Gå till huvudinnehållet

Fågelbon och fågelsång

Summering
Lyssna efter fågelläten. Markera på ett papper var du befinner dig och var fågeljuden finns. Leta efter bohål av hackspettar.
fagelbon-och-fagelsang
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att lära sig mer om fåglar.

Det här behövs

 • Vita pappersark
 • Pennor
 • Fågelbok eller internet
 • Eventuellt kikare

Sånglärka
Sånglärka

Gör så här

 1. Gå ut i naturen med klassen och dela in dem i par.
 2. Be paren stå stilla en stund och lyssna efter fågelläten.
 3. Be varje par att ta ett papper och göra ett kryss mitt på pappret som representerar deras placering. 
 4. Be paren att sätta siffran 1 på pappret när de hör den första fågeln. Siffran ska visa fågelns placering i landskapet, i förhållande till där paret står. Gör en liten siffra om fågeln sjunger tyst och en större siffra om fågeln sjunger starkt. Be paren fortsätta med att sätta siffran 2 för nästa fågel och så vidare.
 5. När de hört och placerat in minst fem stycken fågelläten kan de fundera på följande frågor:
  – Är fåglarna samlade på någon speciell plats i landskapet?
  – Varför vill de vara just där?
  – Hur många fåglar sjöng svagt respektive starkt?
  – Varför tror ni att fåglar sjunger?
  – Hur många olika fåglar hörde ni?
  – Känner ni igen något fågelläte? Kan ni namnet på fågeln?
  – Hörde ni fler fåglar än ni såg?
  – Ta reda på namnet på minst en fågel.
 6. Fråga eleverna om de vet hur fåglar bygger bon. Finns det olika sätt? Låt paren undersöka om de kan se bohål eller andra typer av bon i levande eller döda träd och be dem sedan att prova att bygga ett fågelbo av naturmaterial.
 7. Låt eleverna placera ut sina bon i naturen om de vill. Reflektera sedan tillsammans.
  – Hur gick det att bygga bon? Var det svårt?
  – Kommer fåglar flytta in i de bon vi byggt?
  – Finns det andra sätt att bygga bon till fåglar?
 8. Avsluta i klassrummet med att låta paren ta reda på mer om någon fågel som ni sett eller hört under dagen. Be dem redovisa genom att rita och skriva ett informationsblad om fågeln.

Fåglar bygger bon på olika sätt

Hackspettar hackar ut hål för att bygga bo i till exempel. De använder sitt bohål under en sommar. Året efter kan något annat djur använda bohålet. Andra fåglar bygger bon av växtmaterial, en del bygger ett nytt bo varje år medan exempelvis, kråkfåglar och rovfåglar bygger vidare på ett gammalt bo. 

Dela gärna:

Senast ändrad 18/05/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se