Gå till huvudinnehållet

Vattenkemi

Summering
Undersök vattenkemin i en sjön/å genom att ta vattenprov och mäta pH, ledningsförmåga, nitrathalt och fosfathalt. Gör en bedömning av sjöns/åns vattenkvalité.
vattenkemi
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att lära sig beskriva tillståndet i en sjö/å med hjälp av vattenkemi. Att lära sig att göra en bedömning om sjön/ån är påverkad av försurning eller övergödning.

Det här behövs

 • Burkar/flaskor med lock för att ta vattenprov
 • pH-stickor eller pH-meter
 • Konduktivitetsmätare
 • Fosfatstickor
 • Nitratstickor
 • Internet

Gör så här 

 1. Ta med klassen till en sjö eller å för att vattenprover och undersöka vattenkemin. Det är bra att komma ut en bit ifrån stranden när ni tar proverna. Använd en båt eller gå ut på en brygga. 
 2. Dela in eleverna i fyra grupper som får i uppgift att undersöka vattnet på olika sätt.
 3. Låt eleverna att sätta fast flaskan/burken de ska ta vattenprovet med på en trästav för att de ska kunna ta proverna en bit under ytan. Be alla grupperna att hämta vatten på flera olika ställen för att se om mätvärdet blir samma på alla platser.
 4. Ge grupp ett i uppgift att mäta vattnets pH med pH-stickor eller med pH-meter.
 5. Ge grupp två i uppgift att mäta vattnets elektriska ledningsförmåga med konduktivitetsmätare. Det ger ett mått på hur mycket joner som finns i vattnet. Ledningsförmågan varierar med temperaturen. 
 6. Ge grupp tre i uppgift att mäta fosforhalten i vattnet. Fosfathalten mäts enklast med stickor. Fosfathalten indikerar oftast om det finns utsläpp. Fosfor kan snabbt tas upp av växter när det finns i vattnet i form av fosfatjoner. Det är viktigt att ha rena (=noggrant ursköljda utan diskmedel) burkar och flaskor vid den här mätningen.
 7. Ge grupp fyra i uppgift att mäta nitrathalten i vattnet. Nitrathalten mäts enklast med stickor eller ampuller. Kväve kan tas upp av växterna när det finns i form av nitratjoner. Nitrathalten indikerar utsläpp från avlopp eller läckage av gödningsämnen till vattnet. 
 8. Låt eleverna göra en bedömning av vattnets kvalité utifrån de värden de har uppmätt och jämföra resultaten från olika mätningar om de har gjort flera. Värdena ger er svar på om sjön/ån är påverkad av försurning eller övergödning.
  – Är vattnet försurat, pH<6? I så fall, vad kan det bero på?
  – Är vattnet påverkat av övergödning?
  – Jämför de uppmätta värdena av fosfat och nitrat med gränsvärden som ni hittar Havs- och vattenmyndighetens hemsida, här och här. 
 9. Låt sedan eleverna svara på följande frågor:
  – Vilka är de möjliga förorenings-källorna i området?
  – Vilka åtgärder som skulle kunna förbättra sjöns miljö?

Övergödning

Fosfor är ett nödvändigt näringsämne. För mycket fosfor verkar dock som gödsel och får mängden växter i vattnet att öka. Växer det mycket kallas det för övergödning och den leder till igenväxning och syrebrist och i värsta fall döda bottnar. Det är vanligt i sjöar och åar i jordbruksområden som får ta emot mycket näringsämnen från åkrar och avlopp. I havsvatten är kväve det näringsämne som i stora mängder bidrar till övergödning.

Dela gärna:

Senast ändrad 05/06/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se