Overshoot Day: Jordens resurser slut redan 2 augusti

2017-08-01
”Earth Overshoot Day” infaller rekordtidigt igen och redan 2 augusti har mänskligheten gjort av med årets budget av förnybara resurser. Nya siffror visar att vi globalt lever som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande.  Koldioxidutsläppen orsakar hela 60 procent av vårt fotavtryck.                        


Planeten Jorden. Foto: Nasa– Overshoot Day är en påminnelse om att jobbet långtifrån är gjort. Vi konsumerar planetens resurser mycket snabbare än den hinner leverera. Framför allt släpper vi ut för mycket koldioxid från fossila bränslen. Det är en ekvation som definitivt inte går ihop. Politiker, företag och finansaktörer i alla länder måste agera avsevärt snabbare och kraftfullare om vi ska vända trenden, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF. 

 

Overshoot Day inträffar i år en dag tidigare än 2016.

 

Under resten av årets fem månader lever vi över våra tillgångar, visar beräkningarna som gjorts av WWFs samarbetspartner Global Footprint Network..

 

Överbelastningen av ekosystemen leder till avskogning, torka, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och ökad koldioxidhalt. 2016 var det varmaste året hittills.

 

Hur många planeter skulle krävas om alla levde som dessa länder. Klicka för större version.Fram till 1970-talet levde jordens befolkning globalt sett inom ramarna för en planet. Men på drygt fyra decennier har Overshoot Day flyttat från december till augusti.

 

– Förutom omställningen till en fossilfri ekonomi behöver vi bland annat halvera matsvinnet och köttkonsumtionen och uppnå en mer hållbar konsumtion. Det är positivt att vi har ett internationellt klimatavtal och många städer och företag går i rätt riktning, men många fler måste följa efter, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF.

 

Parisavtalets mål om att hålla den globala temperaturökningen väl under 2 grader kräver nära nollutsläpp senast 2050. Stora förändringar måste ske före 2020.

 

–Ett steg i rätt riktning är att koldioxidutsläppen de senaste tre åren faktiskt planat ut trots ekonomisk tillväxt. Vi måste nu fortsätta och kraftigt förstärka trenden bort från fossila bränslen. För att bromsa klimatförändringarna till väl under 2 grader måste vi halvera utsläppen vart tionde år framöver, säger Stefan Henningsson.

 

Global Footprint Network lanserar tillsammans med ett 30-tal partners #movethedate. för att uppmuntra alla att minska sina fotavtryck.

Om alla privatpersoner och samhällsaktörer hjälps åt och flyttar fram Overshoot Day 4–5 dagar per år, vilket är fullt möjligt, kan vi nå målet att leva på EN planet till 2050.

 

Läs mer på:

Det här kan du göra för klimatet

Klimatkalkylatorn - Beräkna din miljöpåverkan
Past overshoot days

Senast uppdaterad 2018-07-30

 

Fakta om Overshoot Day

Earth Overshoot Day

 

Overshoot Day beräknas utifrån 4 faktorer (statistik från Global Footprint Network)

  • hur mycket vi konsumerar
  • hur effektivt produkterna tillverkas
  • befolkningsstorlek
  • hur mycket resurser naturen kan återskapa

 

OBS! Datum från tidigare år justeras i efterskott när beräkningsmetoden uppdateras, se lista här nedan 

Overshoot Day – historik
2 augusti 2017
3 augusti 2016
4 augusti 2015
4 augusti 2014
5 augusti  2013
6 augusti, 2012
5 augusti 2011
23 september 2001
11 oktober 1991
12 november 1981
21 december 1971

Klimatkalkylatorn

Testa dig själv med Klimatkalkylatorn!

Dina val i vardagen spelar stor roll för hur mycket utsläpp du orsakar. Att äta mer vegetariskt, resa mer kollektivt, cykla mer och välja miljömärkt el i hemmet är enkla saker du kan göra för att minska utsläppen. Klimatkalkylatorn är framtagen av WWF i samarbete med SEI, Stockholm Environment Institute.

 

Testa dig själv här