© WWF-Canon / Martin Harvey

Ekologiska fotavtryck

... och hur många planeter skulle krävas om alla levde som du?

Allt vi människor gör har en inverkan på miljön på något sätt. Och människan lever idag som om vi hade 1,6 planeter för att ta fram alla resurser och absorbera våra utsläpp. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas 4,2 planeter.

Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar? Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator – genom att svara på frågor om ditt boende, resande, dina matvanor och din shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den.

 

Testa dig själv med Klimatkalkylatorn! Lansering 14 mars!

Klicka på bilden eller gå till www.klimatkalkylatorn.se för att starta testet!


Vill du veta mer om Klimatkalkylatorn?

Läs mer om klimatkalkylatorn och se exempel från andra som testat verktyget

Läs mer om metoden som SEI har använt för att ta fram beräkningarna
Läs frågor och svar om Klimatkalkylatorn eller ställ din egen fråga

 

 

 

Vår livsstil lämnar ekologiska fotavtryck i naturen

Maten vi äter, kläderna vi har på oss, ja allt som produceras får effekter för världens skogar, hav, vattendrag, mark, luft, djur och växter. Ju mer vi producerar och konsumerar, desto mer påverkas allt levande omkring oss. När vi studerar våra ekologiska fotavtryck förstår vi mer om denna påverkan och kan bättre bidra till samhällets omställning mot en mer ansvarsfull produktion och konsumtion.

 

En stor del av det ekologiska fotavtrycket inklusive koldioxidfotavtrycket härstammar från aktiviteter kopplade till städer. En allt större del av världens befolkning bor i städer och här finner vi många av de stora hållbarhetsutmaningarna. Foto: Michel Gunther / WWF

Så beräknar man ekologiska fotavtryck

I beräkningar av det ekologiska fotavtrycket utgår man inte från faktiska spår i naturen utan man använder statistik över konsumtion och produktion för att uppskatta hur mycket av planetens förnyelsebara förmåga som behövs för att ta fram allt som vi konsumerar och absorbera avfallet som bildas. I Living Planet Report rapporterar WWF regelbundet hur fotavtrycket för mänskligheten och de olika nationerna utvecklas, samtidigt som effekterna på den biologiska mångfalden visas. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas 4,2 planeter.
Klicka här om du vill veta mer om fotavtrycksberäkningarna

Masskörd av sojabönor. Foto: Alffoto / WWF

Var sker ditt avtryck?

Miljöpåverkan från vår konsumtion syns ibland på ett väldigt konkret sätt. Det kan ske direkt i vår närhet, men kan också vara ett kalhygge i Sydamerika orsakat av sojabönan som används till djurfoder för att få fram biffen du äter, eller förgiftat grundvatten och försaltade åkrar som kan kopplas till bomullen i din T-shirt.

Läs om var i världen dina fotavtryck lämnar spår

Senast uppdaterad 2017-04-07

  

Living Planet Report

Living Planet Report 2016

WWF rapporterar regelbundet om planetens tillstånd och mänsklighetens ekologiska fotavtryck i Living Planet Report, LPR.

Mer om Living Planet report

 

Ladda ner rapporterna här:

 Living Planet Report 2016 engelsk fullversion

 Living Planet Report 2016 engelsk sammanfattning

 Living Planet Report 2016 svensk sammanfattning 

Städer och ekologiska fotavtryck

En stor del av det ekologiska fotavtrycket inklusive koldioxidfotavtrycket härstammar från aktiviteter kopplade till städer. En allt större del av världens befolkning bor i städer och här finner vi många av de stora hållbarhetsutmaningarna. Foto: Michel Gunther / WWF

En stor del av det ekologiska fotavtrycket inklusive koldioxidfotavtrycket härstammar från aktiviteter kopplade till städer. En allt större del av världens befolkning bor i städer och här finner vi många av de stora hållbarhetsutmaningarna. Hur ser infrastrukturen och de tekniska lösningarna ut som säkrar en god livskvalitet för alla – utan att utarma ekosystemen och den biologiska mångfalden? Vilka är framtidens hållbara urbana livsstilar?

Läs mer om WWF och hållbara städer

Kalkylator för skolor och elever