Haven är i kris


Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.

Under tusentals år har vi betraktat havet som oändligt. Vi kunde segla på det i evigheter och fortfarande upptäcka nya hav. Vi kunde fånga så mycket fisk vi ville och det fanns alltid mer. Vi kunde slänga vårt avfall direkt i havet och det försvann. Men det funkar inte längre – haven håller på att kollapsa. Klicka på bilderna för att läsa mer!
Övergödning. Foto: Shutterstock

Övergödning förgiftar Östersjön

I Östersjön har våra utsläpp av kväve och fosfor skapat sådan syrebrist att hela havsbotten dött på en yta lika stor som två Danmark. Övergödningen orsakar också giftig algblomning varje sommar.

Okontrollerad exploatering till havs. Foto: Mrs Ya / Shutterstock

Okontrollerad exploatering till havs

Oljeborrning, provsprängningar, gasledningar och ökad sjöfart utsätter havens djur för enorma risker och störningar – ett exempel är att valar strandar när deras trumhinnor sprängs av ljudbangar.

Oetiskt och illegalt fiske dödar miljarder. Foto: Jeff Rotman / WWF

Oetiskt och illegalt fiske dödar miljarder

Varje sekund dödas tre hajar, många för sina fenor. Det plågsamma hajfensfisket måste stoppas, likaså det destruktiva dynamitfisket och det storskaliga tjuvfisket som pågår runt om i världen.

Världens fisk håller på att ta slut. Foto-Jeff-Rotman--Alamy-Stock-Photo

Världens fisk håller på att ta slut

Fiskeindustrin dammsuger våra hav på fisk snabbare än vad den kan föröka sig. 90 procent av världens fiskbestånd är redan överfiskade eller fiskade till sin gräns.

Snart mer plast än fisk i haven. Foto: Jordi Chias / WWF

Snart mer plast än fisk i haven

Våra livsviktiga vatten förorenas allt snabbare av gifter, plast och skräp som inte hör hemma där. Sköldpaddor, delfiner och andra djur i haven dör när de fastnar i plasten eller tror att den är mat.

Korallblekning-foto-Jürgen-Freund-WWF-Regional

Korallerna dör av klimatförändringarna

Under senaste seklet har 40 procent av världens koldioxidutsläpp tagits upp av haven. Detta skapar en försurning som korallerna inte klarar, samtidigt som stigande temperatur får dem att blekna och dö.

Vartannat andetag du tar kommer från haven.

Visste du att haven producerar hälften av allt syre på planeten? Att haven mår bra är avgörande för vår hälsa, matförsörjning och miljontals jobb – ja hela mänsklighetens framtid!

RÄDDA HAVEN