Gå till huvudinnehållet

Hur stor del av jordklotet är möjligt för odling?

Summering
En inspirationsövning som ger en bild av hur försvinnande lite som är matjord på jordklotet.
hur-stor-del-av-jordklotet-är-mojlig-för-odling
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att ge en bild av hur försvinnande lite som är matjord på jordklotet.

Det här behövs

 • Ett äpple
 • En kniv

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystemen som på något sätt gynnar människan. Det är tjänster vi får ”gratis” av naturen som till exempel vild fisk, pollinerande insekter, vattenrening, naturliga skadedjursbekämpare och att bördig jord bildas. Växter, djur och mikroorganismer utför myriader av uppgifter som vi är beroende av för vår överlevnad och välfärd. Många av dessa så kallade ekosystemtjänster är omöjliga att ersätta med hjälp av teknik.

Gör så här

 1. Visa eleverna ett äpple och beskriv att äpplet är en modell av jordklotet. Ställ frågan: Kan jag odla över hela jordklotet? Svaret är: Nej! Dela äpplet i fyra delar. Tre av delarna utgör tillsammans jordklotets vattentäckta del och bara en fjärdedel utgörs av land.
 2. Tag biten som symboliserar land-delen, alltså en fjärdedel av äpplet. Ställ frågan: Kan jag odla på hela denna yta? Svaret är: Nej! Dela fjärdedelen i två bitar. Den ena biten, en åttondel, symboliserar då land där det finns växtlighet, den andra åttondelen symboliserar ”ej odlingsbar mark” som till exempel is, berg och öken.
 3. Tag biten som symboliserar land-delen där det finns växtlighet. Ställ frågan: Kan jag nu odla på hela denna del? Svaret är: Nej! Dela biten i fyra delar. Tre av delarna går inte att odla på därför att de symboliserar landområden som ibland är för torra, för blöta eller är bebyggda av hus och vägar.
 4. Kvar är blott en bit som symboliserar 1/32-del av jordklotets yta. Det är denna del som är möjlig att odla på. Skär bort skalet på biten som är kvar. Skalet får illustrera det yttersta jordskiktet, cirka 25 cm, som utgör själva odlingsjorden.
 5. Diskutera tillsammans med eleverna:
  – Vad väcker denna övning för tankar?

  – Vem har rätt till den odlingsbara marken?
  – Är det möjligt att fördela den solidariskt?
  – Till vad är det viktigast att den odlingsbara marken används?
  – Vilken typ av gröda ska odlas?

Den här uppgiften baseras på materialet Naturens tjänster som handlar om ekosystemtjänster.

Dela gärna:

Senast ändrad 18/05/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se