Gå till huvudinnehållet
_WW1255716

10 viktiga

resultat från

tigerns år

2022 var Tigerns år enligt den kinesiska kalendern och under året togs extra krafttag för bevarandet av tigrarna och deras livsmiljöer.

Tiger at Bandhavgarh National Park, India.

1. TIGERORGANISATIONERNA ANTOG EN GEMENSAM VISION

De sex icke-statliga organisationerna som är närmast involverade i arbetet för tigrarna samlades och skapade en gemensam vision för tigerns framtid.

I visionen Securing a Viable Future for the Tiger finns bland annat förslag på högt satta mål för arbetet inom Global Tiger Recovery Programme 2022-34. Den har delats med alla länder där det finns tigrar och alla medlemmar i Global Tiger Initiative och bidrar förhoppningsvis till ännu högre ambitioner i tigerarbetet framöver.

Snare confiscated in the Phnom Prich Wildlife Sanctuary, Cambodia

2. WWF & TRAFFIC LYFTE HUR MÅNGA KATTDJUR SOM DÖDATS AV SNAROR I ASIEN

En rapport från WWF och TRAFFIC visade på vilket dödligt hot olagligt utplacerade snaror är mot Asiens stora kattdjur. Mellan 2012 och 2021 dödades minst 387 tigrar, leoparder, snöleoparder och asiatiska lejon till följd av jakt med snaror i sju asiatiska länder.

De flesta av snarorna har hittats utanför skyddade områden, vilket visar att arbetet med parkvakter och skyddade områden gör en stor skillnad för djuren. I rapporten uppmanar WWF och TRAFFIC regeringarna där dessa stora kattdjur finns att prioritera åtgärder för att stoppa tjuvjakten med snaror.

3. WWF PEKADE UT OMRÅDEN FÖR TIGRARNA ATT ÅTERVÄNDA TILL

I dag lever världens tigrar på knappt 5% av sitt historiska utbredningsområde. Mer plats skulle skapa bättre förutsättningar för att öka antalet tigrar. I rapporten Restoring Asia’s Roar identifierade WWF 1,7 miljoner kvadratmeter i 15 länder som skulle vara lämplig livsmiljö för tigrarna. Sammantaget skulle hela det nya identifierade området bli dubbelt så stort som det nuvarande.

I rapporten uppmanas regeringarna i de länder som har tigrar att inte bara fokusera på var tigrarna bor i dag utan även på vilka områden de kan återvända till. Genom att satsa på att få tillbaka tigrar i dessa områden har länderna potential att avsevärt öka den globala ansträngningen för att stoppa och vända nedgången för tigrarna, men även vad gäller förstörelsen av naturen i stort.

WWF_TIGER_YOUTHSUMMIT

4. INTERNATIONAL TIGER YOUTH SUMMIT ÄGDE RUM FÖR ANDRA GÅNGEN

I juli 2022 samlades unga tigerbeskyddare från hela världen vid det andra stora tigermötet för unga – International Tiger Youth Summit. Mötet anordnades av WWF och resulterade i att deltagarna nedtecknade vad de anser behöver göras av regeringar, lokalsamhällen och individer för bevarandet av tigrarna i framtiden.

De som är unga i dag är de som driver på morgondagens förändringar och det är förstås mycket viktigt att tillvarata deras engagemang.

Two tiger cubs (Panthera tigris) run together in Bardia National Park, Nepal.

5. NEPAL HAR NÄSTAN TREDUBBLAT ANTALET TIGRAR

År 2009 hade Nepal cirka 121 vilda tigrar i landet och antalet blev allt färre. För att vända trenden gick de med i det globala åtagandet för att dubbla antalet tigrar i världen till år 2022, det så kallade TX2.

På den globala tigerdagen 29 juli 2022 meddelade de nepalesiska myndigheterna att antalet tigrar nu var uppe i 355 stycken, och att TX2-målet nu var passerat med råge! Landet har visat att med politiskt vilja och rätt åtgärder så kan trenden vändas.

6. TIGERHONA OCH FYRA UNGAR FÅNGADES PÅ BILD I MALAYSIA

 

Detta är förstås inget resultat i sig, men då det finns färre än 150 tigrar kvar i Malaysias djungler är detta ett positivt besked om att de insatser som görs kommer i rättan tid. Landet har ökat sina ansträngningar för att rädda tigern från utrotning i landet och bland annat instiftat en nationell Tiger Task Force och regeringen har avsatt mer pengar till parkvakter och för skydd av områden som är viktiga för tigern.

Tiger at Kabini Tiger Reserve, India.

7. WWF SLÄPPTE RAPPORT OM ATT LEVA SIDA VID SIDA MED TIGRAR

Vi människor breder ut oss allt mer och det innebär att vi i allt högre utsträckning tvingar naturens invånare att dela hem med oss. Det har fått till följd att mer än 46 miljoner människor i dag lever nära tigrar – något som mer än någonsin belyser vikten av att hitta lösningar som gör att människor och vilda djur ska kunna samexistera utan konflikter.

Under året släppte WWF rapporten Living With Tigers som bland annat betonar hur en del av lösningen på detta växande problem är att ge de människor som faktiskt lever nära tigrarna möjlighet att vara delaktiga i naturvården. Lokalsamhällena måste involveras och tillåtas att dra fördel av de jobbtillfällen som exempelvis turismen runt reservaten skapar för att hitta en samexistens som fungerar i det långa loppet.

_WW1198166

8. THAILAND SLÄPPTE UT HJORTAR FÖR ATT ÖKA ANTALET TIGRAR

Sambarhjorten är ett perfekt byte för tigrarna i Thailand, men på många ställen finns det inte tillräckligt med hjortar för att antalet tigrar ska kunna öka. Under 2022 fortsatte därför thailändska myndigheter, med stöd av bland andra WWF Thailand, att släppa ut mer än 40 sambarhjortar i nationalparkerna Mae Wong och Khlong Lan.

I samma parker arbetar WWF även med att återställa grässlätter och att skapa konstgjorda saltstenar för att se till att hjortarna har det som behövs för att kunna frodas. Förhoppningen är förstås att fler hjortar framöver även ska betyda fler tigrar.

9. TIGRARNA FORTSATTE ATT BLI FLER

Under 2022 meddelade Den internationella naturvårdsunionen (IUCN) att antalet tigrar har stigit från uppskattningsvis 3200 år 2010 till cirka 3726 – 5578 tigrar år 2022, med ett medelvärde på 4500. Sedan dess har dessutom Nepal gått ut med nya, positiva siffror för sina tigerpopulationer och både Bhutan och Indien förväntas presentera nya siffror under 2023.

Detta glada besked är förstås ett bevis på att det går att uppnå positiva resultat med rätt insatser, och trots att tigrarna fortfarande blir allt färre i Sydostasien kan vi fortfarande vända trenden om vi fortsätter att kämpa.

Tiger (Panthera tigeris) in Ranthambore Tiger Reserve, India.

10. TIGERFRAMGÅNGAR PRISADES

Prisa de som prisas bör – under året delade WWF tillsammans med våra partners ut priset TX2 Awards till de områden som gjort extra stor skillnad för att öka antalet vilda tigrar. De angränsade tigerreservaten Pench i Madhya Pradesh och Maharashtra, Indien fick pris för sitt hårda arbete för att fördubbla tigrarna i området.

Ett andra pris, Conservation Excellence, som uppmärksammar hög kvalitet på förvaltning av tigerområden gavs till ett närliggande område i centrala Indien, nämligen Satpura tigerreservat.

Tiger

Hjälp oss öka
antalet tigrar

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Tigerfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för att rädda tigrarna. Bli Tigerfadder – hjälp oss öka antalet vilda tigrar! 

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

faktaomtiger_hero

Vill du veta mer om tigrar och WWFs arbete?

Läs här

Dela gärna:

Senast ändrad 06/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se