FILM

Kungliga Nationalstadsparken

Förgätmigej (Myosotis scorpioides)
FILM

Kungliga Nationalstadsparken

Kungliga Nationalstadsparken

Världsnaturfonden WWF arbetar med att identifiera, lyfta fram och att sprida inspirerande och nytänkande exempel inom urban grönska och ekosystemtjänster. Ett välkänt projekt gäller arbetet med världens första Nationalstadspark som ligger i Stockholm.

Kungliga nationalstadsparken (f d Ekoparken) är världens första nationalstadspark och instiftades 1995. Nationalstadsparken ligger mitt i Stockholms och Solna kommuner och är ca 27 km² stort och är en ekologiskt viktig spridningskorridor för ett stort antal växter och djur. Av Upplands djur- och växtarter lever ca 3/4 i Nationalstadsparken. Förutom däggdjur som räv, grävling, mård, mink och rådjur häckar det också ett hundratal fågelarter i området. Åtta av Upplands elva fladdermusarter finns här liksom ett flertal rödlistade arter, framförallt en del mycket sällsynta insekter som här har sin enda förekomst i riket.

Nationalstadsparken är en grön oas och är Stockholms och Sveriges mest besökta grönområde. Parkens grönska renar luften, dämpar buller, bidrar till ett bra klimat i staden samtidigt som den ger storstadsborna en möjlighet till en avstressande miljö. Nationalstadsparken har även ett stort kulturvärde med sitt varierande utbud av vackra hus och byggnader. Många av dessa är av högt arkitektoniskt värde och många skyddas som byggnadsminnen, däribland fyra kungliga slott: Ulriksdal, Haga, Rosendal samt Gustav II:s paviljong. Nationalstadsparken är ständigt utsatt för hot från den växande staden och WWF har sedan 1991 kämpat för att värna, vårda och visa det värdefulla området.

Familjeliv hos hägrarna

Att värna vårda och visa

Målsättningen är att Nationalstadsparkens natur- och kulturvärden ska värnas, vårdas och visas men även berikas och utvecklas. Det viktigaste är att skydda området för en överskådlig framtid. Arbetet med Nationalstadsparken sker inom Lidingö, Solna och Stockholms kommuner i Stockholms län samt i landskapet Uppland.

Ett exempel på ett konkret projekt är ”Vårda och Visa Isbladskärret”. Kring denna fågelsjö på sydöstra Djurgården i Nationalstadsparken har WWF i flera år informerat om Nationalstadsparkens värde i allmänhet och Isbladskärrets biologiska värden i synnerhet. En särskild attraktion är ”Kronprinsessan Victoria och Prins Daniels kärleksstig” som invigdes 23 augusti 2012. Att bevara och utveckla Nationalstadsparken handlar om att:

  • Öka Nationalstadsparkens ”gröna” yta.
  • Öka och utveckla den biologiska mångfalden bl a genom att restaurera våtmarker för fågellivet.
  • Se till att ett ekologiskt synsätt genomsyrar de företag som verkar och finns i parken.
  • Restaurera skräpiga områden och öka värdet för Nationalstadsparken och det historiska landskapet.
  • Motarbeta störande nybebyggelse i eller intill Nationalstadsparken.
  • Restaurera och utveckla kulturminnen såsom hus, anlagda parker och trädgårdar.
  • Med visningar skapa ett ”mentalt skydd” för Nationalstadsparken.
  • Se till att nationalstadsparkens skyddande lagstiftning stärks, följs upp och efterlevs.

Kärleksdans hos knölsvan

Från Ekoparken till Nationalstadsparken

För att stärka arbetet med Ekoparken bildades 1997 Ekoparksfonden WWF – ett samarbete mellan Världsnaturfonden WWF, Ståthållarämbetet (Kungens slottsförvaltning) och Strömma Turism & Sjöfart AB. Projektet finansieras av Ekoparksfonden WWF.

Regeringen döpte i februari 2009 om området till ”Kungliga nationalstadsparken”. Därför har begreppet ”Ekoparken” fasats ut som istället får stå för Sveaskogs 34 områden med höga naturvärden. WWFs Ekoparksfond har därmed också döpts om till ”Nationalstadsparksfonden WWF”.  Arbetet fortsätter idag med att värna-vårda-visa Kungliga Nationalstadsparken inom Nationalstadsparksfonden WWF.

Under mars 2008 hölls en stor konferens med närvaro av kungen, miljöministern, landshövdingen, stadsbyggnadsborgarrådet i Stockholm och motsvarande i Solna, chefen för Fastighetsverket och chefen för Sveaskog, samt WWFs generalsekreterare. Konferensen blev lyckad i och med att miljöministern utlovade krafttag för att stärka skyddet av Nationalstadsparken. Sedan dess har tre ytterligare konferenser hållits på samma tema, d v s att stärka lagen om nationalstadsparken.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Världsnaturfonden WWFs arbete med Nationalstadsparken?
Välkommen att kontakta oss.

HW_pressbild

Henrik Waldenström

Naturvårdsexpert

henrik.waldenstrom@wwf.se

Mer om mig

Senast ändrad 27/03/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se