Visenter. Foto: Ola Jennersten / WWF

 

 

Sjutton visenter på väg från Blekinge till Ryssland   

2017-12-18

Sjutton svenska visenter från Blekinge ska hjälpa till att rädda det ryska beståndet i ett naturreservat i Ryssland. Den 18 december lämnar visenterna Blekinge för vidare färd österut via Litauen till Ryssland med lastbil och färja.

 

Visenter. Foto: Ola Jennersten / WWF– Det här är ett spännande projekt och kanske en av de största visentförflyttningarna någonsin. Vi hoppas att det bidrar till att stärka beståndet av stora gräsätare som i princip försvunnit från Europa, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på svenska WWF.

 

Projektet drivs av WWF i Ryssland för att stärka beståndet i reservat i norra Kaukasus, men färden går först till Oksky-reservatet sydväst om Moskva. Visenterna kommer från fyra uppfödare i Sverige, Avesta visentpark, Borås djurpark, Eriksbergs naturreservat och Kungsbyns djurpark.

 

– Visenterna har tillbringat en månad i karantän på Eriksberg innan de nu återinförs till Ryssland och Kaukasus för att bygga upp en livskraftig population, säger Ola Jennersten, internationell naturvårdsexpert på WWF som i dagarna är på plats i Blekinge för att filma och bistå projektet. 

 

Visenten, eller europeisk bison som den också kallas, är Europas största landdäggdjur som varit utrotad i det vilda sedan 1927, men sedan kommit tillbaka. Utsättning av djur från djurparker har skett i Polen, Vitryssland, Litauen, Ryssland, Ukraina, Slovakien, Rumänien och Tyskland. Djuren spelar en viktig roll inte minst som betesdjur för att hålla markerna öppna. Flera projekt pågår runt om för att få tillbaka en vildare natur med stora gräsätare.

 

Visenter. Foto: Ola Jennersten / WWFRyssland har ett bestånd på cirka 500 frilevande visenter men fler behövs för att säkra överlevnaden. Ett avtal om samarbete skrevs för några år sedan mellan WWF i Ryssland och Eriksberg utanför Karlshamn, där 60 visenter strövar omkring i den inhägnade skogen. Projektet är ett samarbete mellan WWF, European Bison Conservation Center och Eriksberg.

 

– Det känns mycket bra att Eriksberg kan medverka till att återutsätta visenter i naturen igen och hjälpa till att rädda arten från utrotning. Miljö, kultur och att förvalta och utveckla naturen är viktiga delar i vårt arbete, säger Per-Arne Olsson, vd på Eriksberg Vilt & Natur.

 

Representanter från WWF i Ryssland/Kaukasus besökte Eriksberg för två år sedan för att diskutera möjligheten att förflytta ett större antal individer från Skandinavien. Här finns idag den största sammanhängande avelsflocken av visenter i hägn som lever i så kallad semi free ranging, det vill säga nära naturliga förhållanden.

 

Eriksberg är ett av norra Europas största vilthägn med dov- och kronvilt, davidshjortar, visenter, vildsvin och mufflonfår som vandrar fritt omkring tillsammans.

 

 

Visent, Ryssland. Foto: Darren Jew / WWF

 

Läs mer om WWF Rysslands arbete http://www.wwf.ru/about/where_we_work/caucasus/zubr/eng

 

Senast uppdaterad 2017-12-15

Fakta visent

Visenter. Foto: Ola Jennersten / WWF

 

För ungefär 10 000 år sedan levde visenter vilt i Sverige och Europa. De minskade sedan undan för undan kraftigt i antal. Den sista vilda visenten sköts på 1920-talet i bergskedjan Karpaterna. Redan 1923 gjordes försök att återintroducera visenter och forskare hittade 54 individer i olika djurparker. Utifrån tolv av dessa byggde man upp nya populationer, bland annat i den polska Bialowieza-skogen. Två av dem kom från Skansen i Stockholm, som sedan dess fött fram över 100 kalvar som placerats i det vilda eller andra djurparker.
I slutet av 1990-talet började WWF Ryssland att ta fram en strategi för att bevara visenten (europeisk bison), bland annat i Kaukasus. Importen av sjutton visenter ingår i det arbetet.

Fakta Eriksberg

Eriksberg är ett av norra Europas största vilthägn med dov- och kronvilt, davidshjortar, visenter, vildsvin och mufflonfår som vandrar fritt omkring tillsammans.