Världsnaturfonden WWFs förtroenderåd 2013

Stiftelsen har ett förtroenderåd om max 50 personer. Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter, och utses av dessa själva. Resterande del föreslås av en särskild valnämnd. Förtroenderådet utser en styrelse, som har det juridiska och operativa ansvaret för verksamheten.
 

Världsnaturfonden WWFs Förtroenderåd 2013

Förtroenderådets ordförande
H M Konungen

Förtroenderådets vice ordförande
Maria Norrfalk
 

Av organisationer valda representanter

ArtDatabanken, Ulf Gärdenfors (Ny)
Centrum för biologisk mångfald, Tuija Hilding-Rydevik
Djurskyddet Sverige, Sven Stenson
Ekoturismföreningen, Ulf Lovén
Friluftsfrämjandet, Sara Revell Ford
Havsmyndigheten, Björn Risinger
Kungl Skogs- o Lantbruksakademien,  Carl Anders Helander (Ny) 
Kungl Vetenskapsakademien, Per Hedenqvist
Lantbrukarnas Riksförbund, Carl Wachtmeister 
Naturhistoriska riksmuseet, Jan-Olof Westerberg
Naturvårdsverket, Maria Ågren
Riksantikvarieämbetet, Lars Amréus
Riksidrottsförbundet, Karin Mattsson Weijber

Röda Korset, Gunnar Köhlin

Skogsstyrelsen, Monika Stridsman

SMHI, Lena Häll Eriksson
Svenska Botaniska Föreningen, Stefan Grundström (Ny) 
Svenska Jägareförbundet, Bo Sköld (Ny)
Svenska Kyrkan, Eva Brunne 
Svenska Naturskyddsföreningen, Mikael Karlsson 
Svenska Scoutrådet, Yvonne Tenninge (Ny)
Svenska Turistföreningen, Magnus Ling 
Sveriges Ornitologiska Förening, Dennis Kraft
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Joakim Ollén 
 

Personligt valda representanter

HKH Kronprinsessan Victoria
Ingemar Ahlén
Marie Berglund
Knut Bengtsson 
Hans Christofferson
Kjell Engström

Christer Fugelsang 
Peter Hanneberg
Margareta Ihse
Bo Kjellén
Mattias Klum
Lars Kristoferson
Jan Larsén
Lars Gunnar Larsson
Carina Lundberg Markow
Bertil Nordenstam
Maria Norrfalk
Gunnar Olofsson
Mildred von Platen
Björn Savén
Lisa Sennerby-Forsse
Bengt Telland
Jens Wahlstedt
Marcus Wallenberg
Barbro Westerholm

 

Hedersledamöter

Lennart Ahlgren
Bengt Hellermark

Björn Hägglund
Rolf Wirtén

Ingemar Öhrn

 

Världsnaturfonden WWFs Styrelse 2013

Klicka på namnen nedan för mer information

Axel Wenblad - Styrelsens ordförande

Märtha Josefsson - Vice ordförande och skattmästare

 

Ledamöter
Eva Blixt

Deborah Cornland
Thomas Elmqvist
Urban Emanuelsson
Åke Hagström 
Marie Klingspor
Christer Malm
Ulrika Rasmuson

 

Världsnaturfonden WWFs ledningsgrupp

Håkan Wirtén
Generalsekreterare


Peter Westman

Naturvårdschef

 

Eva Rundgren Forsberg

Administrativ chef
 

Mariann Eriksson

Marknadschef

 

Kontakt

För att kontakta personal på Världsnaturfonden via e-post, skriv adressen

enligt följande modell:

fornamn.efternamn@wwf.se
 

 

Senast uppdaterad 2013-09-25

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

 

Årsredovisningar

Årsredovisning 2012

för Stiftelsen

Världsnaturfonden WWF

 

Redovisning av vilka projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2012

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

FRIIs kvalitetskod. Rapport från Världsnaturfonden WWF 2012

 

Årsredovisning 2011

för Stiftelsen

Världsnaturfonden WWF

 

Redovisning av vilka projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2011

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

FRIIs kvalitetskod. Rapport från Världsnaturfonden WWF 2011

 

 

Årsredovisning 2010

för Stiftelsen

Världsnaturfonden WWF


Redovisning av vilka projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2010

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

FRIIs kvalitetskod. Rapport från Världsnaturfonden WWF 2010

 

FRIIs kvalitetskod. Rapport från Världsnaturfonden WWF 2009  

 

Årsredovisning 2009

för Stiftelsen

Världsnaturfonden WWF


Redovisning av vilka projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2009  

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2008 
för Stiftelsen
Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2007 
för Stiftelsen
Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2006 

för Stiftelsen

Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2005 

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2004 

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2003 

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF