Bli Tigerfadder! Foto: Shutterstock 

Bli Tigerfadder. Foto Shutterstock

Varför fadder?

Stoppa utrotningen!

 

Bestånden av vilda ryggradsdjur har i snitt minskat med 60 procent på mindre än 50 år. Och vårt sätt att leva är orsaken. Men vi människor är också lösningen. Och för att leva här på jorden är vi helt beroende av en stor biologisk mångfald.

Det finns bara 3900 tigrar kvar i det vilda, så varje tiger räknas! Som Tigerfadder bidrar du varje månad till WWFs arbete och bidrar till att rädda tigern, men även till att skydda andra utrotningshotade arter och till fler naturvårdsprojekt. Just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan ha större framförhållning och sätta in insatser med större kraft.


Ditt stöd är viktigt. Välkommen att bli stolt Tigerfadder!

 

Obs! För att du ska få premien/mjukdjuret före jul måste vi ha din autogiroanmälan i retur senast den 10 december.

 

Som Tigerfadder får du:

 • Välj mellan en tigermjukis eller en fin tigerberlock
 • Tigerrapporten (e-nyhetsbrev) fyra gånger per år med rapportering från WWFs projektledare i fält om konkreta natursvårdsresultat.
 • Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete.

  

Så här använder vi din gåva!Tack för att du är fadder!

Så här använder vi din gåva:

 

50 % Skydd av tiger

30 % WWFs naturvårdsarbete

10 % WWFs klimatarbete

 

10 % Insamling & administration

Förutom de pengar som går direkt till projekt för att skydda tigern, använder WWF också en del av medlen för att skydda andra arter, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Tack för ditt stöd för en friskare planet!

 

Världsnaturfonden WWF har 90-konto och kontrolleras av svensk insamlingskontroll. Det garanterar att din gåva används på rätt sätt. Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR) dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen. WWF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet. Mer detaljerad information om hur vi behandlar dina uppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy

 

Hoten


© naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon

Läget för världens sista tigrar är akut

I dag finns det endast omkring 3.900 vilda tigrar kvar i världen. De senaste hundra åren har antalet tigrar minskat med cirka 95 procent. Tre av de nio underarterna är redan försvunna och den sydkinesiska tigern är mycket nära utrotning.
 
Tjuvjakt och ett ökat befolkningstryck är de främsta anledningarna till att tigrarna minskar i antal. På senare år har användandet av malda tigerben i orientalisk medicin ökat kraftigt och tjuvskytte är vanligt. Uppgången av den sydasiatiska och östasiatiska ekonomin sedan mitten av 1970-talet har lett till en stor efterfrågan på dessa mediciner. Orientalisk medicin som innehåller tigerben har även en marknad i Nordamerika och i Europa.
 
Tigern, som lever och jagar ensam behöver stora levnadsytor och god tillgång till bytesdjur. Ökande skogsaverkning gör att tigerns skogar krymper. Hanarna rör sig över ett större område än honorna och ett tigerrevir i Indien kan uppgå till runt 60 kvadratkilometer för hanarna och 25 kvadratkilometer för honorna. I områden med lägre bytestäthet, som till exempel Sibirien, kan ett tigerrevir vara upp till 1.000 kvadratkilometer.  

Här kan du läsa mer om tigrar

 

Illegal djurhandel – en smutsig historia

Idag omsätter den illegala handeln med hotade arter ofattbara 65 miljarder kronor. Den får som följd att tusentals arter dödas och smugglas varje år. Roten till problemet är oftast pengar. Sorgligt nog är många arter värda mer döda än levande för tjuvjägare, smugglare och handlare. Tigerdelar har ett mycket högt värde på den svarta marknaden.

 

Bekännelser från en före detta tjuvjägare

WWF vill stoppa den brutala och illegala jakten och vi arbetar på bred front med detta, bland annat genom att utbilda parkvakter och stoppa handelskedjor för att hindra smuggling av djurdelar mellan olika länder. För att bekämpa tjuvjakten på tigrar arbetar WWF intensivt i tigerns utbredningsområde, bland annat i samarbete med tidigare tjuvskyttar och lokala regeringar. Filmen nedan visare en före detta tjuvjägares historia och bekännelser.

 

Vad gör WWF


© Adam Oswell / WWF-Canon

Stora segrar i kampen mot den illegala handeln

Efter alarmerande rapporter om att tjuvjakten på elefant, noshörning och tiger skjutit i höjden för att möta efterfrågan på produkter från vilda djur, startade förra året WWF och TRAFFIC tillsammans en global kampanj för att vända den negativa trenden. Tack vare ditt och andra supportrars stöd, har vi lyckats göra skillnad!

Några av årets många framgångar har vi samlat här. Vi har fortfarande mycket hårt arbete framför oss, och nu fortsätter vi kampen för att kunna säkra en framtid för dessa arter.

Tack för att du står tillsammans med oss på frontlinjen!


 

Ökat skydd

WWF arbetar hårt för att få tigerländerna att inventera sina tigrar, en förutsättning för att kunna nå målet om en fördubbling av antalet tigrar till 2022. Flera länder har räknat sina tigrar och resultatet har delvis varit glädjande positivt. Vilket är ett kvitto på att våra naturvårdsansträngningar lönar sig.
 
- I Indien har antalet tigrar ökat med 30 procent under de senaste tre åren – från 1.706 till 2.226 individer. Just nu pågår ytterligare en inventering av detta jättestora område och WWF väntar med spänning på resultatet. Förutom fotspår och spillning tar forskarna hjälp av väldigt många kamerafällor och DNA-tester. Räkningen omfattar ungefär 300.000 kvadratkilometer i 18 delstater. Tjuvjakten är fortfarande ett stort problem, men regeringen har börjat ta i med hårdhandskarna. Flera kriminella nätverk har avslöjats och de viktigaste tigerreservaten sköts och bevakas nu väl. Samarbete med lokalbefolkningen är avgörande, bland annat användandet av biogasanläggningar på gårdsnivå gör att konflikter minskar – när de boende inte längre behöver leta ved i tigerns skogar.- Det ser även ljust ut för tigrarna i Ryssland. Siffrorna från senaste tigerräkning i Ryssland visar att antalet är 540. För tio år sedan uppskattades antalet till mellan 423 och 502. Över 150.000 kvadratkilometer har finkammats av cirka 2.000 tjänstemän och experter.
 
- I Nepal finns enligt senaste inventeringen 198 tigrar (ökning med 67%), och just nu sammanställer regeringen resultatet av den senaste inventeringen. Alla tigerintresserade väntar med spänning på dessa resultet! Bhutan har 103 tigrar (ökning från 75) och Bangladesh har idag 106 (minsking från 440).
 
- Kina, Thailand, Burma och Malaysia har ännu inte räknat sina tigrar, men Malaysia är på god väg. I Indonesien har man ansträngt sig hårt och uppskattar idag antalet till mellan 350 och 500 tigrar. Tyvärr verkar det som om Vietnam, Laos och Kambodja har förlorat sina tigrar. Vi får därför konstatera att världens tigerländer har minskat till tio stycken.
 
- WWF har arbetat för en organisation för att stödja parkvakter i Asien och nu har RFA, Ranger Federation for Asia, startat och har idag 1.700 medlemmar från 11 länder.
 
- I Kenya används attackhundar för att fånga beväpnade tjuvskyttar och i exempelvis Indien, Ryssland och Kina finns nu specialtränade hundar som hjälper tullarna att finna gömda elfenben, noshörningshorn och tigerdelar. I Indien finns nu 25 specialtränade hundar i sju av Indiens tigerlandskap. I Kina har fyra hundar specialtränats och ett avtal mellan Kinas och Tysklands tullmyndigheter kommer att resultera i 10 avelshundar för att utöka programmet. Den ryska tullen använder också hundar som specialiserar sig på vilt.

 

Hårdare straff

- I Japan har maximistraffet för illegal handel med vilda djur förlängts till fem års fängelse.
- I Ryssland dömdes en tigertjuvskytt till 14 månaders straffarbete och 18.500 dollar i böter för att ha skjutit en tiger. Maximumstraffet i Ryssland är hela sju år i fängelse.
- Medlemmarna i UNODC (FNs organ mot brott och narkotika) deklarerade att illegal handel med hotade arter som ett allvarligt brott som bör ha minst fyra år på straffskalan. Världens länder uppmanas att följa det rådet.
  

Minskad efterfrågan

- Inför 178 regeringar lovade Thailands premiärminister Yingluck Shinawatra att stänga landets elfenbensmarknader för gott.
- I Kina har de största aktörerna inom e-handel stängt försäljningen av illegala produkter, såsom tigervin.
- I Centralafrika samlades ledare för att tillsammans be de länder i Asien som har en marknad för elfenbenshandel att vidta åtgärder för att stoppa efterfrågan som dödar elefanterna i Afrika. De lovade samtidigt att vidta starkare åtgärder på hemmaplan.
- För att minska efterfrågan på illegala artprodukter genomförde WWFs systerorganisation TRAFFIC ett samarbete med den ledande kinesiska internetaktören Alibaba, Wildlife conservation around you”, i maj 2015. Kampanjen öppnades 500.000 gånger och blev retweetad 230.000 gånger. 
Mest glädjande och överaskande var Kinas beslut att förbjuda handel med elfenben. Idag har Kina, USA, Storbritannien och Hong Kong beslutat att förbjuda elfenbenshandel.
 © Alain Compost / WWF-Canon

WWF vill göra allt för att tigern ska ha en framtid!

Hjälp oss att förverkliga målet att fördubbla världens tigerstam till 2022 - nästa Tigerns år. Att skydda tigern handlar om att skapa livsrum för arten, där den kan jaga och skyddas från tjuvjakt. WWF stöder omfattande tigerprojekt med varierande aspekter av tigerskydd, i bland annat Ryssland, Indien, Indonesien och Kambodja.

För att öka antalet tigrar måste tjuvjakten stävjas och WWF arbetar intensivt med detta i tigerns utbredningsområde. I Bikinflodens dalgång i ryska Fjärran östern stödjer WWF ett projekt som bland annat arbetar med patruller mot tjuvjakt. Från 1994 till 2007 beslagtogs 78 tigerskinn och 3481 vapen och nära 14 000 tjuvjägare häktades.

På Sumatra i Indonesien har insatser för att minska illegal handel med tigerdelar gett resultat.
Glädjande har den illegala jakten har avstannat inom två viktiga tigerområden, "Tesso Nilo nationalpark" och "Rimbang Baling Game Reserve", efter att information om ett illgalt handelsnätverk inom Riau-området har samlats in.

En stor del av WWFs arbete i alla tigerlandskap handlar om att länka samman tigerreservat och nationalparker till större sammanhängande skyddade områden. I Indien finansierar WWF projektkonceptet ”Hoppets landskap”, och specifikt ”Terai Arc landskap” på gränsen mellan Indien och Nepal samt ”Satpuda Maikal landskap” i centrala Indien.  När reservat bildas är det viktigt att det sker med lokalbefolkningens medverkan, och när det uppstår konflikter där tigrar tar boskap eller dödar människor måste det tas på största allvar. 

WWF arbetar därför med att skydda tamdjuren och ger ersättning till bönder som förlorar boskap på grund av tigerattacker. Dessutom försöker man hjälpa till och skapa alternativa arbetsmöjligheter för lokalbefolkningen som har tigern inpå knuten. WWF och andra organisationer bekostar även många olika antitjuvjaktspatruller och förser dem med bilar och kommunikationsradio för att effektivisera deras arbete.

 

© Martin Harvey / WWF-CanonHär är några fler exempel på vad WWF gör för att bevara tigern: 

 •  WWF arbetar tillsammans med TRAFFIC med att hitta alternativ till användningen av tigerdelar för medicinskt syfte samt uppmuntrar till att använda andra effektiva alternativ.
 • WWF hade en aktiv roll i etableringen av the Global Tiger Forum, en regional överenskommelse mellan 11 av de 14 länder där det fortfarande finns tiger. Forumets mål är att stoppa den illegala handel med tigerdelar samt att öka antalet skyddade områden för tigrarna. Även utbildning, upplysning och forskning ingår i arbetet. Idag har 5 länder godkänt överenskommelsen (Bangladesh, Bhutan, Indien, Myanmar och Vietnam).
 • The Tiger Emergency Fund (TEF) bildades 1998 i ett samarbete mellan WWF och IUCN med syfte att kunna ge bidrag till akuta tigerprojekt. Under de första två åren har TEF bland annat gett bidrag till projekt i Indien, Ryssland och Vietnam.

   

  Läs mer om WWFs arbete för att rädda tigrarna här!

   

   

 • Om tigern

  © Annie M Young
  © Anne M. Young

  Tigern

  Tigern är den största medlemmen i kattfamiljen. Den lever och jagar ensam, främst större hovdjur, men även vildsvin, apor och andra djur. Tigern rör sig över enormt stora områden, jagar på natten och vilar på dagen.

  Honan föder en till tre mycket små blinda och hjälplösa ungar som hålls väl gömda tills de vid sex månaders ålder börjar jaga tillsammans med mamman. Ungarna lämnas för gott vid två års ålder och den egna kampen för överlevnad startar.

  Bara tigern har tillgång till vatten och föda samt skydd för sig själv och sina ungar trivs den i mycket olika naturtyper och klimat. Den kan leva i Sibiriens kalla barrskogar, i norra Kinas ekskogar eller i Sydostasiens monsun-, bambu-, mangrove- och regnskogar.
   

  Var finns tigrarna?

  I dag finns bara omkring 3.900 tigrar i det vilda. WWFs mål är att dubbla antalet tigrar mellan 2010 och 2022. Kartan nedan visar tigerns utbredning i de 13 tigerländer (2010) som medverkar i projektet. Antalet tigrar ökar i Indien men i Sydostasien är situationen svår. Läget är svårast i Kambodja, Vietnam och Laos som förmodligen inte har några  vilda tigrar idag. 

   

   

  Här kan du läsa mer om tigrar!

   

  Ge bort fadderskap

  Ge bort ett fadderskap - en gåva som består!

  Som givare av ett fadderskap bidrar du varje månad till Världsnaturfondens viktiga arbete. För mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge!

  Förutom ett mjukdjur och ett gåvobevis (som du själv får överlämna) så får man som fadder regelbunden information om WWFs arbete samt rapportering från WWFs fältarbete inom det område du har valt att stödja.

  Som fadder stödjer du månadsvis vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Behoven är oändligt stora. Just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft.

   

  Klicka här för att ge bort ett fadderskap!

   

   

   


  © Vivek R. Sinha / WWF-Canon

   

  Så här används din gåva

  Så här använder vi din gåva!Tack för att du är fadder!

   

  Så här använder vi din gåva:

   

  50 % Skydd av tiger

  30 % WWFs naturvårdsarbete

  10 % WWFs klimatarbete

   

  10 % insamling & administration

  Förutom de pengar som går direkt till projekt för att skydda tigern, använder WWF också en del av medlen för att skydda andra arter, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Tack för ditt stöd för en friskare planet!

   

   

  Det handlar inte bara om tigern … 

  Habitat – För att rädda tigern behöver vi skydda skogar och andra områden där tigern lever.

  Ekosystemtjänster –Tigern och dess bytesdjur behöver tillgång till rent vatten och de växtätande bytesdjuren måste ha god tillgång till föda.

   

  Biologisk mångfald – Där tigern lever måste det finnas bytesdjur och levnadsförutsättningar för dessa.

  Lokalbefolkning - Sist men inte minst måste lokalbefolkningen kunna leva med tigern som granne utan allvarliga konflikter.

   

   

  Så här räddar vi tigern

  Alla dessa områden jobbar Världsnaturfonden WWF inom för att rädda tigern.

  Att skydda tigern handlar om att skapa livsrum för arten, där den kan jaga och skyddas från tjuvjakt. Samtidigt måste lokalbefolkningen kunna leva med tigern som granne utan allvarliga konflikter.

  Läs mer om tigern och dess miljö under fliken "Så här används din gåva" här bredvid.