Foto:Germund Sellgren

Rädda Östersjön!

Vårt vackra innanhav är ett av världens mest förorenade. Övergödning, överfiske, den ökande sjöfarten och våra utsläpp av miljögifter har gjort Östersjön till ett hav i kris. Men Östersjön går att rädda. Och vi har allt att vinna på att göra det!

 

Det är illa ställt med Östersjön. Död havsbotten breder ut sig mer och mer. Varje sommar hindrar den hälsoskadliga algblomningen oss från att bada och njuta av havet. Vi varnas till och med för att äta fet fisk från Östersjön.

Östersjön och djuren som lever där har anpassat sig under lång tid, men snart har de nått sin gräns. Vårt vackra hav klarar inte mer.  Vi står vid ett vägskäl där vi måste välja den hållbara vägen – vi har inte råd att misslyckas. Nu måste vi väcka liv i Östersjön!!


 

Algblomning Östersjön. Foto: WWF-Polen

Övergödning och algblomning

Övergödningen är ett av de största problemen i Östersjön idag.  Varför är övergödning så allvarligt, vad kan vi göra åt det, och hur kan du själv känna igen den giftiga algblomningen?

Läs om den dödliga kedjereaktionen


Hamn

Sjöfart och kryssningsturism

Försurning, övergödning och buller, nedskräpning och utsläpp. Sjöfarten måste bli mer havsvänlig, och för att väcka liv i Östersjön måste vi alla arbeta tillsammans. Från småbåt till kryssningsfartyg.

Så här jobbar WWF för en hållbar sjöfart


Skärgårdsfiskare. Foto: Lasse Burell

Östersjön - Vårt unika innanhav

Förorenat, överexploaterat och döende, men Östersjön är så mycket mer. Det är ett unikt ekosystem, ett semestermål, en arbetsplats och ett vackert och älskat hav. 

Läs mer om vårt unika hav

Så kan vi förvalta havet hållbart

Under tusentals år har vi betraktat haven som oändliga. Vi kunde segla på dem i evigheter,  fånga så mycket fisk vi ville och slänga vårt avfall där utan att det märktes. Nu börjar allt fler förstå att det är ohållbart.
Vi är alla beroende av havet


Stora Karlsö. Foto: Joakim Odelberg

Det här gör WWF för Östersjön

WWF arbetar för att skydda Östersjön på flera sätt. Vi vill stoppa ohållbart och illegalt fiske, hejda övergödningen, förhindra farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp.

Så jobbar WWF för ett levande Östersjön


Ejder. Foto: Germund Sellgren

Bli Östersjöfadder

Visste du att du kan bli Östersjöfadder och stödja WWFs arbete för Östersjön? Genom att bli fadder bidrar du till att skapa ett friskare och levande hav.

Stöd arbetet för Östersjön

 


Hur kan fiske på rovfiskar leda till bottendöd i Östersjön? Hör Weeping Willows-sångaren Magnus Carlson förklara det i filmen. Vill vi ha ett levande Östersjön för barn och barnbarn, måste vi agera nu!

 

Det här är en förenklad illustration av hur mängden torsk och alger hänger ihop i Östersjön. Som du kan se har det ett starkt samband. Överfiske kan leda till att vissa fiskarter försvinner, men också till allvarliga förändringar i hela det ekologiska systemet.

 

Östersjöns djurliv är unikt

Östersjön har en spännande historia. Den har varit både ett hav och en sjö och är nu lite av båda – en blandning av sött och salt. Därför är Östersjön speciell och sårbar, och ganska få arter klarar av att leva där. Här är några exempel!

 

Foto: Joakim Odelberg / WWF-Sweden

Sillgrissla - vår egen djupdykare

Sillgrisslan är den enda fågeln i Sverige som ruvar stående. Paret delar jämlikt på ruvningen och hjälps åt att mata ungen när den kläckts. Den vill ha fisk, främst skarpsill som föräldrarna dyker efter – ofta miltals ut till havs.

45 000 sillgrisslor i Östersjön


Foto: naturepl.com / Florian Graner / WWF

Tumlare - en ensam val

Har du någonsin haft turen att få syn på vår egen lilla tandval tumlaren? Den fridlystes i Sverige 1973 men har inte lyckats återhämta sig ännu.

 Östersjötumlaren - skygg och hotad


Foto: Wild Wonders of Europe / Magnus Lundgren / WWF

Torsk - en unik och viktig fisk

Torsken som lever i Östersjön är unik i sitt slag, då den klarar av den låga salthalten i vattnet. Om vi förlorar torsken, så förlorar vi en unik och viktig art i Östersjöns ekosystem.

Hur påverkar torsken Östersjön?

 

Havsörn. Foto: Ola Jennersten/WWF

Havsörn - majestätisk rovfågel

Från att ha varit hotad är havsörnen (Haliaeetus albicilla) nu en vanlig syn på många håll i Sverige och runt stora delar av Östersjön. Denna magnifika rovfågel som har en vingbredd på nästan 2,5 meter ses nu i hela landet ofta nära vatten.

Läs om havsörnens historia 


Foto: Ola Jennersten / WWF-Sweden

Sälar - mästersimmande fiskare

I Östersjön har vi tre olika arter sälar:  gråsäl, knubbsäl och vikare. Men att leva i Östersjön är inte alltid lätt ...

 

Läs om våra tre öronlösa sälar


Foto: Erling Svensen / WWF

Ål - fascinerande världsresenär

Den europeiska ålen är en unik och fascinerande art, som tyvärr är akut hotad. Ålens komplicerade livscykel och långa resor över stora delar av världen gör den extra utsatt.

Hur kan du hjälpa ålen?

 

 

Senast uppdaterad 2018-05-31

 

Ny WWF-rapport: Länder dåliga
på att skydda Östersjön

 

Östersjöländerna gör inte tillräckligt för att skydda Östersjön. Bland de nio granskade länderna är Sverige minst dåligt – men inget land gör tillräckligt för att nå målet om ett välmående Östersjön 2021.

Läs mer här

Så kan du hjälpa haven

Foto: Shutterstock

 

Du kan uppmana regeringen och dina lokalpolitiker att värna om våra hav, sjöar och vattendrag. Det kan du göra genom att kontakta din kommun, eller riksdagskansliet.

Det finns också mycket annat du kan göra för en bättre havsmiljö.

Läs mer och dela gärna våra tips

WWF guidar: Välj rätt fisk

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur. Besök Fiskguidens webbsida eller ladda ner mobilappen idag!

En Djuriskt kul podcast

 

Djuriskt kul - en podd om haven och djuren som lever där, på teman som sex, relationer, föräldraskap och matvanor. Podcasten leds av författaren, krönikören och programledaren Hanna Hellquist. Vid sin sida har hon WWFs havsexperter Tom Arnbom och Inger Näslund (och Hannas dvärgtax Ines).

Lyssna på podden här