Osynligt vatten

Summering

Fundera och räkna på var det finns ”osynligt vatten”.

osynligt-vatten
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att undersöka var det finns osynligt vatten.

I bakgrundstexten längre ner finns mer information om vad som menas med osynligt vatten.

Det här behövs

 • Internet
Produkt och mängden virtuellt vatten enligt waterfootprint.org:
 • 1 kg bröd (av vetemjöl)  1827 liter
 • 1 kg ris  1670 liter
 • 1 kg majs  1220 liter
 • 1 kg potatis 290 liter
 • 1 kilo ost  5060 liter
 • 1 liter mjölk  940 liter
 • 1 kg nötkött 15 400 liter
 • 1 kg kyckling 4330 liter
 • 1 kg lamm 10400 liter
 • 1 kg gris 6000 liter
 • 1 kg bomull 10000 liter

Gör så här

 1. Be eleverna att under en promenad ta på sig ”vattenglasögon” och försöka hitta något i naturen som innehåller osynligt vatten. Be eleverna att söka på tre ställen: ”fågel, fisk och mittemellan”.
 2. Återsamla eleverna och låt dem berätta för varandra var de hittade osynligt vatten, som också kallas virtuellt vatten.
 3. Berätta för eleverna hur mycket vatten det går åt för att exempelvis producera ett kilo av livsmedlen som finns presenterade i faktarutan till vänster.
 4. För att producera en hamburgare med kött, bröd, lök, sallad och dressing behövs det ungefär 2 000 liter virtuellt vatten! Låt eleverna arbeta i par och undersöka hur mycket virtuellt vatten som går åt för att producera exempelvis deras favoriträtt eller ett klädesplagg genom att använda verktyget waterfootprint.org.– Hur kan vattenanvändningen i allmänhet och i matproduktionen i synnerhet minskas?
  – Finns det några speciella produkter som bär på mycket virtuellt vatten och som vi skulle kunna minska användningen av?
 5. Be eleverna visualisera sitt resultat exempelvis genom att sätta upp en linje på väggen i klassrummet där maträtter och andra produkter redovisas från det som kräver minst virtuellt vatten till det som kräver mest.
 6. Låt eleverna jämföra sina svar i en gruppdiskussion. Grupperna behöver inte vara överens om en slutsats. Låt alla goda förslag komma fram i ett slutligt gemensamt samtal.
  – Hur kan vattenanvändningen i allmänhet och i matproduktionen i synnerhet minskas?
  – Finns det några speciella produkter som bär på mycket virtuellt vatten och som vi skulle kunna minska användningen av?

Bakgrundsinformation

Enligt Jordbruksverkets rapport Jordbrukets behov av vattenförsörjning så står jordbruket idag för ca 70 procent av den globala sötvattenanvändningen. I Afrika och Asien beräknas jordbruket stå för över 80 procent av sötvattenanvändningen (SCB, 2017; UN Water, 2015). Från 1961 till 2012 mer än fördubblades den bevattningsbara arealen jordbruksmark i världen från 1,4 miljoner km2 till 3,2 miljoner km2. Globalt sett används det mesta vattnet inom jordbrukssektorn för bevattning av grödor men även djurhållningens behov av vatten har ökat över tid då antalet djur inom jordbruket i världen ökat från 7,3 miljarder år 1970 till 24,2 miljarder år 2011 (UN Water, 2017). 

I Sverige är jordbrukets andel av vattenanvändningen relativt sett liten och uppgår till cirka tre procent av den totala användningen. Orsaken är framförallt att det nordeuropeiska klimatet gör behovet av bevattning av grödor mindre här än i torrare delar av världen. Inom det svenska jordbruket används vatten främst för bevattning av grödor och för djurhållning. Av de cirka 75 miljoner kubikmeter vatten som jordbruket använde under 2015 gick omkring 64 procent till bevattning och resterande 36 procent till dricksvatten för husdjur (SCB, 2017). Tillgång till vatten är en nödvändig förutsättning för att producera livsmedel från den svenska jordbruksmarken. 

Av allt det vatten som vi människor tar ut från grundvatten och avleder från floder används 70 procent till konstbevattning i jordbruket. Det är inte långsiktigt hållbart. Det finns ett osynligt, så kallat virtuellt vatten, dolt i livsmedel och en del andra produkter. Det går till exempel åt 5 000 liter vatten att producera ett kilo ost och det krävs 16 000 liter vatten för att producera 1 kg nötkött.

Dela gärna:

Senast ändrad 05/06/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se