Solnedgång i Kungliga nationalstadsparken, Sverige

Projekt Kungliga nationalstadsparken

Kungliga nationalstadsparken

Kungliga nationalstadsparken är ett ekologiskt viktig område, där cirka tre fjärdedelar av Upplands alla växter och djur förekommer. WWF var initiativtagare till parken, och arbetar nu med att skydda den.

Kungliga nationalstadsparken i Stockholm och Solna bildades 1995 som världens allra första nationalstadspark. Den gick från början under namnet Ekoparken och är ett 27 km² stort område i Ulriksdal, Haga, Brunnsviken och Djurgården. Parkens historia går tillbaka till 1991 då Världsnaturfonden WWF startade ett projekt för att skapa ett sammanhängande skyddat parkområde av huvudsakligen kungliga parker. Projektet fick även stöd från folkrörelsen Förbundet för Ekoparken. Efter en hård kamp mot olika exploateringsprojekt kunde man så småningom inviga parken.

Kungliga nationalstadsparken är ett ekologiskt viktig område. Den utgör en spridningskorridor för ett stort antal växter och djur. Cirka tre fjärdedelar av Upplands alla växter och djur förekommer här. Förutom däggdjur som räv, grävling, mård, bäver och rådjur, häckar här också ett hundratal fågelarter. Dessutom finns åtta av Upplands elva fladdermusarter i området, liksom ett flertal rödlistade arter. Några mycket sällsynta insekter har här sin enda förekomst i hela Sverige, till exempel den bredbandade ekbarkbocken.

Parken fyller också en viktig funktion för invånarna. Denna gröna oas är Stockholms och Sveriges mest besökta grönområde. Dess grönska renar luften, dämpar buller, bidrar till ett behagligt klimat i staden och erbjuder storstadsborna en avstressande miljö som ger förutsättningar för en bättre hälsa. Den har också ett stort kulturvärde med sitt varierande utbud av vackra hus och byggnader. Många av dessa har högt arkitektoniskt värde och flera hundra skyddas som byggnadsminnen, däribland fyra kungliga slott. På senare år har betydelsen av områdets ekosystemtjänster lyfts fram, inte minst för deras roll i att minska sårbarheten för effekter av klimatförändringen, till exempel kraftiga skyfall och värmeböljor.

Parken är ständigt utsatt för påfrestningar från den växande staden. Världsnaturfonden WWF kämpar för att dess natur-, kultur-, och friluftsvärden ska värnas, vårdas och visas, men även berikas och utvecklas. Det är viktigt att skydda området för en överskådlig framtid.

Vi jobbar för att öka parkens gröna yta och främja den biologiska mångfalden, exempelvis genom att restaurera våtmarker för fågellivet. Vi jobbar även med att restaurera skräpiga områden och kulturminnen i form av hus, anlagda parker och trädgårdar. Genom opinionsbildning och remissvar motarbetar vi nybebyggelse och andra skadliga intrång som kan störa parken.

Projektet ser också till att ett ekologiskt synsätt genomsyrar de företag som verkar i parken. En del av de resultat vi berättar om har åstadkommits i förening med andra.

Häger i Kungliga nationalstadsparken, Sverige

Resultat

  • Våtmarken Isbladskärret har restaurerats för fågellivet, något som Världsnaturfonden WWF aktivt medverat till.
  • WWF har föreslagit och drivit fram ett skyddsprogram för värdefulla träd som har börjat tillämpas.
  • Industriområdet Fisksjöäng har omvandlats till betesmark, delvis ett resultat av WWFs arbete med påverkan.
  • Kronprinsessparet Viktoria och Daniel fick en kärleksstig av WWF 2010 som invigdes i augusti 2012.
  • Störande bebyggelse har motverkats, delvis tack vare WWF.
  • WWF har med sina många guidade visningar sedan 1994 bidragit till ökad medvetenhet om områdets betydelse.
  • Som en indirekt effekt av nationalstadsparken, har flera bostadsprojekt i dess närhet aktivt drivit hållbarhetsfrågor.
  • Parkens skyddande lagstiftning har stärkts, delvis tack vare WWFs aktiva arbete. Vi har också sett till att den följts upp och efterlevts.

Läs mer

Kungliga nationalstadsparkens webbplats
Ekoparkens webbplats
Kommittén för Gustavianska parkens webbplats

Ekoparken och Kungliga nationalstadsparken

Ekoparken och Kungliga nationalstadsparken
Klicka på bilden för större version

Kungliga nationalstadsparken hette från början Ekoparken och är ett 27 km² stort område i Ulriksdal, Haga, Brunnsviken och Djurgården. Regeringen döpte området till Kungliga nationalstadsparken 2009. Då fasades begreppet Ekoparken ut och står nu istället för Sveaskogs 34 områden med höga naturvärden, men även andra ekoparker som uppstått runt om i landet. Alla har en inriktning mot natur och kultur av stort värde.

För att stärka arbetet med Ekoparken bildades 1997 Ekoparksfonden WWF, som ett samarbete mellan Världsnaturfonden WWF, Ståthållarämbetet (Kungens slottsförvaltning) och Strömma Turism & Sjöfart AB. Fonden har döpts om till Nationalstadsparksfonden WWF och finansierar projektet i Kungliga nationalstadsparken.

Kontakt

HW_pressbild

Henrik Waldenström

Naturvårdsexpert

henrik.waldenstrom@wwf.se

Mer om mig

Senast ändrad 05/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se