Fiskstim nära Galapagos öarna

WWF och Tetra Pak – hållbara förpackningar

Hållbart skogsbruk och hållbara förpackningar är de två huvudfrågor som WWF och Tetra Pak samarbetar kring. Det går åt väldiga mängder skogsråvara till alla förpackningar och för en hållbar utveckling gäller det att värna om långsiktighet i hela värdeskedjan. Återvinning av använda förpackningar och minskad klimatpåverkan är viktiga faktorer.

— Det var till stor del den öppna och ärliga attityd vi mötte från olika WWF-experter på skogsråvara som gjorde att vi valde att inleda ett samarbete med WWF år 2006, berättar Mario Abreu, som är global miljöchef för på Tetra Pak. WWF hade många idéer om vad vi skulle kunna ta itu med, men också förståelse för att vi har våra egna överväganden att göra.

Miljöcertifierad skogsråvara

På kort tid har Tetra Pak introducerat miljöcertifierad skogsråvara i sina förpackningar med mycket lyckat resultat. På bara sex år gick företaget från 0 till 37 procent miljöcertifierad kartong enligt FSCs (Forest Stewardship Council) regler.

Hållbart skogsbruk

Tetra Paks engagemang för hållbart skogsbruk fortsätter, dels genom stöd till små skogsägare för att de ska kunna miljöcertifiera sitt skogsbruk, dels genom samverkan med olika internationella nätverk – High Value Conservation Resource Network och Global Forestry Network.

Från råvara till färdig produkt

Vid sidan av Tetra Paks egen kärnverksamhet, står nu hela kedjan på tur – från råvaror till transporter, tillverkning, kundernas maskinpark, hantering av avfall och återvinning. Med 2010 som basår har Tetra Pak åtagit sig att inte öka utsläppen av växthusgaser till år 2020, oberoende av hur produktionen utvecklas. Om produktionen exempelvis skulle öka med 5 procent per år, är det ett omfattande åtagande.

— För att lyckas måste vi samverka med våra leverantörer och andra i vår omgivning som vi inte kan styra utan bara hoppas kunna påverka i rätt riktning, säger Mario Abreu.

Effektiv materialåtervinning

Effektiv materialåtervinning är en väg att minska klimatpåverkan och där går utvecklingen framåt. I Egypten, ett av de 170 länder där Tetra Paks förpackningar säljs, har återvinningen gått från 0 till 18 procent på några få år. Återvinningen ligger utanför Tetra Paks direkta kontroll, men företagets experter ställer sina kunskaper till förfogande om hur andelen återlämnade förpackningar kan ökas samt hur materialet i dessa kan återvinnas.

— Vi lever i en värld där resurserna är begränsade, och de företag som visar sig bäst på att använda resurserna på ett klokt sätt, har störst chans att nå framgång. Att tänka på hållbarhet är affärsmässigt klokt, säger Mario Abreu.

Mer om samarbetet

WWF och Tetra Pak har sedan 2006 ett globalt samarbetsavtal kring ansvarsfulla inköp av skogsråvara och minskning av Tetra Paks koldioxidutsläpp.

Tetra Pak stöder ett globalt resurscenter för skogar med höga bevarandevärden och WWFs skogsnätverk Global Forest Trade Network, GFTN, som bildats för att minska illegal skogsavverkning och bidra till ansvarsfulla inköp av trä- och pappersprodukter.

Effektiv materialåtervinning är en väg att minska klimatpåverkan och i Egypten, ett av de 170 länder där Tetra Paks förpackningar säljs, har återvinningen gått från 0 till 18 procent på några få år.

Creak in i montane forest, Jelka creak inNatura 2000-area Jelka-Rimakåbbå.
Creak in i montane forest, Jelka creak inNatura 2000-area Jelka-Rimakåbbå.

Mer om Tetra Pak

Tetra Pak har 23 600 anställda utvecklar och levererar livsmedelsförpackningar i plastbelagd kartong till 170 länder.

Antal anställda 2015: 23 600
Antal Tetra Pak förpackningar sålda 2015: 184 miljarder
Försäljning netto 2015: 11 900 miljoner €

Läs om Tetra Paks hållbarhetsarbete

Kartongmatchen – ett samarbete mellan WWF & Tetra Pak Sverige

Skoltävlingen som WWF och Tetra Pak gemensamt drivit som ett led i ett arbete för att öka återvinningen i Sverige sedan 2012 har varit mycket framgångsrik. Närmare 200 000 elever har under dessa år engagerat sig i återvinning av dryckeskartonger i Sverige. Detta är därigenom den mest framgångsrika skoltävlingen någonsin i Sverige. Skoleleverna har varit en viktig framgångsfaktor för att öka återvinningen från 9000 ton dryckeskartong år 2011 till drygt 12 000 ton dryckeskartong 2017, alltså en ökning med mer än 35 %. Skoltävlingen hade ett uppehåll under 2016 men kördes 2017 och planeras att köras igen under hösten 2018.

Läs mer på kartongmatchen.se

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra företagssamarbeten.
08-624 74 00
foretag@wwf.se

daniel_dsc1855_1024x655

Daniel Robertsson

Chef Samhälls- & Näringslivsutveckling

08-624 74 16

072-511 03 53

daniel.robertsson@wwf.se

Mer om mig

Senast ändrad: 2019-01-29

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se