Foto: naturepl.com /Doug Perrine/ WWF-Canon

 

 

Ny hajart upptäckt i Centralamerika

2017-03-02

En ny hajart som fortfarande inte fått något namn, har upptäckts vid barriärrevet utanför landet Belize. Upptäckten är en påminnelse om hur viktigt det är att skydda vattnen kring de centralamerikanska kustnära korallreven.

 

Ny hajart hittad i Belize. Foto: Katie Flowers

  

Den nyupptäckta arten tillhör en typ av hammarhajar som kallas ”bonnethead”. De har en mer rundad form på sitt huvud än släktingarna.

 

Hotas av olja

Eftersom den här  arten av haj inte rör sig över långa avstånd, visar det att  vattnen  utanför Belize där arten hittats är i bra skick. I alla fall än så länge. Så sent som i oktober lyckades WWF genom ”Belize Coalition to Save Our Natural Heritage” påverka Belizes regering att dra in ett tillstånd de tidigare godkänt för seismiska undersökningar.

 

Om undersökningarna tillåts innebär det att man letar efter olja inom en kilometers radie från Belize barriärrev. Revet är ett UNESCO världsarv men upptaget på listan över hotade världsarv på grund av oljeintresset.

 

WWF vill skydda revet

Nätverket ”Belize Coalition to Save Our Natural Heritage” som WWF ingår i, arbetar för att skydda Belizes barriärrev från hot som kustnära konstruktioner, oljeutvinning till havs och att borra efter olja på land.

 

Det krävs starkare lagstiftning för att helt förbjuda den typen av aktiviteter och ta bort detta barriärrev från UNESCOS lista över hotade världsarv.

 

Läs mer om hajar

Senast uppdaterad 2017-03-01

Så kan du hjälpa till

•  Ät inte hajfenssoppa 


•  Köp MSC-märkt fisk. Då bidrar du till att minska bifångster. Långrevsfiske efter tonfisk förknippas ofta med bifångst av haj. Välj alltså MSC-märkt tonfisk.

 

Officiella MSC-loggan