James Morgon / WWF-Canon

Palmolja

Hur många av oss tänker på vilken sorts matolja som finns i det vi äter? Världens viktigaste vegetabiliska olja, palmolja, finns i mat och produkter som vi använder varje dag. Förutom i margarin, kakor, friterade produkter och choklad kan palmolja också finnas i smink, tvål, tvättmedel, ljus och mycket annat. Restprodukter efter utvinning av palmkärnolja från oljepalmsodlingarna i Sydostasien används också och exporteras till Sverige för att bli djurfoder.

 

Foto: Sjöberg Bild, WWF/Cede Prudente, WWF/Alain Compost

 

Oljepalmsplantage hotar ovärderliga regnskogar

En ständigt ökande världshandel gör att vi konsumenter allt mer påverkar förhållanden på andra håll i världen. Ofta är vi konsumenter inte medvetna om vilka effekter våra inköp och vår konsumtion har. Det behöver vi ändra på. Vi måste både reagera och agera! Enorma arealer av världens mest artrika regnskog har huggits ned och ersatts av oljepalmsodlingar. I samband med det har människor, djur och växtarter trängts undan och fått kraftigt försämrade eller förstörda livsmiljöer.


Ursprungsbefolkningarnas hävdvunna rättigheter sätts åt sidan och lokalbefolkningarnas intressen hotas. Förutom hoten mot viktiga och ovärderliga ekosystem bidrar omvandlingen av tropikskog till stora utsläpp av växthusgaser och har negativa effekter på de omgivande områdenas tillgång till rent vatten. Men det behöver inte vara så; vi kan ställa krav på en mer ansvarsfull produktion som tar hänsyn till både natur och människor.

 

Utveckling med högt pris

Produktionen av palmolja ökar snabbt och uppgår nu till närmare 60 miljoner ton per år, varav 86 procent produceras i Indonesien och Malaysia. Plantagerna är extremt storskaliga och sträcker sig mil efter mil i landskapet.

 

James Morgan/WWF-Canon

Men den snabba ökningen har skett till ett högt pris. Mer än en tredjedel av de nya plantager som anlagts i Indonesien, Malaysia och Papua Nya Guinea under de senaste tjugo åren har skett på bekostnad av värdefull tropiksskog.

 

Ett annat stort problem är de plantager som anlagts på torvmarker i Indonesien och Malaysia. Här räknar man med att omkring två tredjedelar av de utsläpp av växthusgaser som orsakas av oljepalmsplantagerna kommer från de 17 procent av plantagerna som anlagts på torvmarker.
Det finns förutsättningar att möta den ökade efterfrågan genom att öka produktiviteten på befintliga plantager och genom att plantera på redan avskogad mark.

 

Produktiv olja

Oljepalmen är 4-9 gånger mer produktiv per ytenhet än till exempel raps och solros. Den är grön året runt och kräver mindre vatten, gödning och bekämpningsmedel än andra oljeväxter. Odlingen är arbetskrävande och skörd sker så ofta som var fjortonde dag.

 

I dag räknar man med att 4,5 miljoner människor enbart i Sydostasien får sin försörjning genom att odla oljepalm, som också passar utmärkt för småskalig odling. I exempelvis Indonesien produceras 40 procent av palmoljan av småbrukare som därigenom kan försörja sig och höja sin levnadsstandard.

 

Intresset för odling av oljepalm har också ökat snabbt i till exempel Kamerun, Liberia och Demokratiska republiken Kongo i Afrika, i Peru och Brasilien i Sydamerika och i Papua Nya Guinea.

 

Certifiering eller bojkott?

WWF tror inte på bojkott av palmolja. I stället är det viktigt att vi använder oss av de möjligheter vi har när det gäller att arbeta för en mer ansvarsfull utveckling. Vi konsumenter i de rikare delarna av världen måste ställa tuffare krav på de företag som handlar med palmolja och som använder palmolja i sina produkter.

 

Därför har WWF tillsammans med intressenter i hela kedjan – från plantage till butik –initierat ”Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO” för att ta fram en standard för en mer hållbar produktion. Arbetet inom RSPO bygger på att successivt höja kraven. Ett resultat är New Plantings Procedure som innebär att information om nya plantager måste presenteras i förväg, vilket ger möjligheter för alla att föra fram sina synpunkter, inte minst lokalbefolkningen och organisationer som WWF. Det finns fortfarande mycket kvar att göra och WWF är engagerad på många olika sätt för att successivt stärka arbetet inom RSPO.

 

Ställ krav på certifierad palmolja!

Som konsumenter ska vi ställa krav på att palmoljan som finns i de produkter vi använder och i de livsmedel vi äter ska vara certifierad enligt RSPO. De företag som handlar med och använder palmolja måste omgående skaffa certifikat för all palmolja de köper och i princip endast använda palmolja som kommer från certifierade plantager.

Senast uppdaterad 2016-09-20

 

Så påverkas djurlivet av bränderna på Borneo och Sumatra

2015-11-05
Svåra bränder med kraftig rökutveckling härjar sedan mer än tre månader den indonesiska övärlden. Inverkan är stor på både människor och djur, inte minst orangutangerna på Borneo.
Lägesrapport - så påverkas djurlivet av bränderna på Borneo och Sumatra


Här hemma har röster höjts som uppmanar till totalstopp för alla produkter som innehåller palmolja. Bakgrunden är att många bränder startar när ny mark röjs för oljepalmsplantager. Men att bojkotta palmolja hjälper vare sig regnskog eller orangutanger eller alla de människor i Indonesien som drabbats av bränderna.
Om Indonesiens enorma oljepalmsplantager brukades mer hållbart skulle vi sannolikt slippa jättebränder

Palmolja – världens viktigaste vegetabiliska olja

Palmolja är världens viktigaste vegetabiliska olja och produktionen förväntas fördubblas under de närmaste tio åren. Oljan är mycket användbar och finns i allt från livsmedel till kemisk-tekniska produkter, kosmetika och även som råvara för bioenergi och biodiesel. Framför allt är palmolja den viktigaste matoljan och kalorikällan för många miljoner människor i syd. De länder som konsumerar mest palmolja är Indonesien, Indien och Kina. På fjärde plats kommer EU.

WWFs mål – 50 procent certifierad palmolja år 2020

År 2013 godkände medlemmarna i RSPO skärpta principer och kriterier, vilket är en utveckling i rätt riktning. WWF stödjer också de mer progressiva företag som vill ligga i framkant. I dag är nästan 20 procent av den globala produktionen av palmolja certifierad och WWFs mål är att 50 procent av den globala konsumtionen av palmolja är certifierad enligt RSPO år 2020. Vi är redan en bra bit på väg men både producenter och de som köper palmolja måste stärka sitt arbete samtidigt som finansiärer inom palmoljeindustrin måste ställa krav på mer ansvarsfull produktion.


WWF för en ständig dialog med både producenter och palmoljeköpare över hela världen. Även i Indien, Kina och Indonesien, som är världens största marknader för palmolja, ökar nu medvetenheten, och de allra första företagen har börjat agera.