Gå till huvudinnehållet

Siktdjup

Summering
En undersökning av siktdjupet i ett vattendrag kan leda till förståelse för hur vatten påverkas av närliggande verksamheter.
siktdjup
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att undersöka siktdjupet i en sjö eller i havet.

Det här behövs

 • Genomskinliga burkar
 • Siktskiva eller material till att tillverka en (vita plastlock, snöre, lina och tyngd)
siktdjup-wider

En siktskiva kan tillverkas av ett plastlock med cirka 20 cm i diameter. Gör tre hål och dra snören igenom. En tyngd fästes under, och längst upp knyts de tre ändarna ihop med en lina. Markera varje decimeter på linan så att det blir en mätlina.

Gör så här

 1. Inled övningen inne med att gå igenom hur en siktskiva används och genom att låta eleverna tillverka en eller flera enligt beskrivningen till vänster.
 2. Gå med eleverna till en sjö eller en damm i närheten av skolan.
 3. Dela in eleverna i grupper och be varje grupp att sänka ner en siktskiva i vattnet och undersök hur många centimeter skivan kan sänkas innan den ”försvinner”? 
 4. Ge sedan grupperna i uppgift att hälla lite av vattnet i en genomskinlig burk. Be grupperna att studera vattnet och försöka svara på följande frågor:
  – Är vattnet klart eller grumligt?
  – Vilken färg har vattnet?
  – Har vattnet någon lukt?
  – Vad gör vattnet grumligt?
  – Är det något som rör sig i vattnet?
 5. Samla grupperna igen och gå gemensamt igenom frågorna. Utveckla också elevernas svar genom att ställa följdfrågor, exempelvis:
  – På vilket sätt påverkas vattnet i det här vattendraget av mänskliga aktiviteter?
  – Skulle påverkan kunna minskas? Vad skulle det i så fall leda till för vattnet, växterna, djuren, människorna som bor där och deras aktiviteter?

Dela gärna:

Senast ändrad 29/05/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se