tigrarna?

Kartan visar tigerns utbredning i de 13 tigerländer (2010) som medverkar i projektet, Klicka på kartan så blir den större. Antalet tigrar ökar i Indien men i Sydostasien är situationen svår. Värst är läget i Kambodja, Vietnam och Laos som förmodligen inte har några  vilda tigrar kvar idag.

Men för första gången på decennier ser vi en uppåtgående trend för tigrarna, där flera länder har tigrar på uppgång. Mest ökar de i Indien, Ryssland, Nepal och Bhutan. Totalt uppskattas antalet tigrar till ungefär 4 000 – en ökning från cirka 3 200 tigrar 2010.

Karta över tigerns utbredning

gåva-tiger

Ge bort ett fadderskap

Den perfekta presenten till den som har allt – ge bort ett fadderskap för att rädda utrotningshotade djur! Ge bort en gåva som gör skillnad!

Läs mer

Senast ändrad 26/07/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se