© WWF-Canon / Martin Harvey

Ekologiska fotavtryck

... och hur många planeter skulle krävas om alla levde som du?

 

Räkna ut ditt koldioxidfotavtryck i WWFs Klimatsmartkalkylator

 

Kalkylator för skolor och elever

WWFs fotavtryckskalkylator för skolor och elever 

 

 

Vårt sätt att leva blir ekologiska fotavtryck i naturen

Allt vi människor gör har inverkan på miljön på något sätt. Och egentligen skulle det behövas 1,5 planet för den livsstil vi har här på jorden. Maten vi äter, kläderna vi har på oss, ja allt som produceras får effekter för världens skogar, hav, vattendrag, mark, luft, djur och växter. Ju mer vi producerar och konsumerar, desto mer påverkas allt levande omkring oss. När vi studerar våra ekologiska fotavtryck förstår vi mer om denna påverkan och kan bättre bidra till samhällets omställning mot en mer ansvarsfull produktion och konsumtion.


Var i världen syns dina avtryck?

När man talar om ekologiska fotavtryck menar man ibland de mycket konkreta spåren av vår konsumtion, det kan vara ett kalhygge i tropikerna som drevs fram pga palmoljan i mina chips, eller förgiftat grundvatten och försaltade åkrar som kan kopplas till bomullen i min T-shirt. Det finns många vanliga handelsvaror som idag tas fram på ett mycket ohållbart sätt.
Klicka här om du vill veta mer om var i världen dessa varor sätter spår och vad som görs åt detta 


Så beräknar man ekologiska fotavtryck

I beräkningar av det ekologiska fotavtrycket utgår man inte från konkreta spår i naturen utan man använder statistik över konsumtion och produktion för att uppskatta hur mycket av planetens förnyelsebara förmåga som behövs för att ta fram allt som vi konsumerar och absorbera avfallet som bildas. I Living Planet Report rapporterar WWF regelbundet hur fotavtrycket för mänskligheten och de olika nationerna utvecklas samtidigt som effekterna på den biologiska mångfalden visas. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas 4,2 planeter.
Klicka här om du vill veta mer om fotavtrycksberäkningarna

 

Städer och ekologiska fotavtryck

En stor del av det ekologiska fotavtrycket inklusive koldioxidfotavtrycket härstammar från aktiviteter kopplade till städer. Mänskligheten blir alltmer urban och här finner vi många av de stora hållbarhetsutmaningarna. Samtidigt som vi i Nord lever som om vi hade tre planeter till förfogande får människor i Syd inte utrymme att tillfredställa sina mest basala behov. Hur ser infrastrukturen och de tekniska lösningarna ut som säkrar en god livskvalitet för alla – utan att utarma ekosystemen och den biologiska mångfalden? Vilka är framtidens hållbara urbana livsstilar?  Samtidigt som det finns stora problem finns det också fantastiska möjligheter.

Genom innovationer och samarbete mellan olika aktörer kan städer utveckla smarta sätt att möta mänskliga behov med minimala fotavtryck och med bibehållen eller ökad livskvalitet.

Läs mer om WWF och hållbara städer

 


 

Lär dig mer om dina avtryck!

Lär dig mer om våra ekologiska fotavtryck och områdena soja, palmolja och tropiskt timmer. Vi utgår från en grillkväll.

Följ med på grillfest!

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-02-20

  

WWF Earth Hour 2017
- tillsammans för klimatet

Earth Hour 2017 - Tillsammans för klimatet


Lördag 25 mars 2017 klockan 20.30-21.30 lokal tid tar världen ställning för planeten under WWF Earth Hour – världens största miljömanifestation. Var med och uppmana makthavarna att ta krafttag för klimatet du också!

Allt om Earth Hour 2017

Living Planet Report

Living Planet Report 2016

WWF rapporterar regelbundet om planetens tillstånd och mänsklighetens ekologiska fotavtryck i Living Planet Report, LPR.

Mer om Living Planet report

 

Ladda ner rapporterna här:

 Living Planet Report 2016 engelsk fullversion

 Living Planet Report 2016 engelsk sammanfattning

 Living Planet Report 2016 svensk sammanfattning