Gå till huvudinnehållet

Vårt tillgängliga ekologiska fotavtryck

Summering
Gå ut och mät upp vårt tillgängliga ekologiska fotavtryck = 1,7 hektar. Tänk er att en glaskupa sänks ner över området. Hur länge överlever man under glaskupan?
vart-tillgangliga-ekologiska-fotavtryck
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att få en uppfattning om vårt tillgängliga ekologiska utrymme.

Det avtryck som vår livsstil lämnar efter sig i naturen kan  kallas ”det ekologiska fotavtrycket”. Varje dag använder människan olika resurser för att kunna äta, bo, klä och transportera sig. Allt vi gör påverkar miljön på något sätt. Om jordens biologiska produktiva yta fördelas lika per person så får alla 1,7 globala hektar. Detta kallas det tillgängliga ekologiska fotavtrycket. Det är den yta som finns för att ge oss allt vi behöver i form av mat, vatten, bränsle, kläder, energi samt absorbera det avfall som uppstår. Varje svensk har ett ekologiskt fotavtryck på cirka 6,16 globala hektar (2018), det är alltså mycket mer än var och en av oss kan förbruka om alla människor ska ha samma möjligheter på jorden. Svenskarna ligger på en åttonde plats bland länderna med störst ekologiskt fotavtryck.

Det här behövs

 • Mätredskap att mäta upp två hektar med.
 • Karta över närområdet.
 • Papper och penna

Genomsnittssvenskens ekologiska fotavtryck:

 • Åkermark – mat, fibrer och trä = 0,94 ha
 • Skogsmark – mat, fiber och trä = 1,38 gha
 • Betesmark – mat, fibrer och trä = 0,42 ha
 • Havsyta – fiskezon, mat och fibrer = 0,14 gha
 • Energiyta – area som behövs för att absorbera koldioxid-utsläppen från fossila bränslen, men även ytanspråk för t ex kärnkraft = 3,13 gha
 • Bebyggd mark – exploaterade områden = 0,15 gha

Gör så här

 1. Gå ut med klassen till en öppen plats.
 2. Mät upp 1,7 hektar alternativt avrunda till 2 hektar (1 ha = 100×100 meter) Detta är varje människas tillgängliga utrymme av biologiskt produktiv jordyta om vi fördelar jordens resurser rättvist.
 3. Samla klassen i en ring i mitten av området och föreställ er att ni var och en har den här ytan till ert förfogande.
 4. Föreställ er att det sänks ner en jättelik glaskupa över den uppmätta ytan. Endast solljus och solvärme flödar in. Ingen luft, vatten, mat eller andra resurser kan komma in. Inga sopor och avfall kan komma ut.
 5. Fråga klassen hur länge de tror att en person kan överleva under denna glaskupa?
 6. Gå laget runt och låt eleverna nämna olika värdefulla saker som det tillgängliga utrymmet kan ge oss i form av olika ekosystemtjänster exempelvis mat, vatten och energi. Utmana alla i att försöka komma på nya saker som ingen annan har nämnt.
 7. Gör tillsammans ett räkneexempel. Hur stor yta skulle klassen ha att tillgå tillsammans? Rita in ytan på en karta över ert närområde. Skulle det gå att producera det som ni behöver på den inritade ytan? Varför? Varför inte?
 8. Hur många jordklot skulle behövas om alla på jorden levde som en genomsnittssvensk som har ett ekologiskt fotavtryck på 6,16 globala hektar (Living Planet Report, 2018)?
 9. Mer information finns i Living Planet Report (2018).

 

Dela gärna:

Senast ändrad 21/12/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se