Rapporter  

Här hittar du rapporter som WWF lanserat från år 2009 och framåt. För intervjuförfrågningar eller frågor om rapporterna, kontakta pressansvarig.

 

 

2015

 

2015-10-18

Grönare städer - framtidens städer
Världsnaturfonden WWF arbetar för hållbara städer utifrån visionen One Planet Future – en framtid på en levande planet. Det innebär att människor i alla länder ges möjlighet att leva ett gott liv och där planetens biologiska mångfald förvaltas på ett hållbart sätt. Hållbara städer är gröna städer.

 

2015-10-08

All Hands on Deck 
Ett välmående hav är grunden till vår välfärd och en god ekonomi, och för att havet långsiktigt ska må bra krävs en hållbar användning av dess resurser. WWF-rapporten All Hands on Deck tar ett samlat grepp om utmaningen och ger förslag på kursändring.

 

2015-09-16

Living Blue Planet Report 2015  Engelsk fullversion.
Global kartläggning av havens marina arter.

Mer info: pressmeddelande

 

2015-09-15

Rikedomar runt rinnande vatten
Ett samarbete mellan WWF, Älvräddarna, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen för en miljöanpassning av svensk vattenkraft.

 

2015-08-31

No Water - No Business. Water Risks in the Swedish Private Sector 
Rapport om vattenrisker för sex svenska vattenintensiva industrier med verksamhet utomlands.

Mer info: pressmeddelande

 

2015-08-28

Managing Water Risks. A Guide for the Swedish Private Sector  
Vattenguide med råd för hur svenska företag kan förstå och hantera sina vattenrisker.

Mer info: pressmeddelande

 

2015-06-09

Principles for a Sustainable Blue Economy
En hållbar ”blå ekonomi” är grundläggande för att vi ska använda havet på ett sätt som inte förstör det. Genom en sådan modell kan vi både öka samhällsnyttan från havet och säkra att den finns kvar för kommande generationer.

 

2015-05-27

Köttguiden 2015 Ät mindre men bättre kött för planeten, konsumentguide lång version.

Köttguiden 2015 - sammanfattning Ät mindre men bättre kött för planeten, sammanfattning.

Mer info: pressmeddelande

 

2015-04-23

Reviving the Ocean Economy  Full rapport på engelska

Reviving the Ocean Economy - sammanfattning  Engelsk sammanfattning

Mer info: pressmeddelande

 

2015-03-19

DU ÄGER! AP-fondernas ägande av fossila reserver  Uppföljande granskning av AP-fonderna.

Mer info: pressmeddelande

 

2015-02-17

Fiskguiden 2015 Konsumentguide i lång version.

Fiskguiden 2015 - sammanfattning Konsumentguide, sammanfattning.

Mer info: pressmeddelande

 

 

2014

 

2014-09-30

Living Planet Report 2014 
Living Planet Report 2014 - Svenska  svensk sammanfattning

Mer info: Pressmeddelande

 

2014-06-30

Swedish Capital Allocated to Global Energy Investments  (Rapport gjord av PwC på uppdrag av WWF)

Du äger! Svenska investeringar i energisektorn och kapitalets klimatpåverkan (WWF-sammanfattning baserad på PwCs rapport)

Own it! Swedish Capital Allocated to Global Energy Investments (English short version based on PwCs report)

Mer info: Pressmeddelande

 

2014-06-17
AP -fonderna och förlust av biologisk mångfald  (svensk sammanfattning)
Pushing the planet to retirement  - The Swedish National Pension Funds and biodiversity loss   (english version)
Mer info: Pressmeddelande

 

2014-05-08
WWFs sojarapport 2014 
Mer info: Pressmeddelande

 

2013

 

2013-12-20

Sustainable food for all

 

2013-11-15

Palm Oil Buyers’ Scorecard 2013

Mer info: Pressmeddelande

 

2013-10-29

WWFs vision om svenska skogslandskapet 

 

2013-08-29

Turning adversity into opportunity: A business plan for the Baltic Sea

Mer info: Pressmeddelande

 

2013-07-01

Baltic Sea Action Plan – is it on track?

Mer info: Pressmeddelande

 

2013-04-25

Framtida trender och drivkrafter i Västerbotten

 

2013-03-11

Five Challenges for Sustainable Cities: WWF Sweden’s position on sustainable urban development

 


2012

 

2012-07-31

Illegal jakt och förföljelse drabbar kungsörnen 

Mer info: Pressmeddelande

 

2012-06-29

Fem utmaningar för hållbara städer

 

2012-06-11

Reinventing the City

 

2012-04-09

En gemensam vision för ett hållbart europeiskt fiske

 

2012-03-22

Urban Solutions for a Living Planet 2012 (uppdaterad 2013) 

 

2012-03-20

Sustainable Energy - 100% renewable within nature's boundaries

Mer info: Pressmeddelande

 

2012-02-27

COMING CLEAN: The Global Cleantech Innovation Index 2012 

Mer info: Pressmeddelande

 

2012-02-09

”Investing for the future – more jobs out of a green EU budget”

Mer info: Pressmeddelande


 2011

2011-12-07

Living Forests Report, Chapter 3: ”Forest & Climate” 

Living Forests Report Chapter 3: Forests & Climate Summary 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-11-30

Fiskguiden

Fiskguiden i fickformat

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-11-22

Palm Oil Buyers' Scorecard 2011: Measuring the Progress of Palm Oil Buyers 

Mer info: Pressmeddelande


2011-11-08

Threatened spaces, disappearing species: The forests and woodlands of the coastal East Africa region 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-11-02

 Baltic Sea Farmer of the Year Award och vinnarna i varje land

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-10-26

Extinction of the Javan Rhinocerous in Vietnam

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-09-30

Living Forests Report – chapter 2

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-09-27

Hållbar energi – 100 % förnybart på naturens villkor 

Bakgrundsrapport 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-09-22

WWFs verktygslåda för god vattenhänsyn i skogen

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-08-31

Baltic Sea Scorecard 2011 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-08-25

Illegal jakt på stora rovdjur i Sverige 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-08-22

Big cities, big water, big challenges. Water in an urbanizing world 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-07-11

Reform of the Common Fisheries Policy 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-06-16

Enabling the Transition – Climate Innovation Systems for a Low-Carbon Future 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-06-07

Treasure Island: New biodiversity on Madagascar (1999-2010) 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-06-03

Hugga eller skydda? Boreala skogar i klimatperspektiv 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-05-26

Drottningholmsappellen  (5,7 MB)

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-04-29

Living Forests Report – chapter 1

Living Forests Report – chapter 1 – Executive Summary 

Mer info: Pressmeddelande 

 

2011-04-12

European citizens poll – Common Fisheries Policy – The results April 2011 

Mer info: Pressmeddelande 

 

2011-02-14

Sustainable Rattan Design 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-02-03

The Energy Report:100 % Renewable Energy by 2050

The Energy Report:100 % Renewable Energy by 2050 – Media Summary 

Mer info: Pressmeddelande

 

 


 

2010

2010-11-23

Climate Policy Tracker for the European Union
Climate Policy Tracker for the European Union: Executive Summary

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-11-17

WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award 2010

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-10-29

WWFs Fiskguide (sjätte upplagan)

WWFs Fiskguide i fickformat

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-10-27

Amazon Alive!

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-10-13

Living Planet Report 2010 

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-10-06

New Blood: Greater Mekong New Species Discoveries 2009 

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-09-07

River Dolphins & People: Shared Rivers, Shared Future 

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-08-26

Future trends in the Baltic Sea

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-07-02

99 förslag för en levande planet

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-06-22 

Gör om EUs jordbrukspolitik – sluta kasta våra skattepengar i sjön

Mer info: Pressmeddelande

  

2010-06-18

Save the Whale, Save the Southern Ocean

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-04-22

Borneo's New World: Newly Discovered Species in the Heart of Borneo

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-03-23

Reinventing the city

Svenska kommuners koldioxidfotavtryck

Mer info: Pressmeddelande 

 

2010-02-11

Tigers on the Brink: Facing up to the Challenge in the Greater Mekong 

Mer info: Pressmeddelande

 

 


 

2009

2009-11-26

WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award 2009

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-11-25

Witnessing Change: Glaciers in the Indian Himalayas

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-11-20

Scorecards on best and worst policies for a green new deal

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-11-18

Mega Stress for Mega Cities

Mega Stress for Mega Cities: Summary

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-11-04

WWF Palmoil Buyers' Scorecard 2009  

Mer info: Pressmeddelande 

 

2009-10-19

Climate Solutions 2: Low-Carbon Re-Industrialisation

Climate Solutions 2: Low-Carbon Re-Industrialisation – Summary

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-10-07

Guld i gröna skogar

Mer info: Pressmeddelande 

 

2009-09-25

Close Encounters – New Species Discoveries 2008 in Greater Mekong

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-09-02

2009 Baltic Sea Scorecard

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-08-14

The Eastern Himalayas – Where Worlds Collide

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-07-13

Silent Invasion – the Spread of Marine Invasive Species via Ships' Ballast Water

Mer info: Pressmeddelande 

 

2009-07-03

G8 Climate Scorecards 2009

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-06-16

Impeding Subsidies – A Study on Misdirected Subsidies in the Baltic Sea Region

Impeding Subsidies – Summary

No more EU-trophication! – WWFs vision för jordbrukspolitiken

Once upon a time European seas – WWFs vision för fiskeripolitiken

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-05-20

The Invisible Threat to the Baltic Sea: Spring Algae Blooms

Mer info: Pressmeddelande 

 

2009-05-14

WWF Fiskguide

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-04-22 

Stubbarnas biologiska betydelse underskattas!

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-02-13 

Keeping the Amazon Forests Standing: A Matter of Values

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-01-20

International Governance and Regulation of the Marine Arctic

Mer info: Pressmeddelande

 

Senast uppdaterad 2015-12-16

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressavdelning!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se

 

Drottningholmsappellen

 

Drottningholmsappellen (5,7 MB)

 

Drottningholmsappellen är ett upprop som lanserades 26 maj 2011 i samband med WWFs jubiléumsdag "WWF – 40 år i Sverige, 50 år i världen". Syftet med appellen är att den ska undertecknas av företag, kommuner, organisationer och forskare som vill främja lösningar för hållbar utveckling och friska ekosystem. Appellen ligger sedan som grund för de årliga tankesmedjor som WWF kommer att bjuda in till. Målsättningen är att hitta nya samhälls-övergripande lösningar för de utmaningar vi står inför.

 

WWFs Fiskguide

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur. Ladda ner Fiskguiden som pdf eller mobilapp idag!

Fiskguiden 2016
 

Fiskguiden 2016 i miniformat

Fiskguiden 2016 i lång version

 

Fiskguiden finns nu även som mobilapp för Android och iPhone.

Ladda ner Fiskguidens app

Living Planet Report

Living Planet Report 2014 - klicka för att ladda ner.


WWF rapporterar regelbundet om planetens tillstånd och mänsklighetens ekologiska fotavtryck i Living Planet Report, LPR.

Ladda ner rapporterna här:
LPR 2014 
LPR 2014 - svensk sammanfattning

LPR 2014 - svensk sammanfattning (ppt)

LPR 2012 

LPR 2012 - sammanfattning 

LPR 2010 

LPR 2010 – svensk sammanfattning 

LPR 2008 
LPR 2008 – svensk sammanfattning 

LPR 2006 

 

Läs mer om Living Planet Report på Panda.org


Europas ekologiska fotavtryckVärlden över pågår tusentals projekt för att göra hållbar stadsutveckling till verklighet. Det handlar om allt från storskalig omställning av energi, transporter och byggnation till småskaliga gräsrotsprojekt i stadsdelar och kvarter. WWF vill inspirera genom att visa på alla de lösningar och den handlingskraft som redan finns.

Läs mer:

Urban Solutions - learning cases

Visit the homepage Urban Solutions 

WWFs naturvårdsarbete

I informationsbroschyren "Verksamheten" kan du läsa om WWFs arbete och flera viktiga naturvårdssegrar.

 

Verksamheten 2015

Verksamheten 2015

Verksamheten 2014 

Verksamheten 2013 

Verksamheten 2012

Verksamheten 2011

Verksamheten 2010

Verksamheten 2009 

Verksamheten 2008